AKCE IPVZ


Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2009; 74(4): 317-320
Kategorie: Původní práce

Katedra gynekologie a porodnictví

ÚPMD, Podolské nábř. 157, 147 00 Praha 4 – Podolí

Vedoucí: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.,

tel. 296 511 200, 296 511 833, fax 296 511 296,

e-mail: sekretariat@upmd.cz

Katedra gynekologie a porodnictví

206092101 Specializační modulární kurz – Fetomaternální medicína

Určeno pro lékaře ve specializační přípravě v oboru gynekologie a porodnictví.

Program: Těhotenství. Prenatální diagnostika. Porod a šestinedělí. Ultrasonografická diagnostika. Neonatologie. Legislativní, právní a etické otázky v porodnictví.

Vedoucí: doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc., doc. MUDr. A. Měchurová, CSc., MUDr. Z. Straňák, CSc., MUDr. P. Velebil, CSc., MUDr. L. Krofta, CSc., MUDr. J. Drahoňovský, MUDr. E. Kučera, CSc., MUDr. R. Turyna, MUDr. P. Křepelka

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157, Kongresové centrum ÚPMD

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

7. 9. 2009 – 11. 9. 2009

206092102 Specializační modulární kurz – Gynekologie

Určeno pro lékaře ve specializační přípravě v oboru gynekologie a porodnictví.

Program: Gynekologická endokrinologie. Gynekologická onkologie. Operační gynekologie. Urogynekologie. Neplodnost. Plánované rodičovství. Záněty v gynekologii. Legislativní, právní a etické otázky oboru gynekologie.

Vedoucí: doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc., MUDr. J. Drahoňovský, MUDr. L. Krofta, CSc., MUDr. P. Křepelka, MUDr. E. Kučera, CSc., MUDr. I. Kučerová, MUDr. J. Řezáčová, MUDr. R. Turyna, MUDr. M. Verner, MUDr. F. Hron, MUDr. E. Kašíková

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157, Kongresové centrum ÚPMD

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

14. 9. 2009 – 18. 9. 2009

206092103 Specializační kurz – Praktické dovednosti v laparoskopii – výcvik na trenažérech

Určeno pro lékaře ve specializační přípravě v oboru gynekologie a porodnictví.

Program: Teoretická část – aplikovaná anatomie, zásady bezpečné laparoskopické operativy, prevence komplikací. Praktická část – výcvik laparoskopie na trenažérech. Techniky endošití, intrakorporální a extrakorporální uzlení, speciální úkony v rámci laparoskopických operací.

Vedoucí: MUDr. J. Hanáček, MUDr. J. Drahoňovský, MUDr. P. Křepelka

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157, ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 2000,- Kč

6. 11. 2009206092104 Workshop – Kolposkopie a patologie děložního hrdla

Určeno pro gynekology a cytotechnology.

Program: Komplexní přístup v prevenci karcinomu děložního hrdla. Prebioptické metody. Nové trendy ve vývoji screeningových programů. Praktické prezentace kolposkopických a cytologických nálezů. Základy LASER operativy v gynekologii.

Vedoucí: MUDr. R. Turyna, MUDr. P. Křepelka, MUDr. A. Havránková, MUDr. V. Hejda, MUDr. M. Verner

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157, Kongresové centrum ÚPMD

Předpokládaná cena: 2000,- Kč

1. 10. 2009 – 2. 10. 2009

206092105 Workshop – Diagnostika a léčba závažných forem poporodní hemoragie

Určeno pro lékaře oboru gynekologie a porodnictví.

Program: Etiologie a patogeneze závažných forem poporodní hemoragie. Anatomie pánevních cévních struktur a jejich variabilita. Praktická prezentace topografické anatomie pánve a retroperitonea. Prezentace operačních technik v terapii závažných forem poporodní hemoragie (ligatura hypogastrických arterií, postpartální hysterektomie). Aktivní účast na operacích v oblasti retroperitonea.

Vedoucí: doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc., MUDr. L. Krofta, CSc., MUDr. P. Křepelka, MUDr. E. Kučera, CSc., doc. MUDr. A.  Měchurová, CSc., MUDr. D. Kachlik, Ph.D., prof. MUDr. J. Kvasnička, DrSc.

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157, ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 4000,- Kč

15. 10. 2009 – 16. 10. 2009

206092106 Kurz – Gynekologická sexuologie

Určeno pro lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví, dětská gynekologie, sexuologie, praktické lékařství pro dospělé, psychiatrie.

