Význam screeningového vyšetření antikardiolipinových protilátekv těhotenství


Importance of Screening of AnticardiolipinAntibodies during Pregnancy

We performed 1698 examinations of anticardiolipin antibodies (ACLA) among pregnantwomen with gestational age from 16 to 37 weeks of pregnancy during eleven months of 1996. TheACLA levels above normal range were found in patients with pregnancy induced hypertension,preeclampsia, gestational diabetes, diabetes mellitus type I, venous thrombosis, thrombocytope-nia and rheumatological diseases.The following results show the possible relations between high ACLA levels and pregnancy indu-ced hypertension and gestational diabetes.The screening test for ACLA is recommended as a supportive method for prenatal follow-up ofpregnant patients.This work was supported by the Grant Agency of the Ministry of Health of the Czech Republic -grant No. 3320-3.

Key words:


Autoři: K. Andělová;  K. Šůla;  P. Velebil
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha - Podolí, ředitel Ing. V. Wollmuth
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 1998; (6): 446-449
Kategorie: Články

Souhrn

V průběhu roku 1996 jsme provedli vyšetření antikardiolipinových protilátek (dáleACLA) u 1 698 těhotných žen mezi 16. a 37. týdnem těhotenství. U 381 pacientky jsme nalezlizvýšené hodnoty ACLA. U skupiny s nálezem vyšších hladin ACLA jsme sledovali vztah k mateř-ským komplikacím těhotenství-těhotenstvím indukované hypertenzi (dále TIH), preeklampsii,gestačnímu diabetes mellitus (dále GDM), diabetu I. typu, žilním a arteriálním trombózám, trom-bocytopenii a známý vztah k onemocněním revmatologickým.Dále jsme vyšetřili skupiny pacientek s již diagnostikovaným GDM a TIH. U těchto žen jsme sledo-vali četnost výskytu vyšších hladin ACLA. Cílem práce bylo stanovit význam screeningovéhovyšetření ACLA pro těhotné a dále zjistit, zda existuje vztah mezi vyššími hladinami ACLA a TIHči GDM. Naše výsledky ukazují, že těhotenství s vyššími hladinami ACLA jsou potenciálně riziko-vá pro možný rozvoj výše uvedených komplikací. Dále jsme nalezli vyšší hodnoty ACLA u žens těhotenstvím indukovanou hypertenzí a gestačním diabetem.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se