Reproductive Risks of Aging Males


Reprodukční rizika stárnoucích mužů

Cíl studie:
Přehled literatury a shrnutí poznatků o vlivu stárnutí muže na proces spermatogeneze,fertilitu a reprodukční rizika.Typ studie: Souhrnná práce.Název a sídlo pracoviště: Sanatorium Pronatal, Praha.Metodika: Přehled textů publikovaných v angličtině za posledních 20 let pomocí MEDLINE.Výsledky: Na poklesu fertility stárnoucích mužů se podílejí pokles libida a sexuální aktivity, stejnějako věkem podmíněný nárůst impotence. Věkem podmíněné změny spermatogeneze jsou spíšekvalitativní než kvantitativní. Tento proces však zvyšuje u potomků riziko abnormit na úrovnichromozomů, genů i v behaviorální oblasti.Závěr: Věk otce patří mezi faktory, které by páry měly zohlednit při plánování rodiny. Na základěvšech výše uvedených údajů lze doporučit, aby páry založily rodinu do věku muže i ženy 40 let.

Klíčová slova:
chromozomální aberace, mužská neplodnost, spermatogeneza, stárnutí


Authors: T. Mardešić
Authors‘ workplace: Sanatorium Pronatal, vedoucí lékař doc. MUDr. T. Mardešić, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2002; (6): 371-375
Category:

Overview

Objective:
To review the literature on the association between male age and semen quality, fertilitystatus and reproductive risks.Design: Review.Setting: Centre for infertility diagnosis and treatment Sanatorium Pronatal, Prague.Methods: Review of English language-published research over the last 20 years using MEDLINE.Results: The modification of gamete production in aging males is more qualitative than quantitative.However, aging of testes not only influences the individual, but through the gametes alsooffspring with increased risk of chromosomal, gene and behavioral abnormalities.Conclusion: It seems reasonable and consistent to recommend that both men and women completetheir family before age 40 if possible.

Key words:
age, cytogenetics, fecundity, fertility, chromosomal aberrations, male infertility, mentalfunctions, spermatogenesis

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2002 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account