Program: Ženská sexualita ve všech oblastech oboru gynekologie a porodnictví. Psychofyziologie ženského sexuálního chování a její neurohumorální regulace, modely sexuální aktivity, ženské sexuální reakce, sexuální identifikace, orientace a její poruchy (transsexualita, egodystonní homosexualita), sexuální deviace. Specifika sexuality ženy v etapách jejího života (dětství, adolescence, fertilní období, perimenopauza a postmenopauza). Přehled v diagnostice a léčbě ženských sexuálních dysfunkcí (poruchy touhy, vzrušení a orgasmu). Ženské sexuální bolestivé problémy, dyspareunie a vaginismus. Sexuologické aspekty u různých gynekologických onemocnění (VVV, záněty, hormonální poruchy, nádory, inkontinence, gynekologická operativa, akutní stavy následkem sexuálních aktivit). Vztah reprodukce a ženské sexuality a vliv hormonální terapie na lidskou sexualitu. Psychosexuální problematika v gynekologii a párové sexuální problémy.

Vedoucí: MUDr. Z. Pastor

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157, Kongresové centrum ÚPMD

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

30. 10. 2009

206092107 Kurz – Poruchy plodnosti, prevence a léčba

Určeno pro gynekology, lékaře před atestací v oboru gynekologie a porodnictví, reprodukční medicína a pro psychology.

Program: Poruchy plodnosti ženy a muže, prevence, léčba, techniky asistované reprodukce, práce v embryologické laboratoři centra asistované reprodukce, preimplantační genetická diagnostika, přínosy a rizika, těhotenství po asistované reprodukci, komplikace metod asistované reprodukce. Praktická část aspirace folikulů, embryologická péče o gamety, embryotransfer.

Vedoucí: MUDr. J. Řezáčová, MUDr. M. Bahníková

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157, Kongresové centrum ÚPMD

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

3. 11. 2009

206092108 Kurz – Endoskopická léčba poruch reprodukce

Určeno pro lékaře se specializovanou způsobilostí oboru gynekologie a porodnictví.

Program: Kurz je zaměřený na endoskopickou léčbu poruch plodnosti ženy. Diskutovány budou současné poznatky v léčbě endometriózy, děložních myomů, adhezivního procesu a děložních anomálií.

Vedoucí: MUDr. E. Kučera, CSc., MUDr. J. Drahoňovský

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157, ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 1500,- Kč

4. 12. 2009

206092109 Kurz – Akutní stavy v porodnictví

Určeno pro lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví a neonatologie.

Program: Diagnostika a léčba život ohrožujících stavů v průběhu gravidity, porodu a šestinedělí. Nejčastější příčiny závažné fetomaternální morbidity a mortality. Současný vývoj. Možnosti prevence. Mezioborová spolupráce. Využití komplementárních metod v řešení kritických stavů. Praktická aplikace kardiotokografie, fetální pulzní oxymetrie, ST analýzy a ultrasonografie v diagnostice fetální hypoxie. Prezentace kazuistik, interaktivní řešení klinických otázek.

Vedoucí: doc. MUDr. A. Měchurová, CSc., MUDr. P. Křepelka, MUDr. P. Velebil, CSc.

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157, ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 2000,- Kč

7. 12. 2009 – 8. 12. 2009

206092110 Kurz – Ultrazvuk v diagnostice vrozených vývojových vad a managementu patologické gravidity

Určeno pro lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví v rámci kontinuálního vzdělávání.

Program: Ultrazvukový screening vrozených vývojových vad plodu. Nové markery I. trimestru. Hodnocení morfologie plodu v I. a II. trimestru, doporučení FMF. Význam dopplerovských vyšetření v I. trimestru.

Kazuistiky – výběr některých vozených vad plodu.

Praktické ukázky, rozbor konkrétních situací, „life“ demonstrace vyšetření včetně technických parametrů nastavení. Ultrazvuk a rizikové těhotenství. Placenta praevia a poruchy placentace.

Význam cervikometrie u jednočetných a vícečetných gravidit. Dvojčetné těhotenství – diagnostika „twin to twin transfusion syndromu“, ultrasonografická kritéria růstové retardace plodu, indikace k ukončení těhotenství. Alloimunizace - algoritmus vyšetření. Kazuistiky.

Praktické ukázky, rozbor konkrétních situací, „life“ demonstrace vyšetření včetně technických parametrů nastavení.

