Akutní peripartální hysterektomie – naše 6letá zkušenost


Authors: R. Erin ;  D. Kulaksiz
Authors‘ workplace: Department of Obstetrics and Gynecology, University of Health Sciences, Trabzon Kanuni Training and Research Hospital, Turkey
Published in: Ceska Gynekol 2022; 87(3): 179-183
Category: Original Article
doi: 10.48095/cccg2022179

Overview

Cíl: Peripartální hysterektomie je život zachraňující zákrok prováděný během vaginálního porodu nebo porodu císařským řezem nebo po něm. Incidence abnormální invaze placenty se zvyšuje spolu s počtem porodů provedených císařským řezem. Cílem studie bylo zhodnotit četnost, rizikové faktory a výsledky peripartálních hysterektomií provedených v nemocnici poskytující terciární péči. Materiály a metody: Data pro výzkum byla získána na základě retrospektivní revize záznamů o pacientkách. Do studie byly zařazeny pacientky, které podstoupily peripartální hysterektomii z důvodu postpartálního krvácení na Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní a výzkumné nemocnice Lékařské univerzity v Trabzonu v Turecku. Pacientky byly rozděleny do dvou skupin – na ty, které podstoupily akutní pertipartální hysterektomii (APH), a na ty, které nikoli. O pacientkách byly shromážděny demografické údaje, údaje o mateřské a fetální mortalitě, indikaci k APH, dalších zákrocích provedených v rámci APH a údaje o komplikacích během výkonu a po něm. Statistická analýza byla provedena pomocí Pearsonova chí-kvadrát testu. Výsledky: Celkem proběhlo 22 464 porodů, z toho 13 514 vaginálně a 8 950 císařským řezem. Peripartální hysterktomie byla provedena u 42 pacientek (z toho 16 mělo vaginální porod a 26 císařský řez). Nejčastější indikací k APH v obou skupinách bylo spektrum poruch placenta accreta (PAS) (42,9/ 3,2 %) a dále atonie dělohy (38,1/ 2,5%). Bylo zjištěno, že nejčastějším rizikovým faktorem pro APH byl předchozí císařský řez v anamnéze. Závěr: Příčinou abnormálních invazí placenty způsobujících závažné poporodní krvácení je vysoký počet prováděných císařských řezů. Abnormální invaze placenty je přitom nejčastější indikací k APH.

Klíčová slova:

peripartální hysterektomie – poporodní krvácení – anomálie placentární invaze


Sources

1. Mesleh R. Emergency peripartum hysterectomy. 2009 [online]. Available from: http:/ / www. tandfonline.com/ doi/ full/ 10.1080/ 0144361986 6264.

2. van den Akker T, Brobbel C, Dekkers OM et al. Prevalence, indications, risk indicators, and outcomes of emergency peripartum hysterectomy worldwide: a systematic review and meta-analysis. Obstet Gynecol 2016; 128(6): 1281–1294. doi: 10.1097/ AOG.0000000000001736.

3. Turgut A. Emergency peripartum hysterectomy: our experience with 189 cases. Perinat J 2013; 21(3): 113–118. doi: 10.2399/ prn.13.0213003.

4. Demirci O, Tuğrul AS, Yılmaz E et al. Emergency peripartum hysterectomy in a tertiary obstetric center: nine years evaluation. J Obstet Gynaecol Res 2011; 37(8): 1054–1060. doi: 10.1111/ j.1447-0756.2010.01484.x

5. Erdemoğlu M, Kale A, Akdeniz N. Obstetrik nedenlerle acil histerektomi yapilan 52 olgunun analizi. Dicle Tıp Derg 2006; 33(4): 227–230.

6. Yucel O, Ozdemir I, Yucel N et al. Emergency peripartum hysterectomy: a 9-year review. Arch Gynecol Obstet 2006; 274(2): 84–87. doi: 10.1007/ s00404-006-0124-4.

7. Kayabasoglu F, Guzin K, Aydogdu S et al. Emergency peripartum hysterectomy in a tertiary Istanbul hospital. Arch Gynecol Obstet 2008; 278(3): 251–256. doi: 10.1007/ s00404-007-0551-x.

8. Tapisiz OL, Altinbas SK, Yirci B et al. Emergency peripartum hysterectomy in a tertiary hospital in Ankara, Turkey: a 5-year review. Arch Gynecol Obstet 2012; 286(5): 1131–1134. doi: 10.1007/ s00404-012-2434-z.

9. Eyi EG, Mollamahmutoglu L. An analysis of the high cesarean section rates in Turkey by Robson classification. J Matern Neonatal Med 2021; 34(16): 2682–2692. doi: 10.1080/ 147 67058.2019.1670806.

