Faktory ovlivňující úspěšnost FISH při preimplantační genetické diagnostice


Factors Influencing Success Rate of FISH in Pre-implantation Genetic Diagnostics

Objective:
Information on preimplantation diagnostics (PGD) by means of the method of fluorescent in situ hybridization (FISH) and some factors, which principally influence the results obtained with this technique from the point of view of a molecular cytogeneticist. Critical steps of work with one cell in PGD-FISH are summarized based on data from literature as well as from the authors, own experimental experience. The individual steps are analyzed and possibilities of execution are presented.

Type of study:
A review.

Setting:
Institute of Medical Genetics and Fetal Medicine of Faculty Hospital and Medical Faculty of Palacky University, Center of Assisted Reproduction at Obstetric-Gynecological Clinic, Faculty Hospital, Olomouc.

Subject and Methods of Study:
Introduction into the PGD problem. A survey and analysis of factors decisive for the success of the FISH method for PGD.

– Selection of embrya for the experimental phase of PGD-FISH.

– Selection of fixation method and pretreatment, application of suitable probes.

– Localization of the fixed cell.

– Interpretation of the results obtained.

Recommendation of the mode of their successful solution.

Conclusion:

The paper presents a survey of the PGD-FISH method. Some critical aspects in the analysis of unicellular preparation are pointed out and evaluated and possibilities and procedures of the optimal solution are suggested.

Key words:
preimplantation genetic diagnostics, PGD, FISH, IVF, aneuploidia


Autoři: K. Adamová 1;  J. Březinová 2;  J. Šantavý 1
Působiště autorů: Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny FN a LF UP, Olomouc, přednosta prof. MUDr. J. Šantavý, CSc. 1;  Centrum asistované reprodukce při Porodnicko-gynekologické klinice FN a LF UP Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2005; 70(4): 258-262
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Seznámení s preimplantační diagnostikou (PGD) metodou fluorescenční in situ hybridizace (FISH) a s některými faktory, které zásadně ovlivňují výsledky získané touto technikou z pohledu molekulárního cytogenetika. Jsou shrnuty jednotlivé kritické kroky práce s jednou buňkou při PGD-FISH jak z literárních údajů, tak z vlastních experimentálních poznatků. Jednotlivé kroky jsou analyzovány a jsou uvedeny možnosti jejich řešení.

Typ studie:
Přehledový článek.

Název a sídlo pracoviště:
Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny FN a LF UP, Olomouc, Centrum asistované reprodukce při Porodnicko-gynekologické klinice FN, Olomouc.

Předmět a metoda studie:
Úvod do problematiky PGD. Přehled a rozbor faktorů, na kterých závisí úspěšnost metody FISH při PGD.

– Výběr embryí pro experimentální fázi PGD-FISH.

– Volba fixační metody a předzpracování (pretreatment), použití vhodných sond.

– Zaměření fixované buňky.

– Interpretace získaných výsledků.

Navržení způsobu jejich úspěšného řešení.

Závěr:

V práci je podáno přehledné zpracování metody PGD-FISH. Jsou zdůrazněny a zhodnoceny některé kritické aspekty analýzy jednobuněčného preparátu a navrženy možnosti a postupy jejich optimálního řešení.

Klíčová slova:
preimplantační genetická diagnostika, PGD, FISH, IVF, aneuploidie


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 4

2005 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se