Císařský řez a perinatální úmrtnost v letech1993 - 1996 v regionálním perinatologickémcentru


Císařský řez a perinatální úmrtnost v letech1993 - 1996 v regionálním perinatologickémcentru

V období 1993 - 1996 jsme na II. gynekologicko-porodnické klinice provedli 1 099 císařských řezů(SC). Na sledovaném souboru jsme provedli analýzu četnosti, vztah k perinatální úmrtnosti (PÚ),respektive k časné novorozenecké úmrtnosti (ČNÚ). Na souboru 287 SC v roce 1996 jsme provedlirozbor indikačního spektra a mateřské morbidity. Výsledky jsme srovnali s literárními údaji. Zezjištěných údajů vyplývá, že při téměř neměnící se četnosti SC statisticky významně poklesla PÚ.Tento pozitivní výsledek je způsoben hlavně zlepšením perinatální a neonatologické péče. Nasouborech indikací k SC jsme neprokázali statisticky významné odchylky od celorepublikovýchprůměrů.

Klíčová slova:
císařský řez, perinatální úmrtnost, indikace k SC, mateřská morbidita při SC


Authors: D. Tóth;  A. Doležal;  J. Bendl;  T. Binder;  R. Plavka;  J. Živný
Authors‘ workplace: Gynek. -porod. klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Published in: Ceska Gynekol 1999; (4): 275-278
Category:

Overview

During the period between 1993-96 the authors made at the Second Gynaecological and ObstetricClinic 1099 caesarean sections. The investigated group was subjected to frequency analysis. Therelationship with perinatal mortality and early neonatal mortality was assessed. In a group of 287caesarean sections in 1996 the authors analyzed indication spectra and maternal morbidity. Theresults were compared with data in the literature. From the assembled data ensues that althoughthe rate of caesarean sections practically does not change, perinatal mortality decreased signifi-cantly. This positive result is due mainly to better perinatal and neonatological care. In theindications for caesarean section the authors did not reveal statistically significant deviationsfrom nationwide average figures.

Key words:

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


1999 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account