Editorial


Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2011; 76(3): 175
Kategorie: Editorial

Vážené kolegyně a kolegové,

v minulém roce proběhly řádné volby členů výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP. Jejich průběh sledovala a výsledky zpracovala řádně jmenovaná volební komise, která konstatovala, že volby proběhly v souladu s platnými stanovami ČGPS a jejich výsledky jsou platné. Řádně zvolení členové nového výboru na svém prvním jednání demokratickou volbou rozhodli o obsazení místa předsedy a dalších funkcí výboru.

Bohužel, někteří kolegové neunesli „ztrátu předních pozic“ a zareagovali podle svých představ zcela adekvátně – založí si novou odbornou společnost a v ní si „své funkce“ opět rozdají. Po podání žádosti o založení nové odborné společnosti na předsednictvo České lékařské společnosti JEP se na výbor ČGPS obrátila ředitelka jejího sekretariátu se žádostí o vyjádření – jeho kopie je in extenso uvedena níže. A jak už to v Praze bývá – každý se zná s každým a přátelé si přece vycházejí vstříc, předsednictvo ČLS JEP nerespektovalo vyjádření České gynekologicko-porodnické společnosti a založení nové „Ultrazvukové společnosti“ podpořilo.

Máme tady teď dvě „společnosti“ věnující se ultrazvukové problematice v našem oboru – tu původní s demokraticky zvoleným výborem, která je tradiční a nedílnou součástí naší odborné společnosti, a tu novou – samozvanou. Je věcí každého z nás, jak na tuto situaci bude reagovat a které aktivity bude podporovat.

Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.
předseda Revizní komise ČGPS ČLS JEP

Text dopisu ředitelce sekretariátu České lékařské společnosti JEP v Praze:

Vážená paní ředitelko,

členové výboru České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP i výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP se podrobně zabývali žádostí o založení nové odborné společnosti ČLS JEP, která by se zabývala ultrazvukovou diagnostikou v porodnictví a gynekologii.

Při této příležitosti oba výbory konstatovaly, že uvedené specializaci se dlouhodobě a systematicky věnuje Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, která patří mezi největší sekce společnosti a každoročně pořádá několikadenní vědeckou konferenci nabízející stovkám účastníků nejenom novinky z oboru, ale i vyhledávané a úspěšné edukační aktivity.

Protože se uvedená ultrazvuková subspecializace věnuje výhradně ženám a intrauterinní diagnostice vývoje plodu, je její ponechání pod Českou gynekologickou a porodnickou společností ČLS JEP logickým požadavkem kontinuity vzdělávání i jednotné klinické praxe v oboru. Za těhotnou ženu a její plod je zodpovědný pouze porodník. Lékaře ostatních specializací žádá pouze o konziliární služby, na jejichž základě se rozhoduje o rozsahu další léčebné péče v těhotenství. Vznikem nové společnosti by tak došlo ke tříštění nosného oboru primární péče s rizikem nárůstu objemu poskytované zdravotní péče jinými (novými) odbornostmi či subspecializacemi.

Ultrazvuková diagnostika v porodnictví vůbec není zaměřena všeoborově (jak se uvádí v žádosti), ale zcela naopak – přísně se věnuje odhalování patologií těhotenství a poruchám nitroděložního vývoje plodu. Do dalších odborností vůbec nezasahuje. Argument nedostupnosti porodnického ultrazvuku dětským kardiologům či radiologům pak je třeba označit za zcela okrajový až nesmyslný. Dětský kardiolog vstupuje do prenatální péče pouze na žádost porodníka v indikovaných případech intrauterinní diagnostiky vrozené vývojové vady srdce a velkých cév – běžný porodnický screening vůbec neprovádí. Jeho zájem o porodnický (nebo gynekologický!!) ultrazvuk tak není smysluplný.

Členové obou výše uvedených výborů se domnívají, že návrh na vytvoření nové odborné společnosti je důsledkem nenaplněných osobních ambicí některých kolegů, kteří nebyli zcela úspěšní v posledních volbách nového výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP. Je třeba zdůraznit, že řádné volby proběhly přesně podle stanov odborné společnosti a o složení nového výboru rozhodly stovky členů odborné sekce.

Sekce ultrazvukové diagnostiky je a bude i nadále nedílnou součástí České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP – její místo je nezastupitelné a jakékoliv odtržení od základní specializace není ani v souladu s trendy UEMS, ani se základní a mezinárodně sjednocenou specializací oboru gynekologie a porodnictví. Naopak, vytvoření nové společnosti by mohlo vést k postupné dezintegraci prenatální a perinatální péče, která je díky svým výsledkům stále ještě vlajkovou lodí českého zdravotnictví.

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda ČGPS ČLS JEP
Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., místopředseda ČGPS ČLS JEP
Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc., předseda revizní komise
Doc. MUDr. Vít Unzeitig, zástupce ČGPS ČLS JEP v UEMS
Doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., předseda Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 3

2011 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se