Czech Gynaecology - Issue 4/2009

Original Article

247
Mediolateral episiotomy and anal sphincter trauma

J. Karbanová, J. Štěpán jr., V. Kališ, J. Landsmanová, B. Bednářová, Z. Bukačová, M. Horák, L. Lobovský, J. Křen, M. Králíčková, Z. Rokyta

252
Chemotherapy during pregnancy

M. J. Halaška, K. Šuchová, I. Špálová, H. Robová, H. Stankušová, M. Pluta, L. Rob

256
Preeclampsia – possibly prediction markers

J. Vokroj, L. Arnoštová

262
Methods causing ischemia in uterine fibroids treatment

P. Horák, M. Mára, P. Dundr, K. Kubínová, L. Hašlík, D. Kužel

269
Level of CA125 and hemoglobin as prognostic factors ovarian cancer

J. Chovanec, J. Bienertová-Vašků, Z. Dostálová, L. Minář

274
Proteomics and biomarkers for detection of endometrial carcinoma

M. Kacerovský, J. Tošner

279
Endotelial activation markers – possibilities of their detection and clinical signification in gynaecology and obstetric

J. Procházková, R. Pilka, A. Měchurová, O. Šimetka, P. Brychtová, M. Procházka

282
Long-term review on posterior colporrhaphy with levator ani muscles plication and incorporating a Vypro II mesh

R. El Haddad, A. Martan, J. Mašata, K. Švabík, T. Koleška

286
Vaginal combined contraception NuvaRing in the clinical practice in the Czech Republic

T. Fait

292
Prognostic factors of mesenchymal and mixed tumors of uterus

J. Špaček, J. Laco, J. Petera, P. Jílek, E. Křepinská, A. Řezáč, S. Štipl

302
Operování přirozenými tělními otvory
Hybridní transvaginální cholecystektomie

M. Košťál, L. Sákra, M. Tichý, J. Flašar

305
Placenta adherens partim accreta

V. Križan


Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account