Molekulárně genetická vyšetření u trombofilních stavů spojených s žilním tromboembolismem a jeho komplikacemi


Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2015; 80(3): 239

Konsenzus České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP, Společnosti pro lékařskou genetiku ČLS JEP, České hematologické společnosti ČLS JEP, České internistické společnosti ČLS JEP a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP.

 1. Tromboembolická nemoc (žilní trombóza a plicní embolie, dále TEN) je multifaktoriální onemocnění, a proto nelze při hodnocení rizika trombofilie v současné době vycházet jen z určení molekulárně genetických znaků.
 2. Z molekulárně genetických vyšetření mají při pátrání po trombofilním stavu spojeném s TEN za dnešního stavu vědomostí zásadní klinický význam pouze určení: mutace FV Leiden (1691 G>A) a mutace genu pro protrombin (20210 G>A) [1].
 3. Tato dvě genetická vyšetření doporučujeme zdravotnickým zařízením indikovat pouze selektivně:
  a) před zahájením kombinované perorální hormonální kontracepce a/nebo hormonální substituční léčby estrogeny (HRT) u žen s pozitivní osobní anamnézou prodělané TEN, nebo s pozitivní rodinnou anamnézou výskytu TEN u příbuzných prvního stupně (matky, ot ce, vlastních sourozenců a dětí probanda),
  b) u osob se stavem po prodělané idiopatické TEN, při pátrání po vyvolávající příčině a kvůli rozhodování o délce antikoagulační léčby (viz doporučení 8. konsensu ACCP 2),
  c) u žen po opakovaných třech potratech v 1. trimestru gravidity nebo u každé ztráty plodu po tomto období gravidity,
  d) u těhotných žen s pozitivní osobní nebo rodinnou anamnézou prodělané TEN (viz bod a) nebo s těmito komplikacemi v graviditě: při těžkých formách preeklampsie, retardaci plodu anebo po abrupci placenty,
  e) z jiných indikací po vyšetření v trombotickém centru.

  Pozn.: při pozitivním záchytu uvedených mutací je vhodné provést tato: vyšetření i u příbuzných prvního stupně, pokud se u nich vyskytují další rizika spojená s trombofilií. U dětí ale až po 12 letech jejich věku, pokud k tomu nejsou jiné důvody.
 4. Mimo vyšetření FV Leiden (1691 G>A) a mutace genu pro protrombin (20210 G>A) jsou vyšetření jiných polymorfismů spojovaných s TEN indikována ve vybraných případech pouze trombotickými centry, nebo Ústavem hematologie a krevní transfúze v Praze.
 5. Molekulárně genetická vyšetření spojovaná s TEN provádějí pouze laboratoře s ověřenou, jednou ročně prováděnou externí kontrolou kvality provedenou Referenční laboratoří ÚHKT, nebo jinou mezinárodně uznávanou referenční laboratoří, například INSTAND, UKNEQUAS aj. Dalším předpokladem je dokumentovaná pravidelná vnitřní kontrola kvality u každé série vyšetření.

Zpracoval za ČSTH po došlých připomínkáchprof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Tento materiál představuje konsenzus uvedených odborných společností a je akceptován Českou gynekologicko porodnickou společností.


Zdroje

1. Wu, O., Robertson, L., Twaddle, S., et al.: Screening for thrombophilia in high-risk situations: systematic review and cost-effectiveness analysis. The Thrombosis: Risk and Economic Assessment of Thrombophilia Screening (TREATS). Health Technol Assess, 2006, 10(11), p. 1–110.

2. Antithrombotic and thrombolytic therapy, 8th ed: ACCP Guidelines. Chest, 2008, 133, Suppl., 67S–968S.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 3

2015 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se