Komentář


Autoři: Pořadatelka A. Měchurová
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2009; 74(1 - Supplementum): 3-4
Kategorie: DOPORUČENÉ POSTUPY V PERINATOLOGII

Všechny uveřejněné doporučené postupy v perinatologii jsou stanoviskem výboru Sekce perinatální medicíny a výboru České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP. Doporučené postupy byly postupně publikovány od roku 1999 do roku 2008 v České gynekologii, některé z nich (nebo jejich části) byly i revidovány. Nejnovější doporučené postupy jsou uvedeny níže v textu. Z dnešního pohledu je koncepce moderních doporučených postupů přehledná, víceméně v heslovité formě. Proto starší doporučené postupy, které jsou koncipovány odlišně, budou postupně předkládány k revizi.

 • 1. Doporučený postup Zásady dispenzární prenatální péče ve fyziologickém těhotenství byl poprvé publikován v České gynekologii, 70, 2005, č. 6, s. 460 - 461. Od té doby doznal některých změn – v roce 2007 byla revidována povinnost prvního testování HIV a HBsAg.

Testování na přítomnost výskytu HIV infekce je nezbytné při prvním vyšetření v prenatální poradně v souladu s § 71 odst. 2a) zákona č. 258/2000 Sb. o vyšetřování na HIV bez souhlasu fyzické osoby (platí i o těhotných ženách). Vyšetření má provést lékař těhotenské poradny „při první návštěvě těhotné ženy této poradny a v odůvodněných případech zvýšeného rizika i v posledním trimestru těhotenství“ (Věstník MZ ČR 2003, částka 8, 2–13).

 • 2. Doporučení k provádění screeningu poruch glukózové tolerance v graviditě (Česká gynekologie, 70, 2005, č. 6, s. 461) bylo revidováno v roce 2008. Všechny těhotné pacientky mají vyšetřenu glykémii na lačno v I. trimestru. O’Sullivanův test je již obsoletní, jediným možným testem je test orálně glukózo-toleranční prováděný screeningově u žen mezi 24. až 28. týdnem těhotenství (viz bod 3). Při zatížené anamnéze test vyšetřujeme v I. či II. trimestru, v případě negativity vždy opakujeme mezi 24. a 28. týdnem gravidity.
 • 3. Doporučený postup při diagnostice a léčbě streptokoků skupiny B (GBS) v těhotenství a za porodu (Česká gynekologie, 69, 2004, č. 5, s. 421 - 422) nedoznal změn.
 • 4. Předčasný odtok plodové vody – doporučené postupy. Publikováno poprvé v České gynekologii, 67, 2002, supplementum, s. 33 - 36. V kapitole předčasný odtok plodové vody a antibiotika došlo ke změně (1. revize v roce 2007) – v profylaxi pre-, intra- a postpartální infekce u předčasně odteklé plodové vody postupujeme podle nejnovějších poznatků a zahajujeme empirickou antibiotickou terapii, kterou následně upravujeme na cílenou podle výsledku kultivace – tu odebíráme vždy před zahájením ATB terapie. Prenatální ATB terapie profylaxe GBS infekce se řídí samostatným standardem (viz výše).
 • 5. Doporučený postup k potermínové graviditě (Česká gynekologie, 70, 2005, č. 6, s. 464) nedoznal změn.
 • 6. Doporučené postupy při preindukci a indukci porodu. (Česká gynekologie, 64, 1999, č. 5, s. 342 až 345) byly upraveny. V kapitole 2 „Indikace k indukci porodu“ – potermínová gravidita, bylo přihlédnuto k doporučenému postupu „Potermínová gravidita“. V kapitole 2 „Indikace k indukci porodu“ – gemini bylo přihlédnuto k doporučenému postupu „Porod vícečetného těhotenství“, který byl v roce 2007 revidován. V kapitole 2 „Indikace k indukci porodu“ – konec pánevní úplný nebo naléhání hýžděmi je třeba přihlédnout k doporučenému postupu „Doporučený postup při vedení prenatální péče a porodu donošeného plodu v poloze podélné koncem pánevním“.

V kapitole 6 „Metody indukce porodu“ – prostaglandiny nutno podotknout, že PgF je užíván pouze k indukci abortu ve II. trimestru. Dále je třeba přihlédnout k doporučenému postupu „Potermínová gravidita“, kde se důrazně upozorňuje na to, že prostaglandiny nelze podávat ambulantně.

 • 7. Doporučený postup při vedení prenatální péče a porodu donošeného plodu v poloze podélné koncem pánevním, publikovaný poprvé v České gynekologii, 70, 2005, č. 6, s. 462 nedoznal změn.
 • 8. Pro porod vícečetného těhotenství (Česká gynekologie, 70, 2005, č. 6, s. 463) byl schválen nový doporučený postup – revize byla provedena v roce 2007.
 • 9. Kardiotokografie. Klasifikaci FIGO je nutno stále pokládat za závaznou. Byla opakovaně publikována, naposledy v supplementu 1, 2008, Česká gynekologie.
 • 10. Podmínky, za kterých lze akceptovat porod do vody na pracovištích, která se k takové alternativě vedení porodu rozhodnou. Publikováno poprvé v České gynekologii, 64, 1999, č. 2, s. 129 - 130. Doporučený postup zatím nedoznal změn.
 • 11. Odborné stanovisko výboru České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP a výboru Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP k porodům v domácnosti je nesouhlasným vyjádřením s porody v domácnosti, které přinášejí zbytečná rizika jak pro matku, tak pro plod a nemohou vyvážit pochybné výhody domácího prostředí. ČGPS označila plánovaný porod mimo zdravotnické zařízení jako postup v rozporu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, tj. non lege artis.
 • 12. Zásady pro poskytování porodní péče v České republice – z odborného hlediska považujeme v Zásadách zmíněnou specifikaci základního porodnického pracoviště za nezbytnou, odpovídající požadavkům lege artis poskytované porodní péče, bez ohledu na statut zařízení, jeho zřizovatele a management.
 • 13. Perinatální infekce a podávání antibiotik podle nových poznatků – doporučený postup z roku 2007, který upravuje podávání antibiotik u léčby streptokoků skupiny B (GBS) v těhotenství a za porodu a u předčasně odteklé plodové vody.
 • 14. Antitrombotická profylaxe a péče o trombofilní stavy v gynekologii a porodnictví.

V tomto supplemetu přibyly další doporučené postupy:

 • 15. Těhotenská cholestatická hepatóza – doporučený postup.
 • 16. Diagnostika a léčba akutního peripartálního život ohrožujícího krvácení (ŽOK) doporučený postup, kde byla provedena první revize (revize 2008).
 • 17. Porod velkého plodu – doporučený postup.

Literatura k jednotlivým doporučeným postupům je u autorů.


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se