Tick-borne encephalitis in pregnancy


Authors: M. Kepková
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Pelhřimov, p. o.
Published in: Ceska Gynekol 2023; 88(2): 106-109
Category: Case Report
doi: 10.48095/cccg2023106

Overview

A case report describing the case of a young and healthy pregnant patient who manifested tick-borne encephalitis in her peripartal period. This neuroinfection is rare in pregnant women. A more severe encephalomyelitic form of the disease, resulting in lasting consequences, occurred in the patient even though she had recently undergone a proper vaccination. In the course of 11-month observation, her newborn showed no symptoms of the disease nor psychomotor developmental disorders.

Keywords:

neuroinfection – Tick-borne encephalitis – pregnancy – tick-borne encephalitis virus – tick – meningeal symptoms


Sources

1. Kümpel P. Klíšťová meningoencefalitida. In: Beneš J (ed). Infekční lékařství. 1. vyd. Praha: Galén 2009: 125–127

2. Duniewicz M. Arbovirózy. In: Duniewicz M, Adam P et al (eds). Neuroinfekce. 1. vyd. Praha: Maxdorf 1999: 119–129.

3. Roháčová H (ed). Neuroinfekce – minimum pro praxi. 1. vyd. Praha: Triton 2001.

4. Hockicková I, Sekula J, Hudáčková D et al. Kliešťová meningoencefalitída u gravidnej pacientky. Klin Mikrobio­l Inf Lék 2019; 25 (1): 16–19.

5. Orlíková H, Lenz P, Vlčková I et al. Klíšťová encefalitida v České republice v roce 2020. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2021; 30 (7–8): 236–245. Dostupné z: http: //www.szu.cz/tema/prevence/ klistova-encefalitida-v-ceske-republice-v-roce-2020-tick.

6. AeskuLab a Unilabs company. Klíšťová encefalitida v České republice. 2022 [online]. Dostupné z: https: //www.aeskulab.cz/cs/blog/2022/Klistova-encefalitida-v-Ceske- republice.

7. Rozsypal H (ed). Základy infekčního lékařství. 1. vyd. Praha: Karolinum 2015.

8. Válková A, Hubka P. Covid-19 jako rizikový faktor intrauterinního úmrtí plodu. Ceska Gynekol 2021; 86 (6): 410–413. doi: 10.48095/ cccg2021410.

9. Vlk R, Matěcha J. Drochýtek V. Prevence preeklampsie – přehledový článek. Ceska Gynekol 2015; 80 (3): 229–235.

10. Růžek D et al (eds). Klíšťová encefalitida. 1. vyd. Praha: Grada Publishing 2015.

11. Divé I, Veje M, Dobler G et al. Tick-borne encephalitis virus (TBEV) infection in pregnancy: absence of virus transmission to the fetuses despite severe maternal disease – a case study. Ticks Tick Borne Dis 2020; 11 (5): 101491. doi: 10.1016/j.ttbdis.2020.101491.

12. Weinmayr LM, Kanz D, Eckenweiler M et al. Acute tick-borne encephalitis during pregnancy – an alarming combination. Ticks Tick Borne Dis 2020; 11 (6): 101512. doi: 10.1016/j.ttbdis.2020.101512.

13. Nejezchlebová H, Bečárová K, Žákovská A. Klíšťata a rizika přenosu nákaz z matky na plod a dítě. Pediatr praxi 2015; 16 (3): 154–155.

14. Dobler G, Gniel D, Petermann R et al. Epidemiology and distribution of tick-borne encephalitis. Wien Med Wochenschr 2012; 162 (11–12): 230–238. doi: 10.1007/s10354-012-0 100-5.

15. Čermáková E, Forejt M. Klíšťová encefalitida a kojení. Čes-slov Pediat 2021; 76 (3): 162–165.

16. Maltezou HC, Effraimidou E, Cassimos DC et al. Vaccination programs for pregnant women in Europe, 2021. Vaccine 2021; 39 (41): 6137–6143. doi: 10.1016/j.vaccine.2021.08.074.

17. Lambert JS. An overview of tickborne infections in pregnancy and outcomes in the newborn: the need for prospective studies. Front Med (Lausanne) 2020; 7: 72. doi: 10.3389/ fmed.2020.00072.

18. Simionescu AA, Streinu-Cercel A, Popescu FD et al. Comprehensive overview of vaccination during pregnancy in Europe. J Pers Med 2021; 11 (11): 1196. doi: 10.3390/jpm11111196.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 2

2023 Issue 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account