Primář MUDr. Ladislav Hanousek - sedmdesátiletý


Autoři: Doc. MUDr. Milan Košťál, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2014; 79(4): 337-338

Dne 9. července 2014 se dožil sedmdesáti let MUDr. Ladislav Hanousek, emeritní primář porodnicko-gynekologického oddělení nemocnice v Pardubicích.

Narodil se v Hradci Králové, tam i maturoval na Střední všeobecně vzdělávací škole J. K. Tyla v roce 1962. Neúspěšně se hlásí na lékařskou fakultu, pak rok pracuje jako sanitář na ortopedické klinice FN Hradec Králové. V následujícím roce byl přijat na lékařskou fakultu V Hradci Králové a v roce 1969 promoval. Po promoci nastoupil na gynekologicko-porodnické oddělní nemocnice v Jaroměři, ale po půl roce odchází do Rychnova nad Kněžnou. Následuje rok vojenské prezenční služby, pro změnu opět v Hradci Králové, u velmi nebojové jednotky.


Léta strávená v Rychnově byla šťastná. Pod vedením primáře Votíka, dlouholetého asistenta hradecké porodnicko-gynekologické kliniky, nasává zásadní poznatky z oboru. V roce 1973 složil atestaci I. stupně, ale protože v Rychnově neměl v tu dobu možnost být zařazen do přípravy k atestaci II. stupně, odchází v roce 1975 do Hradce Králové. Slíbené místo na klinice však nezíská. Důvodem je to, že bratr emigroval v roce 1968 do Kanady. S povděkem přijímá místo ambulantního gynekologa v OÚNZ Hradec Králové. Ve fakultní nemocnici se uchytil jen jako závodní gynekolog na malý úvazek, postupně si prosadil jeden klinický den v týdnu, kdy docházel na kliniku převážně asistovat při operacích. V roce 1979 je konečně na kliniku přijat, a tím se mu otevřela cesta ke II. atestaci. Pracuje hlavně v týmu primáře Radochy a MUDr. Podholové na oddělení rizikového těhotentství, učí se ultrazvuk, s docentem Donátem spolupracuje v oblasti klimakterické medicíny. Atestaci II. stupně složil v roce 1984. V létě následujícího roku je „zapůjčen“ do nemocnice v Pardubicích, kde po tragické smrti primáře Bezděka bylo personální vakuum. K vedení oddělení je povolán primář Kleisl, který se do práce vrhá s vervou mladíka, ale záhy končí na koronární jednotce s infarktem. Po několika měsících je MUDr. Hanousek vybídnut jak vedením nemocnice v Pardubicích, tak přednostou hradecké kliniky docentem Kohoutkem, aby se ucházel o místo primáře. To získal v říjnu 1985.

Byl primářem oddělní, které mělo 160 lůžek, kromě něj jen jediného lékaře s druhou atestací a přes 2000 porodů ročně. Na oddělení nebyl jediný monitor, v celé nemocnici nebyl jediný ultrazvuk a pavilon jevil značné známky opotřebení. Půl roku se střídá se svým zástupcem MUDr. Navrátilem v nočních službách ob den. Postupně dochází k doplnění a stabilizaci personálního obsazení oddělení. Trvalým tlakem na vedení nemocnice a sháněním sponzorů se pomalu lepší i technické vybavení. Na oddělení se rozvíjí endoskopie, onkologické operativy, mění se spolupráce s onkologickým oddělením a rozvíjí se ultrazvuková diagnostika. Mění se vybavení porodních sálů a mění se přístup k vedení porodu.

Své organizační schopnosti mohl dr. Hanousek vyzkoušet při organizování několika celostátních gynekologických kongresů. Zejména kongresy endoskopické byly vždy spojeny s life přenosy operací do přednáškového sálu. Na kongresy a workshopy zval vynikající světové odborníky (Alan Godon, Ray Garry a další). Oddělení bylo jedno z prvních v republice, kde bylo kompletní vybavení pro hysteroskopii. Dr. Hanousek zorganizoval lékaře zabývající se hysteroskopií (doc. Kužel, dr. Tóth, prof. Kudela, doc. Mardešić, dr. Müller, prim. Bartoš aj.) a uspořádal moderní kurzy, kde teoretickou část doplnily demonstrace výkonů na operačním sále a možnost cvičit na modelech z prasečích děloh a močových měchýřů. Kurzy prošlo na 140 lékařů.

Na jeho kontě je 85 přednášek a publikací celo-republikového významu. Napsal kapitolu do monografie Gynekologická endoskopie (Holub, Kužel, 2005).

Podílel se na založení sekce gynekologické endoskopie (iniciované prim. Zábranským) a dosud je členem výboru. Je členem revizní komise ČMAS.

V posledních letech ve funkci primáře se věnoval rekonstrukci oddělení. Budova prošla kompletní přestavbou a byla kompletně nově vybavena. Výsledkem bylo oddělení, které má 80 komfortně vybavených lůžek, dva vybavené operační sály, čtyři samostatné porodní sály, sál pro císařské řezy. Na oddělení byly tři UZ přístroje, fetální monitory, STAN, JIP pro pacientky po operaci.

Pan doktor Hanousek dosud na oddělení dochází na jedno dopoledne. Na operačním sále učí mladé kolegy základům techniky při malých operačních výkonech, zejména hysteroskopiích. Sám pracuje na plný úvazek v soukromé ordinaci v Pardubicích.

Bydlí stále v Hradci Králové v malém domku s velkou zahradou spolu se svou ženou Blankou, dětskou lékařkou, a hovawartem Prixi. Do „důchodu“ si založil i malou vinici (30 hlav) a jeho největším pěstitelským úspěchem bylo 27 lahví vína z panenské sklizně.

Sám jsem poznal pana primáře Hanouska již za společného pobytu na hradecké klinice a nyní i na naší klinice v Pardubicích.Velmi si vážím jeho znalostí, endoskopických dovedností a především jeho lidské slušnosti.

Za všechny kolegy a spolupracovníky bych chtěl panu primáři Hanouskovi popřát do dalších let stále tolik energie, zdraví, síly a svěžesti.

Doc. MUDr. Milan Košťál, CSc.


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 4

2014 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se