Czech Gynaecology - Issue 4/2018

244
Comparison of groups with medical and surgical terminations of pregnancy

M. Pojarová, B. Sehnal, A. Jarolímková, H. Neumannová, M. Zikán


257
How accurate are we in urethral mobility assessment? Comparison of subjective and objective assessment

K. Švabík, P. Hubka, J. Mašata, A. Martan


263
The role of hormonal therapy in patients with uterine carcinoma

P. Vinklerová, L. Minář, M. Felsinger, M. Anton, P. Ventruba, M. Bednaříková, J. Hausnerová, E. Jandáková, M. Číhalová, V. Weinberger


Case Report

271
A rare complication of long-term vaginal prolapse

O. Novák, P. Vašek, M. Gärtner, J. Krhut

276
Nerozpoznaná preeklampsie, která se rozvinula do eklamptického záchvatu s fatálním koncem

R. Matlach, P. Makovický, P. Makovický

281
Acute enteroviral meningoencephalitis as unusual cause of diplopia in pregnancy and puerperium

S. Čermáková, T. Fait

286
Zoon vulvitis – a rare form of chronic inflammation of the vulva

A. Lavrov, P. Gráf, V. Unzeitig


291
Implantation and diagnostics of endometrial receptivity

M. Dvořan, J. Vodička, J. Dostál, M. Hajdúch, P. Džubák, M. Pešková, R. Pilka

300
Late morbidity in cesarean section scar syndrome

V. Klimánková, R. Pilka

307
Possibilities and real meaning of assessment of ovarian reserve

M. Kučera, J. Štěpán ml., M. Štelcl


312
Complaints and lawsuits against obstetricians and gynaecologists – results of a survey conducted by questionnaire

T. Glosová, D. Cibula


News

319
6th International Video Workshop on Radical Surgery in Gynecologic Oncology

D. Driák, B. Sehnal


Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account