Česká gynekologie - Číslo 2/2009

Původní práce

75
Randomizované srovnání dlouhého GnRH agonistického vs. GnRH antagonistického protokolu – hormonální parametry a charakteristiky cyklů – pilotní studie

R. Středa, Tonko Mardešič, V. Sobotka, J. Tošner

80
Hladiny PAPP-A ve folikulární tekutině a krvi pacientek stimulovaných k IVF s hrozícím ovariálním hyperstimulačním syndromem

K. Řežábek, M. Moosová, J. Pavelková, J. Moos, V. Filová

85
Heat shock protein 70 v plodové vodě u pacientek s předčasným odtokem plodové vody

M. Kacerovský, J. Tošner, C. Andrýs, M. Drahošová, L. Plíšková, M. Főrstl, H. Hornychová

92
Interrupční chování a postoje k umělému přerušení těhotenství u českých žen: Výsledky národního výzkumu

K. Hollá, P. Weiss, V. Unzeitig, D. Cibula

97
Vývoj vrozených vývojových vad u dvojčat v ČR v mezinárodním srovnání

Z. Štembera, P. Langhammer

102
Srovnávací analýza ztráty heterozygozity (LOH) a profilu exprese v normální tkáni, DCIS a v tkáni invazivního karcinomu prsu

Michal Zikán, D. Pavlišta, Z. Velenská, D. Cibula

105
Nádorová onemocnění u dětí narozených s vrozenou vadou Aktuální data v České republice

Šípek, J. Mališ, J. Štěrba, J. Mužík, V. Gregor, Z. Štembera, J. Horáček, V. Bajčiová, T. Kepák, A. Šípek jr., P. Langhammer, L. Petržílková, E. Vanková, J. Wiesnerová

118
Dlouhodobá úspěšnost tahuprosté vaginální pásky při léčbě stresové inkontinence moči

J. Mašata, A. Martan, K. Švabík, M. Pavlikova, P. Drahorádová

124
Termoablace endometria systémem Thermachoice – 10 let zkušeností

L. Hrazdírová, D. Kužel, D. Tóth, Z. Žižka

130
Sexuální funkce po laparoskopicky asistované vaginální hysterektomii (LAVH) a totální laparoskopické hysterektomii (TLH) u předoperačně asymptomatických žen

D. Kužel, P. Weiss, K. Kubínová, L. Mašková, O. Sosna, L. Bartošová, P. Horák, D. Tóth, M. Fanta, M. Mára

138
Hematologické malignity v graviditě

R. Doubek, D. Petrovová, J. Kalvodová, M. Doubek

144
Surogátní mateřství – literární názory a praxe

L. Pilka, D. Rumpík, R. Pilka, M. Koudelka, L. Prudil

148
Syndrom ovariálního zbytku

L. Hanousek, J. Filipová, H. Lísová

151
Fitz-Hugh-Curtis syndróm: kazuistika

E. Lajtman, M. Mlynček, P. Uharček, B. Dlugoš


Osobní zprávy

154
Profesor Antonín Doležal osmdesátiletý

156
XXXIV. angiologické dny s mezinárodní účastí

Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se