Zápis z jednání volební komise pro volbu výboru Onkogynekologické sekce České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP


Published in: Ceska Gynekol 2023; 88(1): 73

Volební komise ve složení Vít Unzeitig (předseda), Roman Kocián a Radovan Vlk se sešla dne 7. dubna 2022 a vyhlašuje následující výsledky korespondenčních jednokolových voleb výboru Onkogynekologické sekce ČGPS ČLS JEP.

Volební komise obdržela celkem 39 volebních obálek, z nichž bylo získáno 39 platných hlasovacích lístků.

Výsledky hlasování (bez titulů):


Členové nového výboru byli o svém zvolení informováni a souhlasí s prací ve výboru. Na jednání nově zvoleného výboru Onkogynekologické sekce ČGPS ČLS JEP byl zvolen předsedou prof. MUDr. David Cibula, CSc., místopředsedou prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. a vědeckým sekretářem prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

 

30. ledna 2023

doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. as. MUDr. Roman Kocián, Ph.D.   as. MUDr. Radovan Vlk


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account