Strumálny karcinoid vaječníka – opis dvoch prípadov a prehľad literatúry


Autoři: K. Macháleková 1;  G. Kolníková 2;  M. Redecha 3;  P. Žúbor 4,5;  K. Kajo 1,6
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2018; 83(6): 452-457
Kategorie: Kazuistika a přehled

Souhrn

Cieľ štúdie:

Strumálny karcinoid (SC) je zriedkavý nádor vaječníka zo zárodočných buniek, ktorý je tvorený tkanivom štítnej žľazy v spojení s karcinoidom. SC býva prezentovaný ako monodermálny teratóm alebo ako súčasť zrelého cystického teratómu (dermoidnej cysty).

Typ štúdie:

Kazuistika.

Názov a sídlo pracoviska:

Ústav patológie Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava.

Metodika a výsledky:

Autori opisujú dva prípady tohto nádoru u asymptomatických žien vo veku 46 a 52 rokov, ktorým bol tento nádor zistený v rámci preventívnych gynekologických prehliadok. Išlo o solídne cystické tumory veľkosti 65×45×40 mm a 75×45×40 mm, v ktorých bol SC tvorený žltavým tuhším tkanivom s ložiskami želatinózneho charakteru. V oboch prípadoch bol SC súčasťou zrelého cystického teratómu (dermoidnej cysty), v ktorom predstavoval dominantnú časť. SC mali charakteristickú histologickú kompozíciu spojitosti zrelého štítno-žľazového tkaniva s karcinoidom. Imunohistochemicky bolo štítno-žľazové tkanivo pozitívne pri dôkaze cytokeratínu 7, tyreoglobulínu a TTF1, karcinoidný komponent vykazoval expresiu synaptofyzínu a v prvom prípade aj chromogranínu A. Nádorové bunky oboch komponentov boli negatívne pri dôkaze kalcitonínu a CEA. Oba nádory sa prezentovali nízkou proliferačnou aktivitou na úrovni Ki-67 do 2 %. V oboch prípadoch išlo o nádory v štádiu IA. Pacientky sú tri roky a šesť mesiacov bez akýchkoľvek problémov spojených s nádormi.

Záver:

SC predstavuje zaujímavú formu primárneho ovariálneho karcinoidu, ktorá je zvyčajne asymptomatická. V prípade, že je SC obmedzený na ovarium, je takmer vždy benígny a postačujúca je jednostranná alebo obojstranná adnexotómia.

klíčová slova

ovarium, germinálny nádor, strumálny karcinoid, imunohistochémia


Zdroje

1. Armes, JE. A case of malignant strumal carcinoid. Gynecol Oncol, 1993, 51, p. 419–423.

2. Davis, K., Hartmann, L., Kenney, G., Shapino, H. Primary ovary carcinoid tumors. Gynecol Oncol, 1996, 61, p. 259–265.

3. Eichhorn, JH., Young, RH. Neuroendocrine tumors of the genital tract. Am J Clin Pathol, 2001, 115, p. S94–S112.

4. Fischerová, D., Zikán, M., Pinkavová, I., et al. The rational preoperative diagnosis of ovarian tumors – imaging techniques and tumor biomarkers (review). Ces Gynek, 2012, 77, p. 272–287.

5. Gorin, I., Sastre-Garau, X. Strumal carcinoid tumor of the ovary. J Clin Oncol, 2008, 26, p. 2780–2781.

6. Haslik, L., Mára, M., Kuzel, D., et al. Present occurrence of benign teratoma of ovary and fallopian tube in patient with adnexal torsion. Ces Gynek, 2006, 71, p. 342–344.

7. Hinshaw, HD., Smith, AL., Desouki, MM., Olawaiye, AB. Malignant transformation of a mature cystic ovarian teratoma into thyroid carcinoma, mucinous adenocarcinoma, and struma carcinoid: a case report and literature review. Case Rep Obstet Gynecol, 2012, Article ID 269489.

8. Kachhwa, G., Kumar, S., Sigh, G., et al. Ovarian strumal carcinoid presenting as severe progressive constipation. J Surg Case Rep, 2011, 8, p. 5.

9. Kim, NR., Ha, SY., Shin, JW., et al. Primary ovarian mixed strumal and mucinous carcinoid arising in ovarian mature cystic teratoma. J Obstet Gyneacol Res, 2016, 42, p. 211–216.

