Peritumorózní stroma a systémová zánětlivá odpověď u karcinomu děložního hrdla


Authors: S. Santana Otano 1 ;  A. Mendes Melo 2;  B . Ferreira Souza 2 ;  J. Souto Morlin 2 ;  E. de Castro Côbo 3 ;  A. C. Macêdo Barcelos 2 ;  A. Misson;  A. Misson Rua Micheletti 3 ;  M. Prata Jammal 2 ;  E. F. Candido Murta 2 ;  R. Simões Nomelini 2,4
Authors‘ workplace: Service of Radiotherapy, Federal University of Triângulo Mineiro, Uberaba, Brazil 1;  Laboratory of Applied Sciences for Women (LaCam), Department of Gynecology and Obstetrics, Federal University of Triângulo Mineiro, Uberaba, Brazil 2;  Discipline of Special Pathology, Federal University of Triângulo Mineiro, Uberaba, Brazil 3;  Graduate Program in Gynecology and Obstetrics of the Ribeirão Preto Medical School of the University of São Paulo, Brazil 4
Published in: Ceska Gynekol 2024; 89(2): 95-101
Category: Original Article
doi: https://doi.org/10.48095/cccg202495

Overview

Cíl: Srovnání cervikálního stromatu u pacientek s pokročilými stadii karcinomu děložního hrdla s kontrolní skupinou: v období před léčbou srovnat hematologické parametry u pacientek se stejnými parametry v kontrolní skupině; ověřit souvislost stromálních markerů s s prognostickými faktory karcinomu děložního hrdla. Materiál a metody: Prospektivně bylo hodnoceno 16 pacientek s diagnózou pokročilého invazivního karcinomu děložního hrdla. Kontrolní skupinu tvořilo 22 pacientek (s děložním myomem). Bylo provedeno imunohistochemické vyšetření k detekci hladkosvalového aktinu alfa (SMA – alpha-smooth muscle actin) a fibroblasty aktivujícího proteinu alfa (FAP – fibroblast activation protein alpha). Výsledky imunohistochemického vyšetření a hematologické parametry byly vyhodnoceny pomocí Fisherova exaktního testu a Mann-Whitneyho testu. Výsledky: Silné imunobarvení FAP bylo častější u pacientek s karcinomem děložního hrdla v porovnání s pacientkami s děložním myomem (p = 0,0002). Co se týká SMA, silné imunobarvení bylo také ve větší míře zjištěno ve skupině pacientek s karcinomem oproti kontrolní skupině (p < 0,00001). Poměr neutrofily/lymfocyty (NLR) byl vyšší u pacientek s neoplazií děložního hrdla ve srovnání s kontrolní skupinou (p = 0,0019). Souvislost mezi zkoumanými parametry a prognostickými faktory nebyla prokázána. Závěr: Silné imunohistochemické barvení FAP a SMA je ve srovnání s kontrolní skupinou častější u pacientek s karcinomem děložního hrdla. Poměr NLR u nich byl rovněž vyšší.

Klíčová slova:

karcinom děložního hrdla – krevní obraz – hladkosvalový aktin alfa – fibroblasty aktivující protein alfa


Sources

1. Li Q, Huang W, Zhou X. Expression of CD34, alpha-smooth muscle actin and transforming growth factor-beta1 in squamous intraepithelial lesions and squamous cell carcinoma of the cervix. J Int Med Res 2009; 37 (2): 446–454. doi: 10.1177/147323000903700220.

2. Menon H, Ramapriyan R, Cushman TR et al. Role of radiation therapy in modulation of the tumor stroma and microenvironment. Front Immunol 2019; 10: 193. doi: 10.3389/fimmu.2019. 00193.

3. Zeltz C, Primac I, Erusappan P et al. Cancer-associated fibroblasts in desmoplastic tumors: emerging role of integrins. Semin Cancer Biol 2020; 62: 166–181. doi: 10.1016/ j.semcancer.2019.08.004.

4. Da Silva AC, Jammal MP, Etchebehere RM et al. Role of alpha-smooth muscle actin and fibroblast activation protein alpha in ovarian neoplasms. Gynecol Obstet Invest 2018; 83 (4): 381–387. doi: 10.1159/000488088.

5. Da Silva AC, Jammal MP, Arvelos Crispim PC et al. The role of stroma in ovarian cancer. Immunol Invest 2020; 49 (4): 406–424. doi: 10.1080/08820139.2019.1658770.

6. Bhatla N, Aoki D, Sharma DN et al. Cancer of the cervix uteri. Int J Gynaecol Obstet 2018; 143 (Suppl 2): 22–36. doi: 10.1002/ijgo.12611.

