Comparison of the quality of life between women undergoing medical and surgical terminations of pregnancy


Authors: Bačíková Anna;  Sehnal Borek;  Pojarová Martina;  Kolářová Zuzana;  Zikán Michal
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a FN Bulovka, Praha
Published in: Ceska Gynekol 2021; 86(5): 304-310
Category: Original Article
doi: 10.48095/cccg2021304

Overview

Objective: The aim of this study was to compare the relation between the quality of life, level of depression and some other psychological characteristics of women and the method (pharmacological or instrumental) they chose to terminate their pregnancy up to 49 days of amenorrhoea. Methods: From Jan 1st, 2019 to Aug 31st, 2020 we prospectively analyzed data obtained by evaluating questionnaires from 106 women with a choice of pharmacological (faUUT) and 105 women with a choice of surgical (iUUT) termination of pregnancy. The questionnaires focused on their quality of life and other characteristics. Results: Women undergoing faUUT have a statistically significantly higher quality of life (P = 0.001), they are physically (P = 0.003) and mentally (P = 0.027) healthier, they have a higher socioeconomic status, and they are more satisfied with their environment (P = 0.022). Conclusion: Women with a differently chosen method of termination of pregnancy had a statistically significantly different quality of life as a whole. This difference is statistically significant in the sub-areas of the quality of life: feeling of physical health and mental well-being, satisfaction with the environment, and subjective perception of the quality of life. The result doesn’t confirm a statistically significant difference between both groups on the level of depression and their cohabitation.

Keywords:

Quality of life – depression – termination of pregnancy on request – pharmacological termination of pregnancy – surgical termination of pregnancy


Sources

1. Faťunová Z. Kvalita života. Diplomová práce. Katedra psychologie, Filosofická fakulta, Univerzita Karlova Praha 2007.

2. Heřmanová E. Kvalita života a její modely v současném sociálním výzkumu. Sociológia 2012; 44 (4): 407–425.

3. World Health Organisation. WHOQOL: measuring quality of life. 2021 [online]. Available from: https: //www.who.int/toolkits/whoqol.

4. Dresner N, Kurzman A. Psychological aspects of abortion. 2008 [online]. Available from: www.glowm.com/section-view/heading/psychological-aspects-of-abortion/item/416#.YM-fhWgzZPY.

5. Pojarová M, Sehnal B, Jarolímková A et al. Srovnání souborů uměle ukončených těhotenství farmakologickou a chirurgickou metodou. Ceska Gynekol 2018; 83 (4): 244–249.

6. Bedáňová I. Biostatistika multimediální výukový text pro studenty VFU Brno. 2021 [online]. Dostupné z: https: //cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/Predn3/ttest.htm.

7. Zvárová J. Základy statistiky pro bio­medi­cínské obory. Praha: Karolinum 2011.

8. Dragomirecká E, Bartoňová J. WHOQOL-BREF, WHOQOL-100: World health organization quality of life assessment: příručka pro uživatele české verze dotazníků kvality života Světové zdravotnické organizace. Praha: Psychiatrické centrum 2006.

9. Dragomirecká E, Bartoňová J, Bankovská Motlová L et al. SQUALA Subjective quality of life analysis: Příručka pro uživatele české verze Dotazníku subjektivní kvality života SQUALA. Praha: Psychiatrické centrum 2006.

10. Hnilicová H, Bencko V. Kvalita života – vymezení pojmu a jeho význam pro medicínu a zdravotnictví. Prakt Lék 2005; 85 (11): 656–660.

11. Harvard program in refugee trauma. Hopkins symptom checklist. 2011 [online]. Avail­-able from: http: //hprt-cambridge.org/screening/hopkins-symptom-checklist/.

12. Kleppang AL, Hagquist C. The psychometric properties of the Hopkins Symptom Check­list-10: a rasch analysis based on adolescent data from Norway. Fam Pract 2016; 33 (6): 740–745. doi: 10.1093/fampra/cmw091.

13. Atkinson RL, Atkinson RC, Bem AJ et al. Psychologie. Praha: Portál 2003.

14. Vymětal J. Lékařská psychologie. Praha: Portál 2012.

15. Kubišová Z. CAQ dotazník klinickej analýzy. 2021 [online]. Dostupné z: http: //voxpsyche.eu/prezentacie/CAQ_BB_2013_web.pdf.

16. Feizollahi N, Nahidi F, Sereshti M et al. Evaluation of quality of life in women with abortion experience in Tehran 2015–2016. Adv Nursing Midwifer 2020; 19 (1): 8–15.

17. Biggs MA, Upadhyay UD, Steinberg JR et al. Does abortion reduce self-esteem and life satisfaction? Qual Life Res 2014; 23 (9): 2505–2513. doi: 10.1007/s11136-014-0687-7.

18. Davis MF. Psychological effects of abortion on women: a review of the literature. Dublin: Crisis Pregnancy Agency 2007.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 5

2021 Issue 5

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account