Tick-borne encephalitis in pregnancy


Authors: M. Kepková
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Pelhřimov, p. o.
Published in: Ceska Gynekol 2023; 88(2): 106-109
Category: Case Report
doi: https://doi.org/10.48095/cccg2023106

Overview

A case report describing the case of a young and healthy pregnant patient who manifested tick-borne encephalitis in her peripartal period. This neuroinfection is rare in pregnant women. A more severe encephalomyelitic form of the disease, resulting in lasting consequences, occurred in the patient even though she had recently undergone a proper vaccination. In the course of 11-month observation, her newborn showed no symptoms of the disease nor psychomotor developmental disorders.

Keywords:

neuroinfection – Tick-borne encephalitis – pregnancy – tick-borne encephalitis virus – tick – meningeal symptoms


Sources

1. Kümpel P. Klíšťová meningoencefalitida. In: Beneš J (ed). Infekční lékařství. 1. vyd. Praha: Galén 2009: 125–127

2. Duniewicz M. Arbovirózy. In: Duniewicz M, Adam P et al (eds). Neuroinfekce. 1. vyd. Praha: Maxdorf 1999: 119–129.

3. Roháčová H (ed). Neuroinfekce – minimum pro praxi. 1. vyd. Praha: Triton 2001.

4. Hockicková I, Sekula J, Hudáčková D et al. Kliešťová meningoencefalitída u gravidnej pacientky. Klin Mikrobio­l Inf Lék 2019; 25 (1): 16–19.

5. Orlíková H, Lenz P, Vlčková I et al. Klíšťová encefalitida v České republice v roce 2020. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2021; 30 (7–8): 236–245. Dostupné z: http: //www.szu.cz/tema/prevence/ klistova-encefalitida-v-ceske-republice-v-roce-2020-tick.

6. AeskuLab a Unilabs company. Klíšťová encefalitida v České republice. 2022 [online]. Dostupné z: https: //www.aeskulab.cz/cs/blog/2022/Klistova-encefalitida-v-Ceske- republice.

7. Rozsypal H (ed). Základy infekčního lékařství. 1. vyd. Praha: Karolinum 2015.

8. Válková A, Hubka P. Covid-19 jako rizikový faktor intrauterinního úmrtí plodu. Ceska Gynekol 2021; 86 (6): 410–413. doi: 10.48095/ cccg2021410.

9. Vlk R, Matěcha J. Drochýtek V. Prevence preeklampsie – přehledový článek. Ceska Gynekol 2015; 80 (3): 229–235.

10. Růžek D et al (eds). Klíšťová encefalitida. 1. vyd. Praha: Grada Publishing 2015.

11. Divé I, Veje M, Dobler G et al. Tick-borne encephalitis virus (TBEV) infection in pregnancy: absence of virus transmission to the fetuses despite severe maternal disease – a case study. Ticks Tick Borne Dis 2020; 11 (5): 101491. doi: 10.1016/j.ttbdis.2020.101491.

12. Weinmayr LM, Kanz D, Eckenweiler M et al. Acute tick-borne encephalitis during pregnancy – an alarming combination. Ticks Tick Borne Dis 2020; 11 (6): 101512. doi: 10.1016/j.ttbdis.2020.101512.

13. Nejezchlebová H, Bečárová K, Žákovská A. Klíšťata a rizika přenosu nákaz z matky na plod a dítě. Pediatr praxi 2015; 16 (3): 154–155.

14. Dobler G, Gniel D, Petermann R et al. Epidemiology and distribution of tick-borne encephalitis. Wien Med Wochenschr 2012; 162 (11–12): 230–238. doi: 10.1007/s10354-012-0 100-5.

15. Čermáková E, Forejt M. Klíšťová encefalitida a kojení. Čes-slov Pediat 2021; 76 (3): 162–165.

16. Maltezou HC, Effraimidou E, Cassimos DC et al. Vaccination programs for pregnant women in Europe, 2021. Vaccine 2021; 39 (41): 6137–6143. doi: 10.1016/j.vaccine.2021.08.074.

17. Lambert JS. An overview of tickborne infections in pregnancy and outcomes in the newborn: the need for prospective studies. Front Med (Lausanne) 2020; 7: 72. doi: 10.3389/ fmed.2020.00072.

18. Simionescu AA, Streinu-Cercel A, Popescu FD et al. Comprehensive overview of vaccination during pregnancy in Europe. J Pers Med 2021; 11 (11): 1196. doi: 10.3390/jpm11111196.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 2

2023 Issue 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account