Vyjádření výboru České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP k pohotovostním službám zajištěným jediným lékařem


Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2014; 79(2): 87
Kategorie: Editorial

Výbor ČGPS ČLS JEP na svém jednání 21. března 2014 znovu projednal problematiku pohotovostních služeb na gynekologicko-porodnických odděleních zajištěných jediným lékařem a znovu potvrdil své předchozí vyjádření.

Je-li pohotovostní služba zajišťována jediným lékařem s příslužbou na telefonu, musí být splněny následující podmínky:

  1. Dostupnost příslužby musí být taková, aby případnou akutní operaci bylo možno zahájit do 15 minut od indikace.
  2. Lékař, který vykonává službu, musí mít plnou odbornou způsobilost z gynekologie a porodnictví (tj. musí mít atestaci z oboru). (Příslužba na telefonu mít atestaci nemusí.)

Zajištění pohotovostní služby jediným lékařem bez atestace z gynekologie a porodnictví (s příslužbou na telefonu) je odborně zcela nepřijatelné. Jeden ze zásadních důvodů je ten, že operaci musí indikovat lékař ve službě, takže příslužba přijíždí už na operační sál, což nelze splnit, nemá-li sloužící lékař atestaci z oboru (a není tedy oprávněn indikaci samostatně provést).

Výbor ČGPS ČLS JEP upozorňuje na vysoké právní riziko při jakékoli situaci, která může být laickou veřejností vnímána jako podezření na nesprávný postup, je-li služba zajištěna pouze lékařem bez atestace. Toto vysoké právní riziko se týká nejen obou lékařů (služby a příslužby), ale především vedoucích pracovníků (primář oddělení a ředitel nemocnice), kteří takové zajištění pohotovostní služby umožnili.

Podnětem k opětnému projednání a k opětnému potvrzení názoru výboru ČGPS ČLS JEP bylo několik probíhajících trestně právních i občansko právních řízení se společným jmenovatelem – sloužící lékař bez atestace nesprávně zhodnotil situaci, příslužbu přivolal pozdě, a ani okamžitá operace po příchodu příslužby už situaci nezachránila.


OMLUVA

V původní souhrnné podobě „doporučeného postupu“ Podrobné hodnocení morfologie plodu při ultrazvukovém vyšetření ve 20.–22. týdnu těhotenství – doporučený postup ČGPS ČLS JEP, publikovaného v České gynekologii 2013, 78, č. 4, s. 390–391 (časopise odborné společnosti, nakladatelství Mladá fronta) byla ve zdrojové literatuře uvedena jen „výkladová monografie“ (nakladatelství Mladá fronta) obsahující plnou verzi textu „doporučeného postupu“. Výkladová monografie následně uvádí jako hlavní literární zdroje „International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology –www.isuog.org“ a „The Fetal Medicine Foundation – www.fetalmedicine.com“. V revidované verzi souhrnné podoby doporučeného postupu publikované v tomto čísle České gynekologie na straně 169 jsou již zmíněné literární zdroje uvedeny. Jedná se o DOPORUČENÝ POSTUP ODBORNÉ SPOLEČNOSTI (České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP), který komplexně zohledňuje aktuální možnosti a podmínky poskytování léčebné péče v České republice (hledisko medicínské, organizační, ekonomické i forenzní).

Za tuto formální chybu se omlouváme

autorský kolektiv: Ľubušký M., Krofta L., Hašlík L., Marková I.


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 2

2014 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se