10. Silver RM, Branch DW. Placenta accreta spectrum. N Engl J Med 2018; 378(16): 1529–1536. doi: 10.1056/ NEJMcp1709324.

11. de la Cruz CZ, Thompson EL, O’Rourke K et al. Cesarean section and the risk of emergency peripartum hysterectomy in high-income countries: a systematic review. Arch Gynecol Obstet 2015; 292(6): 1201–1215. doi: 10.1007/ s004 04-015-3790-2.

12. Bateman BT, Mhyre JM, Callaghan WM et al. Peripartum hysterectomy in the United States: nationwide 14 year experience. Am J Obstet Gynecol 2012; 206(1): 63.e1–63.e8. doi: 10.1016/ j. ajog.2011.07.030.

13. Özcan HÇ, Uğur MG, Balat Ö et al. Emergency peripartum hysterectomy: single center ten-year experience. J Matern Neonatal Med 2017; 30(23): 2778–2783. doi: 10.1080/ 14767 058.2016.1263293.

14. Peker N, Turan G, Aydin E et al. Analysis of patients undergoing peripartum hysterectomy for obstetric causes according to delivery methods: 13-year experience of a tertiary center. Dicle Tıp Derg 2020; 47(1): 122–129. doi: 10.5798/ dicletip.706086.

15. Zelop CM, Harlow BL, Frigoletto FD Jr et al. Emergency peripartum hysterectomy. Am J Obstet Gynecol 1993; 168(5): 1443–1448. doi: 10.1016/ S0002-9378(11)90779-0.

16. Sahin S, Guzin K, Eroğlu M et al. Emergency peripartum hysterectomy: our 12-year experience. Arch Gynecol Obstet 2014; 289(5): 953– 958. doi: 10.1007/ s00404-013-3079-2.

17. Whiteman MK, Kuklina E, Hillis SD et al. Incidence and determinants of peripartum hysterectomy. Obstet Gynecol 2006; 108(6): 1486–1492. doi: 10.1097/ 01.AOG.0000245445.36116.c6.

18. Huque S, Roberts I, Fawole B et al. Risk factors for peripartum hysterectomy among women with postpartum haemorrhage: analy sis of data from the WOMAN trial. BMC Pregnancy Childbirth 2018; 18(1): 186. doi: 10.1186/ s12884-018-1829-7.

19. Campbell SM, Corcoran P, Manning E et al. Peripartum hysterectomy incidence, risk factors and clinical characteristics in Ireland. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2016; 207: 56–61. doi: 10.1016/ j.ejogrb.2016.10.008.

20. Knight M, Kurinczuk JJ, Spark P et al. Cesarean delivery and peripartum hysterectomy. Obstet Gynecol 2008; 111(1): 97– 105. doi: 10.1097/ 01.AOG.0000296658.832 40.6d.

21. Flood KM, Said S, Geary M et al. Changing trends in peripartum hysterectomy over the last 4 decades. Am J Obstet Gynecol 2009; 200(6): 632.e1–632.e6. doi: 10.1016/ j.ajog.2009.02.001.

22. Rossi AC, Lee RH, Chmait RH. Emergency postpartum hysterectomy for uncontrolled postpartum bleeding: a systematic review. Obstet Gynecol 2010; 115(3): 637–644. doi: 10.1097/ AOG.0b013e3181cfc007.

23. Chantraine F, Langhoff-Roos J. Abnormally invasive placenta – AIP. Awareness and pro-active management is necessary. Acta Obstet Gynecol Scand 2013; 92(4): 369–371. doi: 10.1111/ aogs.12130.

24. Miller DA, Chollet JA, Goodwin TM. Clinical risk factors for placenta previa-placenta accreta. Am J Obstet Gynecol 1997; 177(1): 210–214. doi: 10.1016/ s0002-9378(97)70463-0.

25. de la Cruz CZ, Coulter ML, O’Rourke K et al. Women’s experiences, emotional responses, and perceptions of care after emergency peripartum hysterectomy: a qualitative survey of women from 6 months to 3 years postpartum. Birth 2013; 40(4): 256–263. doi: 10.1111/ birt.12070.

26. Knight M. Peripartum hysterectomy in the UK: management and outcomes of the associated haemorrhage. BJOG 2007; 114(11): 1380– 1387. doi: 10.1111/ j.1471-0528.2007.01507.x.

27. Sebghati M, Chandraharan E. An update on the risk factors for and management of obstetric haemorrhage. Womens Health (Lond) 2017; 13(2): 34–40. doi: 10.1177/ 1745505717716860.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 3

2022 Issue 3

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account