Antropologické vyšetření u žens hyperfenylalaninémií


Anthropologic Investigation in Women withHyperphenylalaninaemia

Objective:
Anthropometric investigation in women with hyperphenylalaninemia.Design: Retrospective clinical study.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology and Institute of Inherited Metabolic Disordersof General Faculty Hospital and 1st Medical Faculty of Charles University in Prague, Departmentof Clinical Biochemistry, Haemathology and Immunology of Hospital Na Homolce in Prague.Methods: 44 anthropometric and 12 anthroposcopic parameters were studied in a group of 16women with reproduction normality.Results: Smaller body heights, pathological body posture and dysplastic findings were found.Conclusion: Registered diferences and dysplastic findings are motivating for studies in a largergroup of women with hyperphenylalaninemia.

Key words:
hyperphenylalaninemia, anthropometry


Autoři: A. Doležal 1;  S. Šťastná 2;  J. Hyánek 2,3;  J. Živný 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 2Ústav dědičných metabolických poruch VFN a 1. LF UK, přednosta prof. MUDr. M. Elleder, DrSc. 3Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie, Nemocnice Na 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (4): 215-219
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Antropometrickévyš etření u žen s hyperfenylalaninémií.Typ studie: Retrospektivní klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika a Ústav dědičných metabolických poruchVFN a 1. LF UK v Praze, Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie NemocniceNa Homolce v Praze.Metodika: U 16 žen s hyperfenylalaninémií sledováno 44 antropometrických a 12 antroposkopickýchcharakteristik. Naměřenéhodno ty byly porovnány s hodnotami v souboru žen tzv. reprodukčnínormy.Výsledky: U ženbyla zjištěna menší tělesná výška, patologickédrž ení těla a dysplastickéodc hylky.Závěr: Zjištěnéodch ylky a nález dysplastických změn jsou podnětem pro studium parametrův početnější skupině žen s hyperfenylalaninémií.

Klíčová slova:
hyperfenylalaninémie, antropometrie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se