Incidence of erythrocyte alloimmunization in pregnant women in olomouc region


Authors: I. Holusková 1;  M. Lubušký 2,3;  M. Studničková 2 ;  M. Procházka 2
Authors‘ workplace: Transfuzní oddělení FN a LF UP, Olomouc, primářka MUDr. D. Galuszková, MBA, Ph. D. 1;  Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF UP. Olomouc, přednosta prof. MUDr. R. Pilka, Ph. D. 2;  Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny FN a LF UP, Olomouc, přednosta prof. MUDr. J. Šantavý, CSc. 3
Published in: Ceska Gynekol 2013; 78(1): 56-61

Overview

Objective:
To determine the incidence of clinically significant anti-erythrocyte alloantibodies in pregnant women, which can cause severe hemolytic disease in the fetus and newborn.

Design:
Retrospective-prospecitive clinical study.

Setting:
Transfusion Department, University Hospital Olomouc, Department of Obstetrics and Gynecology, University Hospital Olomouc.

Subject and method:
Between the years 2000–2011, a total of 45 435 pregnant women were examined at the Department of Transfusion Medicine at the University Hospital Olomouc. Screening for irregular anti-erythrocyte antibodies followed by identification of the alloantibody was performed in all women at the beginning of the pregnancy.

Results:
Clinically significant anti-erythrocyte antibodies were diagnosed in 1.5% pregnant women (683/45435). The most common cause of maternal alloimmunization was antigen E with an incidence of 5.7‰ (258/45435), followed by antigen D 4.0‰ (181/45435), M 1.5‰ (70/45435), C 1.2‰ (54/45435), K 1.2‰ (55/45435), c 0.6‰ (26/45435), S 0.4‰ (20/45435), Jka 0.2‰ (9/45435), PP1pk (Tja) 0.1‰ (3/45435) and antigen Fya 0.0‰ (2/45435).

Conclusion:
Despite performing prophylaxis for RhD alloimmunization by administering anti-D immunoglobulin to RhD negative women during pregnancy and after the birth of an RhD positive child, antigen RhD still represents the 2nd most frequent cause of maternal erythrocyte alloimmunization. The remaining clinically significant alloimmunizations are caused by non-D antigens of the Rh system, antigens of the Kell system, and rarely observed antigens of the MNS and Kidd blood systems.

Keywords:
anti-erythrocyte alloantibodies – RhD – incidence


Sources

1. Berghella, V. Maternal-Fetal Evidence-Based Guidlines (Series in maternal fetal medicine). Informa Healtcare Publishing, 1st ed, 2007.

2. Dean, L. Blood groups and red cell antigens. National Center for Biotechnology Information (US), 2005.

3. Dušková, D., Kubánková, H., Masopust, J., et al. Imunohematologická vyšetření v těhotenství a po porodu. Doporučení společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP, č. STL2010_06 ze dne 1. 3. 2010 verze 3 (2010_06), Souhrn doporučení.

4. Geifman-Holtzman, O., Wojtowycz, M., Kosmas, E., Artal, R. Female alloimmunization with antibodies known to cause hemolytic disease. Obstet Gynecol, 1997, 89, p. 272–275.

5. Gunduz, E., Meltem-Akay, O., Uskudar-Teke, H., Gulbas, Z. Incidence of red-cell alloimmunization due to non-anti-D antibodies during pregnancy. An experience from Turkey. Transfusion Apheresis Sci, 2012, 43, p. 261–263.

6. Hadley, A., Soothill, P. Aloimune disorders of pregnancy; anemia, thrombocytopenia and neutropenia in the fetus newborn. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

7. Ľubušký, M., Procházka, M., Šantavý, J., et al. Aktuální management těhotenství s rizikem rozvoje anémie plodu. Čes Gynek, 2006, 71, s. 272–280.

8. Ľubušký, M., Procházka, M., Krejčová, L., et al. Prevence RhD aloimunizace u těhotných žen v těhotenství a po porodu RhD pozitivního dítěte. Čes Gynek, 2006, 71, s. 173–179.

9. Ľubušký, M. Prevence Rh(D) aloimunizace u Rh(D) negativních žen. Prakt Gyn, 2008, 12, s. 100–103.

10. Ľubušký, M. Prevence RhD aloimunizace. Evidence Based Medicine a přehled doporučených postupů. Postgrad Med, 2010, 12, s. 194–198.

11. Ľubušký, M., Holusková, I., Procházka, M., et al. The incidence od erythrocyte alloimunization in pregnant women. J Matern Fetal Neonatal Med, 2010, 23 (Suppl 1.), p. 593.

12. Ľubušký, M., Procházka, M., Šimetka, O., Holusková, I. Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen. Čes Gynek, 2010, 75, s. 323–324.

13. Ľubušký, M., Procházka, M. Erytrocytární aloimunizace těhotných žen: Hemolytická nemoc plodu a novorozence. Postgrad Med, 2012, 14, 3, s. 242–246.

14. Ľubušký, M., Procházka, M., Šimetka, O., Holusková, I. Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen. Postgrad Med, 2012, 14, 3, s. 246–247.

15. Moise, JK. Fetal anemia due to non-Rhesus-D red cell alloimunization. Semin Fetal Neonatal Med, 2008, 13, p. 207–214.

16. Natukunda, B., Mugyenyi, G., Brand, A., Schonewille, H. Maternal red blood cell alloimmunization in South Western Uganda. British Blood Transfusion Society. Transfus Med, 2011.

17. Pětroš, M., Ľubušký, M., Šimetka, O., Procházka, M. Alomunizace těhotných žen non-RhD erytrocytárními antigeny; přehledový článek. Čes Gynek, 2010, 75, s. 325–333.

18. Race, RR., Sanger, R. Blood Groups in Man, 6th edn. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1975.

19. Smoleniek, J., Anderson, N., Poole, GD. Hydrops fetalis cuased by anti-Kpa, an antibody not ussually detected in routine screening (Abstract). Tasnfus Med, 1994, (Suppl. 1), p. 48.

20. Unzeitig, V., Měchurová, A., Ľubušký, M. Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství. Čes Gynek, 2012, 77, 3, s. 265–266.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 1

2013 Issue 1

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account