Chemoresistance/Chemosensitivity of Ovarian Cancer – a Case Report


Authors: I. Sedláková 1;  J. Tošner 1;  A. Řezáč 1;  M. Červinka 2;  M. Tomšová 3;  J. Špaček 1
Authors‘ workplace: Porodnická a gynekologická klinika LF v Hradci Králové, UK Praha a FN Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Tošner, CSc. 1;  Ústav biologie a lékařské genetiky LF v Hradci Králové, UK Praha, přednosta prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc. 2;  Fingerlandův patologický ústav FN Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. A. Ryška, Ph. D. 3
Published in: Ceska Gynekol 2008; 73(3): 140-143

Overview

Objective:
To describe chemoresistance and chemosensitivity of two ovarian cancer patients and influence on their medical outcome.

Settings:
Department of Obstetrics and Gynecology, Medical Faculty Charles University Prague and University Hospital, Hradec Králové.

Subject and method:
A case report of two ovarian cancer patients with defined chemoresistance/chemosensitivity of their tumors. We used WST-MTT-1 test for the assessment of chemoresistance/chemosensitivity.

Conclusion:
The chemoresistance/chemosensitivity assay wold improve the treatment and prognosis of ovarian cancer patients.

Key words:
ovarian cancer, chemosensitivity, chemoresistance.


Sources

1. Cloven, NG., Kyshtoobayeva, A., Burger, AR., et al. In vitro chemoresistance and biomarker profiles are unique for histologic subtypes of epithelial ovarian cancer. Gynecol Oncol, 2004, 92, p. 160-166.

2. Chumchalová, J., Kovařík, J. Metodiky testování chemosenzitivity/chemorezistence nádorů in vitro. Klin Onkol, 2002, 2, s. 18-21.

3. Kiss, I., Žaloudík, J., Vyzula, R., et al. Hlavní indikace pro testování chemorezistence nádorů in vitro. Klin Onkol, 2002, 2, s. 62-64.

4. Kostečka, A., Vagundová, M. Prediktivní testy chemorezistence in vitro. Závěrečná zpráva MOÚ, 2003.

5. Schrag, D., Garewal, SH., Burstein, HJ., et al. American Society of Clinical Oncology Technology Assessment: Chemotherapy Sensitivity and Resistance Assays, 2004, 22, p. 3631-3638.

6. Sedláková, I., Tošner, J., Špaček, J. Testování chemorezistence/chemosenzitivity ovariálních karcinomů. Gynekolog, 2005, 3, s. 137-139.

7. Talač, R., Žaloudík, J., Hajdúch, M., et al. Hodnocení lékové rezistence in vitro a její klinické implikace. Klin Onkol, 2002, 2, s. 2-3.

8. Taylor, GC., Sargent, MJ., et al. The clinical relevance of chemosensitivity testing in ovarian cancer. cancer detection and prevention. 1998, 22 s. 305.

9. Von Hoff, DD., Sandbach, JF., Clark, GM. Selection of cancer chemotherapy for a patient by an in vitro assay versus a clinician. J Nat Cancer Ins, 1990, 82, p. 110-116.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account