Vedoucí: MUDr. I. Kučerová,

MUDr. L. Krofta, CSc.

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157, ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

11. 12. 2009

206092111 Odborná stáž v gynekologickém ultrazvuku

Určeno pro gynekology.

Program: Gynekologicko-porodnická ultrasonografie, včetně geneticky zaměřených vyšetření.

Školitel: MUDr. I. Kučerová

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157, ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

24. 9. 2009

16. 10. 2009

29. 10. 2009

26. 11. 2009

3. 12. 2009

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157, Kongresové centrum ÚPMD

10. 9. 2009

17. 12. 2009

206092112 Odborná stáž v porodnictví

Určeno pro gynekology.

Program: Kardiotokografie, pulzní oxymetrie, prenatální péče v perinatologickém centru, spolupráce porodníků s neonatology.

Školitel: doc. MUDr. A. Měchurová, CSc.

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157, ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

10. 12. 2009

206092113 Odborná stáž – Operační gynekologie, urogynekologie

Určeno pro gynekology.

Program: Operativa v urogynekologii a při sestupu rodidel.

Školitel: doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc., MUDr. L. Krofta, CSc., MUDr. M. Otčenášek, CSc., MUDr. E. Kašíková

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157, ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

22. 10. 2009

17. 12. 2009

206092114 Odborná stáž v gynekologii – Cervikální patologie

Určeno pro gynekology.

Program: Patologie děložního hrdla a jeho chirurgické ošetření. Technika jehlové konizace.

Školitel: MUDr. R. Turyna

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157, ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

21. 10. 2009

9. 12. 2009

206092115 Odborná stáž – Endoskopické techniky v gynekologii

Určeno pro gynekology.

Program: Laparoskopická a hysteroskopická diagnostika a operativa. Videoprezentace. Peroperační a pooperační komplikace.

Školitel: MUDr. E. Kučera, CSc.

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157, ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

24. 9. 2009

10. 12. 2009

206092116 Odborná stáž – Operační techniky císařského řezu

Určeno pro gynekology a porodníky.

Program: Aktivní účast na porodnických operacích. Prezentace a nácvik techniky císařského řezu “Misgav-Ladach”.

Školitel: MUDr. P. Křepelka

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157, ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 1500,- Kč

20. 11. 2009

206092117 Odborná stáž – Hysteroskopická diagnostika a hysteroskopické operační techniky

Určeno pro gynekology.

Program: Ambulantní hysteroskopická diagnostika a operativa. Nové techniky. Peroperační a pooperační komplikace.

Školitel: MUDr. E. Kučera, CSc.

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157, ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

21. 9. 2009

2. 11. 2009

206092118 Odborná stáž – Systém diferencované péče o novorozence

Určeno pro neonatology a porodníky.

Program: Primární zajištění novorozence. Ohrožený novorozenec. Specializovaná péče o novorozence velmi nízké hmotnosti. Spolupráce neonatologa a porodníka.

Školitel: MUDr. Z. Straňák, CSc.

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157, ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

17. 9. 2009

22. 10. 2009

19. 11. 2009

10. 12. 2009

Subkatedra dětské gynekologie

FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Vedoucí: prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc., tel. 224 438 200, fax 224 438 220, e-mail: jan.horejsi@lfmotol.cuni.cz

Subkatedra dětské gynekologie

206192101 Specializační odborná stáž v dětské gynekologii I.

Určeno pro gynekology, kteří začínají se vzděláváním a erudicí v dětské gynekologii.

Program: Anatomie a fyziologie reprodukční soustavy v dětství a v dospívání. Vyšetřování a ošetřování v gynekologii dětí a dospívajících. Vaginoskopie. Ultrazvukové vyšetřování v dětské gynekologii. Základy hormonální poševní cytologie. Forenzní dětská gynekologie.

Školitel: prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, ambulance dětské gynekologie

Předpokládaná cena: 10 000,- Kč

Termín dle dohody se školitelem.

2 týdny

206192102 Specializační odborná stáž v dětské gynekologii II.

Určeno pro lékaře v pokročilém výcviku v dětské gynekologii, zejména před atestací

Program: Prohloubení znalostí v dětské gynekologii, vyšetřování a ošetřování dětí, průběžný test znalostí (IFEPAG I a II), zadání tématu atestační práce a konzultace její přípravy.

Školitel: prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, ambulance dětské gynekologie

Předpokládaná cena: 10 000,- Kč

Termín dle dohody se školitelem.