10. Kimura, N., Sasano, N., Namiki, T. Evidence of hybrid cell of thyroid follicular cell and carcinoid cell in strumal carcinoid. Int J Gynecol Pathol, 1986, 5, p. 269–277.

11. Kurabayashi, T., Minamikawa, T., Nishijima, S., et al. Primary strumal carcinoid tumor of the ovary with multiple bone and breast metastases. J Obstet Gynaecol Res, 2010, 36, p. 567–571.

12. Lagoudianakis, EE., Markogiannakis, H., Karantzikos, G., et al. Primary insular carcinois of the ovary. Eur J Gynaecol Oncol, 2008, 29, p. 554–555.

13. Leniček, T., Tomas, D., Soljačič-Vraneš, H., et al. Strumal carcinoid of the ovary: report of two cases. Acta Clin Croat, 2012, 51, p. 649–653.

14. Matsuda, K., Maehama, T., Kanazawa, K. Strumal carcinoid tumor of the ovary: a case exhibiting severe constipation associated with PYY. Gynecol Oncol, 2002, 87, p. 143–145.

15. Motoyama, T., Katayama, Y., Watanabe, H., Okazaki H. Functioning ovarian carcinoids induce severe constipation. Cancer, 1992, 70, p. 513–518.

16. Pelosi, G., Sonzogni, A., Rosai, J. Thyroid type papillary microcarcinoma in ovarian strumal carcinoid. Int J Surg Pathol, 2008, 16, p. 435–437.

17. Percicote, AP., Hatschbach, SBB., Ioshii, SO., et al. Papillary thyroid carcinoma in ovarian strumal carcinoid tumor: case report. J Bras Patol Med Lab, 2013, 49, p. 126–129.

18. Prat, J., Cao, D., Carinelli, SG., Nogales, FF., et al. Monodermal teratomas and somatic-type tumours arising from a dermoid cyst. In Kurman, R.J., Carcangiu, M.L., Herrington, S., Young, R.H. WHO classification of tumours of female reproductive organs. Lyon: IARC, 2014, p. 63–66.

19. Robboy, SJ., Scully, RE. Strumal carcinoid of the ovary. An analysis of 50 cases of a distinctive tumor composed of thyroid tissue and carcinoid. Cancer, 1980, 46, p. 2019–2034.

20. Stagno, PA., Petras, RE., Hart, WR. Strumal carcinoids of the ovary. An immunohistologic and ultrastructural study. Arch Pathol Lab Med, 1987, 11, p. 440–446.

21. Sulaiman, S., Chia, YN., Namuduri, RVD. Strumal carcinoid tumour of the ovary presenting with severe constipation. Singapore Med J, 2013, 54, p. 21.

22. Takatori, E., Shoji, T., Miura, J., et al. Case of peptide-YY-producing strumal carcinoid of the ovary: a case report and review. J Obstet Gynaecol Res, 2012, 38, p. 1266–1270.

23. Talerman, A. Germ cell tumors of the ovary. Curr Op in Obstet Gynecol, 1997, 9, p. 44–47.

24. Talerman, A., Vang, R. Germ cell tumors of the ovary. In: Kurman, R.J., Ellenson, L.H., Ronnett, B.M. Blaustein´s pathology of the female genital tract, 6th ed. New York: Springer, 2011, p. 847–907.

25. Tamsen, A., Mazur, MT. Ovarian strumal carcinoid in association with multiple endocrine neoplasia, type IIA. Arch Pathol Lab Med, 1992, 116, p. 200–203.

26. Târcoveanu, E., Vasilescu, A., Fotea, V., et al. Rare tumors, rare association: ovarian strumal carcinoid – retroperitoneal cystic lymphanioma. Chirurgia (Bucur), 2015, 110, p. 294–299.

27. Wu, L., Wang, Z., Dai, S., Zheng, J., et al. Primary strumal carcinoid of the ovary: a case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol, 2016, 9, p. 2409–2413.

28. Yamaguchi, M., Tashiro, H., Motohara, K., et al. Primary strumal carcinoid tumor of the ovary: a pregnant patient exhibiting severe constipation and CEA elevation. Gynecol Oncol Rep, 2013, 4, p. 9–12.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 6

2018 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se