Severe immune thrombocytopenia diagnosed in pregnancy


Authors: K. Bláhová
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnické oddělení, Středomoravská nemocniční a. s., Prostějov, primář MUDr. A. Nevrla
Published in: Ceska Gynekol 2016; 81(4): 279-282

Overview

Objective:
The aim of this article is present a patient with severe immune thrombocytopenia in pregnancy.

Design:
Case report.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynecology, University Hospital Olomouc, Faculty of Medicine, Palacký Univerzity Olomouc.

Case report:
Presents a patient with immune thrombocytopenia diagnosed in pregnancy. Severe thrombocytopenia was diagnosed incidentally.

Conclusion:
Severe immune thrombocytopenia is rare and substantial complication in pregnancy. In pregnancy is important cooperation between obstetritians and hematologists, in time of delivery neonatologists and anesthesiologists.

Keywords:
immune trombocytopenia, pregnancy, bleeding


Sources

1. Brychtová, P., Procházka, M., Lattová, V., et al. Incidence, etiologie a klinický význam trombocytopenie v graviditě. Čes Gynek, 2013, 78, 6, s. 560–565.

2. Červinek, L. Imunitní trombocytopenie, diagnostika, klasifikace, diferencionální diagnostika. Vnitř lék, 2010, 56 (Supp 1), s. 75–77.

3. Decroocq, J., Marcellin, L., Le Ray, C., Willems, L. Rescue therapy with romiplostim for refractory primary immune thrombocytopenia during pregnancy. Obstet Gynecol, 2014, 124, 2, p. 481–483.

4. Gemsheimer, T., James, AH., Stati, R. How I treat thrombocytopenia in pregnancy. Blood, 2013, 121, 1, p. 38–47.

5. Gulumec, J., Šimetka, O., Procházka, M., Ullrychová, J. Diferencionální diagnostika trombocytopenie v těhotenství. Vnitř lék, 2010, 56 (Suppl. 1), s. 91–97.

6. Hluší, A. Primární imunitní trombocytopenie u dospělých – nové poznatky o etiopatogenezi a nové léčebné možnosti. Lék listy, 2010,4 [cit. 2016-04-19]. Dostupné z: http://zdravi.euro.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/primarni-imunitni-trombocytopenie-u-dospelych-nove-poznatky-o-etiopatogenezi-a-nove-lecebne-moznosti-449916

7. Hluší, A., Procházková, J., Krčová, V., Indrák, K. Terapie imunitní trombocytopenie v graviditě. Vnitř lék, 2010, 56 (Suppl. 1), s. 78–80.

8. Jahromi, BR., Shiravani, Z., Salarian, L. Perinatal outcome of pregnancies complicated by immune thrombocytopenia. Iran Red Crescent Med J, 2012, 14, 7, p. 430–435.

9. Kasai, J., Shigeru, A., Kamiya, N., Hasegawa, Y., et al. Clinical features of gestational thrombocytopenia difficult to differentiate from immune thrombocytopenia diagnosed during pregnancy. J Obstet Gynaecol Res, 2015, 41, 1, p. 44–49.

10. Kawaguchi, K., Matsubara, K., Takafuta, T., et al. Factors predictive of neonatal thrombocytopenia in pregnant women with immune thrombocytopenia. Int J Hematol, 2014, 99, 5, p. 570–576.

11. Konířová, E., Trněný, M. Imunitní trombocytopenie dospělých – současný náhled na etiopatogenezi, diagnostiku a léčbu. Postgrad Med, 2012, 8 [cit. 2016-04-19]. Dostupné z: http://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/imunitni-trombocytopenie-dospelych-soucasny-nahled-na-etiopatogenezi-diagnostiku-a-lecbu-467130.

12. Kozák, T. Imunitní trombocytopenie. Praha: Maxdorf, 2015, s. 121–124.

13. Loustau, V., Debouverie, O., Canoui-Poitrine, F., et al. Effect of pregnancy on the course of immune thrombocytopenia: a retrospective study of 118 pregnancies in 82 women. Br J Haematol, 2014, 166, 6, p. 929–935.

14. Nicolescu, A., Vladareanu, AN., Voican, I., et al. Therapeutic options for immune thrombocytopenia (ITP) during pregnancy. Maedica, 2013, 8, 2, p. 182–188.

15. Procházková, J., Procházka, M., Lubušký, M. Problematika krvácivých chorob v porodnictví. Čes gynek, 2013, 78, 1, s. 83–88.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account