7. Wu MP, Young MJ, Tzeng CC et al. A novel role of thrombospondin-1 in cervical carcinogenesis: inhibit stroma reaction by inhibiting activated fibroblasts from invading cancer. Carcinogenesis 2008; 29 (6): 1115–1123. doi: 10.1093/carcin/bgn077.

8. Li Q, Huang W, Zhou X. Expression of CD34, alpha-smooth muscle actin and transforming growth factor-beta1 in squamous intraepithelial lesions and squamous cell carcinoma of the cervix. J Int Med Res 2009; 37 (2): 446–454. doi: 10.1177/147323000903700220.

9. Xiao L, Zhu H, Shu J et al. Overexpression of TGF-b1 and SDF-1 in cervical cancer-associated fibroblasts promotes cell growth, invasion and migration. Arch Gynecol Obstet 2022; 305 (1): 179–192. doi: 10.1007/s00404-021-06137-0.

10. Sun L, Schroeder MC, Hagemann IS et al. Expression of potential biomarker targets by immunohistochemistry in cervical carcinomas. Int J Gynecol Pathol 2022; 41 (6): 628–635. doi: 10.1097/PGP.0000000000000853.

11. Lai D, Ma L, Wang F. Fibroblast activation protein regulates tumor-associated fibroblasts and epithelial ovarian cancer cells. Int J Oncol 2012; 41 (2): 541–550. doi: 10.3892/ijo.2012.1475.

12. Fullár A, Dudás J, Oláh L et al. Remodeling of extracellular matrix by normal and tumor--associated fibroblasts promotes cervical cancer progression. BMC Cancer 2015; 15: 256. doi: 10.1186/s12885-015-1272-3.

13. Huang H, Liu Q, Zhu L et al. Prognostic value of preoperative systemic immune-inflammation index in patients with cervical cancer. Sci Rep 2019; 9 (1): 3284. doi: 10.1038/s41 598-019-39150-0.

14. Vaz de Lima PS, Silva Mantoani PT, Candido Murta EF et al. Laboratory parameters as predictors of prognosis in uterine cervical neoplasia. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2021; 256: 391–396. doi: 10.1016/j.ejogrb.2020.11. 044.

15. Xu L, Song J. Elevated neutrophil-lymphocyte ratio can be a biomarker for predicting the development of cervical intraepithelial neoplasia. Medicine (Baltimore) 2021; 100 (28): e26335. doi: 10.1097/MD.0000000000026335.

16. Chen L, Zhang F, Sheng XG et al. Peripheral platelet/lymphocyte ratio predicts lymph node metastasis and acts as a superior prognostic factor for cervical cancer when combined with neutrophil: lymphocyte. Medicine (Baltimore) 2016; 9 (32): e4381. doi: 10.1097/MD.0000000000004381.

17. Kose M, Celik F, Kose SK et al. Could the platelet-to-lymphocyte ratio be a novel marker for predicting invasiveness of cervical pathologies? Asian Pac J Cancer Prev 2015; 16 (3): 923–926. doi: 10.7314/apjcp.2015.16.3.923.

18. Kozasa K, Mabuchi S, Komura N et al. Comparison of clinical utilities of the platelet count and platelet-lymphocyte ratio for predicting survival in patients with cervical cancer: a single institutional study and literature review. Oncotarget 2017; 8 (33): 55394–55404. doi: 10.18632/oncotarget.19560.

ORCID authors

S. Santana Otano 0000-0002-0763-4618

A. M. Melo 0000-0002-4578-4115

F. B. Ferreira Souza 0000-0001-6134-8973

J. Souto Morlin 0000-0002-6019-7170

E. de Castro Côbo 0000-0003-3020-2255

A. C. Macêdo Barcelos 0000-0001-5612-7009

A. Misson Rua Micheletti 0000-0003-2101-0366

M. Prata Jammal 0000-0003-2693-8817

E. F. Candido Murta 0000-0003-4014-1345

R. Simões Nomelin 0000-0001-6591-7619

Submitted/Doručeno: 31. 8. 2023
Accepted/Přijato: 20. 10. 2023

Prof. R. Simões Nomelini, MD
Laboratory of Applied Sciences for Women (LaCam)
Department of Gynecology and Obstetrics
Federal University of Triângulo Mineiro
Av. Getúlio Guaritá, s/n, Bairro Abadia
Uberaga-MG 38025-440, Brazil
rosekeila@terra.com.br

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 2

2024 Issue 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account