Czech Gynaecology - Issue 3/1999

143
The Perioperative Bleeding in Relation toLaparoscopic Hysterectomy: a Retrospective Study

Z. Holub, J. Voráček, J. Roth, J. Pertl, J. Lukáč

147
Antenatal Induction of Pulmonary Maturity of theFoetus. Betamethasone vs.Betamethasone+Thyrotropin Releasing Hormone

A. Roztočil, K. Svojanovská, D. Matušková, I. Borek, T. Juren, V. Unzeitig, P. Ventruba

153
Anaemia and its Treatment with Oral AntianaemicDrugs in Women during the Post-partum Period

M. Mára, V. Eretová, J. Živný, J. Kvasnička, A. Umlaufová, E. Márová

159
Treatment of Idiopathic Sterility

D. Koryntová, L. Jelínková, K. Řežábek, M. Moosová, J. Živný

163
Perinatal Care in the CR in 1997 and Perspectives forthe Near Future - I. National Analysis

Z. Štembera, P. Velebil

168
Perinatal Care in the CR in 1997 and Perspective forthe Near Future - II. Regional Analysis

Z. Štembera, P. Velebil

173
Down’s Syndrome in the CR in 1961 - 1997

A. Šípek, V. Gregor, J. Horáček, M. Chudobová

179
Ratio of Prenatal Diagnosis in the Reduced Prevalenceof Inborn Heart Disease in the Child Population of theCR in 1992 - 1997

A. Šípek, V. Gregor, M. Chudobová, V. Korandová

189
Mikronizovaný progesteron v léčbě hrozícínekrózy myomu v graviditě. Ultrazvukovézměny v průběhu léčby

Z. Hájek, M. Uhlíř

192
Komplexní řešení ileofemorální trombózyna konci těhotenství provedením císařskéhořezu v kombinaci s trombektomií

Z. Hájek, K. Novotný, P. Drbohlav, P. Freitag, B. Kratochvíl


Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account