2 týdny

206192103 Odborná stáž v dětské gynekologii pro pediatry

Určeno pro pediatry v přípravě k atestaci z pediatrie a/nebo z praktického lékařství pro děti a dorost.

Program: Základy anatomie a funkce reprodukční soustavy u dětí a dospívajících. Vyšetřování a ošetřování dětských rodidel. Základy funkční poševní cytologie, základy ultrazvukového vyšetřování, test znalostí IFEPAG I.

Školitel: prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, ambulance dětské gynekologie

Předpokládaná cena: 10 000,- Kč

Termín dle dohody se školitelem.

2 týdny

Subkatedra reprodukční medicíny

FTN, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč

Vedoucí: doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc.,

tel. 261 711 606, fax 261 711 585,

e-mail: pronatal@mbox.vol.cz

Subkatedra reprodukční medicíny

206292101 Kurz – Andrologické kapitoly v reprodukční medicíně

Určeno pro klinické i laboratorní pracovníky zabývající se andrologickými aspekty neplodnosti.

Program: Současný přístup k indikaci asistované reprodukce, spermiogeneza, fyziologie a patologie gamet, současné diagnostické možnosti a jejich význam, MESA, TESE, genetické aspekty andrologické neplodnosti, sexuální aspekty andrologické neplodnosti.

Vedoucí: doc. MUDr. T. Mardešič, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

19. 10. 2009

206292102 Odborná stáž – Transvaginální hydrolaparoskopie

Určeno pro lékaře se specializovanou způsobilostí oboru gynekologie a porodnictví a lékaře ve specializační přípravě oboru reprodukční medicína.

Program: Praktická výuka metody transvaginální hydrolaparoskopie.

Školitel: doc. MUDr. T. Mardešič, CSc.

Místo konání: Praha 4, Na Dlouhé mezi 4/12, Sanatorium Pronatal

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

Termín dle dohody se školitelem.

1 den

Subkatedra sexuologie

Apolinářská 4, 128 08 Praha 2

Vedoucí: doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.,

tel. 224 968 232, 224 968 233,

fax 224 968 233,

e-mail: sexuol@lf1.cuni.cz

Subkatedra sexuologie

206392101 Specializační odborná stáž v lékařské sexuologii

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci ze sexuologie.

Program: Ambulantní a ústavní sexuologická péče v celém rozsahu, spermiologická laboratoř, spermabanka, samostatná práce s dysfunkčními pacienty a sexuálními delikventy. Vypracování a obhajoba seminární práce z oboru.

Školitel: doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.

Místo konání: Praha 2, Apolinářská 4, VFN, Sexuologický ústav, subkatedra sexuologie

Předpokládaná cena: 15 600,- Kč

16. 11. 2009 – 18. 12. 2009

206392102 Specializační odborná stáž v lékařské sexuologii

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z dermatovenerologie.

Program: Klinická stáž v sexuologické ambulanci, spermiologické laboratoři, spermabance, vyšetření a hodnocení spermiogramu.

Školitel: doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.

Místo konání: Praha 2, Apolinářská 4, VFN, Sexuologický ústav, subkatedra sexuologie

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

Termín dle dohody se školitelem.

1 den

206392103 Odborná stáž v lékařské sexuologii

Určeno pro gynekology se zájmem o reprodukční medicínu a sexuální problémy pacientek.

Program: Ambulantní diagnostika a terapie sexuálních dysfunkcí u žen, vyšetřování a 

terapie poruch plodnosti, spermiologická laboratorní diagnostika, sexuální poradenství, sexuální výchova.

Školitel: doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.

Místo konání: Praha 2, Apolinářská 4, VFN, Sexuologický ústav, subkatedra sexuologie

Předpokládaná cena: 9000,- Kč

26. 10. 2009 – 6. 11. 2009

206392104 Odborná stáž v lékařské sexuologii

Určeno pro psychiatry, urology a praktické lékaře se zájmem o sexuální problémy pacientů.

Program: Ambulantní diagnostika a terapie sexuálních dysfunkcí mužů a žen, sexuální parafilie, transsexualita, sexuální poradenství, sexuální výchova.

Školitel: doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.

Místo konání: Praha 2, Apolinářská 4, VFN, Sexuologický ústav, subkatedra sexuologie

Předpokládaná cena: 9000,- Kč

21. 9. 2009 – 2. 10. 2009


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 4

2009 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se