Diagnostics and Therapy of Acute Peripartal Life Threatening Bleeding


Diagnostika a léčba akutního peripartálního život ohrožujícího krvácení

Cíl studie:
Přehled současných postupů při řešení život ohrožujícího peripartálního krvácení a začlenění f rVIIa do léčebného schématu.

Typ studie:
Přehledový článek.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha.

Metodika:
Metaanalýza publikací medicínských databází.

Závěry:
Článek vytváří základ k vypracovaní stručného doporoučeného postupu.

Klíčová slova:
akutní život ohrožující peripartální krvácení


Authors: T. Binder
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha přednosta doc. MUDr. L. Rob, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2007; 72(3): 192-200
Category: Original Article

Overview

Objective:
Review of contemporary knowledge of the management of the acute life threatening peripartal hemorrhage and incorporatening f rVIIa in to the treatment design.

Type of the study:
Review.

Setting:
Department of OB/GYN 2nd Medical Faculty Charles Uni Prague and Teaching Hospital Motol.

Methods:
Meta-analysis of the medical databases articles.

Conclusions:
The article forms the basssis for designing the concise guidelines.

Key words:
acute life threatening peripartal hemorrhage


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account