Co můžeme očekávat od raloxifenu přiléčbě postmenopauzální osteoporózy – pohledgynekologa


What Can We Expect from Raloxifene in the Treatmentof Postmenopausal Osteoporosis: Gynaecological Pointof View

Objective:
Evaluation of positive properties and side effects of raloxifene treatment with respectto its potential use as agent to improve women’s health and quality of life in postmenopausalyears.Design: A review article.Setting: Obstetrics and Gynaecology Department, Charles University 2nd Medical Faculty andTeaching Hospital Motol, Prague.Subject: Estrogen use may protect against osteoporosis and cardiovascular disease, but may increasethe risk of breast cancer in long-term treated women and also may increase the risk ofirregular uterine bleeding (in combination with gestagen in non-hysterectomized women) in perimenopauseand postmenopause. Drugs with tissue-specific estrogenic effects are termed selectiveestrogen receptor modulators (SERM). Tamoxifen is the first SERM successfully used in the preventionand treatment of breast cancer. Another SERM raloxifene is widely used in the preventionand treatment of postmenopausal osteoporosis, especially in women without climactericcomplaints. Therapy with raloxifene increases bone mineral density, lowers serum concentrationsof total and low-density lipoprotein cholesterol, and does not stimulate endometrium andbreast. Evaluation of another potential positive effects (reducing size of uterine leiomyomas, etc.)warrants further investigation.Conclusion: Raloxifene can be used in postmenopausal women free of climacteric symptoms forthe prevention and treatment of postmenopausal osteoporosis with no increased risk of thrombosisand with the advantage of positive side effects during the treatment.

Key words:
raloxifene, SERM, osteoporosis, endometrial cancer, breast cancer, postmenopause,cardiovascular disease


Autoři: R. Chmel ;  L. Rob ;  P. Strnad
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika, UK, 2. LF a FN v Motole, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (4): 187-191
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnocení pozitivních efektů a nežádoucích účinků léčby raloxifenem a možnostijeho využití ve zlepšení zdraví a kvality života žen v postmenopauze.Typ studie: Přehledný článek.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha.Předmět studie: Estrogeny chrání před osteoporózou a kardiovaskulárními chorobami, ale mohouzvýšit riziko karcinomu prsu u dlouhodobě léčených žen a rovněž mohou zvýšit riziko nepravidelnéhoděložního krvácení (v kombinaci s gestagenem u nehysterektomovaných žen) v perimenopauzea v postmenopauze. Selektivní modulátory estrogenních receptorů (SERM) jsou lékys tkáňově specifickým estrogenním efektem. Tamoxifen je prvním úspěšně používaným selektivnímmodulátorem v prevenci a léčbě karcinomu prsu. Další SERM raloxifen je široce využívánv prevenci a léčbě postmenopauzální osteoporózy hlavně u žen bez klimakterických potíží. Léčbaraloxifenem zvyšuje denzitu kostní hmoty, snižuje sérovou koncentraci celkového a LDL cholesterolua nestimuluje prs a endometrium. Zhodnocení dalších potenciálních pozitivních účinků(např. redukce velikosti děložních myomů) vyžaduje další výzkum.Závěr: Raloxifen je možnépouž ít u postmenopauzálních žen, bez současné přítomnosti klimakterickýchpříznaků a trombózy v anamnéze, pro prevenci a léčbu osteoporózy s výhodou využitídalších příznivých účinků léčby.

Klíčová slova:
raloxifen, SERM, osteoporóza, karcinom endometria, karcinomu prsu, postmenopauza,kardiovaskulární onemocnění

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se