Czech Gynaecology - Issue 5/2004

Immunotherapy – Perspectives of Application in theTherapy of Ovarian Carcinomas

K. Zapletalová, Z. Tobiasová, R. Špíšek, L. Rob, J. Bartůňková

Proteomics and its Importance for GynecologicalOncology

J. Lacheta, D. Cibula, P. Freitag, J. Živný

Indications and Interventions in Prenatal Diagnosticsin Eight Centers in the Czech Republic

H. Víšková, P. Calda

347
Infection with Chlamydophila pneumoniae as a Cause of FemaleInfertility of Tubal Origin?

L. Pospíšil, J. Čanderle, M. Huser, H. Štroblová, V. Unzeitig, Z. Věžník

358
Condition of Children after Assisted Reproductionin the Czech Republic in the Period of 1995-1999

A. Šípek, V. Gregor, J. Rychtaříková, T. Mardešić, J. Horáček, D. Mašátová

376
Guideline for Gynecological MalignantTumors – Primary Complex Therapy in OperableStages of Malignant Tumors of Uterus Cervix

L. Rob, B. Svoboda, H. Robová, H. Stankušová, K. Cwiertka, R. Neumannová, J. Petera, P. Koliba, M. Kudela

388
Risk Factors of Metabolic Estrogen-Defi ciency Syndromand its Relationship to Hormone Replacement Therapy

I. Šormová, J. Donát

397
Infl uence of Contraception on the Levels of Vitaminsin the Organism

M. Hronek, G. Poljaková

401
Syndrome of Androgenic Insensitivity

S. Toporcerová, A. Ostró, R. Hredzák, J. Adam

408
Laparoscopic Ovariopexy – Modality of OvarianEndometriosis Treatment

E. Kučera, J. Keckstein, R. Turyna, H. Heřman

411
Modrý nevus s neobvyklou prezentací: dva pacientis endocervikální lokalizací

M. Alper, A. Aydin, I. Özdemir, M. Suna, H. Ciralik, K. A. Aksoy

413
Schistosomiasis of the Female Genital Tract

L. Kolářová, V. Němečková, J. Špaček, M. Főrstl


Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account