ZÁPIS ze 40. konference Sekce gynekologie dětí a dospívajících


Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2009; 74(4): 315-316
Kategorie: Původní práce

Ve dnech 2. až 4. 4. 2009 se v lázních SANATORIA KLIMKOVICE konala 40. konference Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS ČLS JEP. Spolupořadatelem konference byla Sanatoria Klimkovice, záštitu převzala Porodnická a gynekologická klinika FN Ostrava. Konference se účastnili i členové Sekce gynekologie dětí a dospívajících SGPS, pro niž to byla XI. konference. Zúčastnilo se celkem 148 účastníků, z toho 103 lékařů a celkem 42 SZP.

Konference byla zahájena zdravicí Generálního ředitele Sanatoria Klimkovice Dr. Zdeňka Machálka a přednosty Porodnické a gynekologické kliniky FN Ostrava prim. Dr. Ondřeje Šimetky.

Organizační část

Členská základna – 222 členů, příspěvky sekce dětské gynekologie: příspěvek 200 Kč zůstává.

Stav financí: Fousková informovala o stavu financí naší sekce podle informací od pokladníka ČGPS: k 24. března 2009, je to 224 695,94 Kč.

Stav jednání o existenci oboru dětské gynekologie v systému vzdělávání poté, co byla dětská gynekologie vyškrtnuta ze seznamu oficiálních nástaveb gynekologie a porodnictví a nezařazena do seznamu „certifikovaných kurzů“ (atestačního a/nebo v rámci IPVZ nebo ČLK): Je potřebí vytvořit formu, kterou by respektovaly Pojišťovny pro poskytování péče v odbornosti 604 – dětská gynekologie. Hořejší referoval o možnostech:

Dosavadní certifikace – dokud nebude vydána nová vyhláška, nahrazující dosavadní. Atestace podle dosavadních pravidel bude možná ještě 1 rok po vyjítí vyhlášky, resp. jejím nabytí právní moci.

IPVZ: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle § 22 – Celoživotní vzdělávání - program této formy postgraduálního vzdělávání v dětské gynekologii Hořejší rozeslal všem písemně před schůzí. Žádné připomínky.

ČLK: Funkční licence (analogicky třeba funkční licenci Expertní kolposkopie).

Protože pojišťovny všechny uvedené formy respektují, výbor navrhuje podat a prosazovat všechny 3 žádosti systému vzdělávání.

Hořejší upozornil na nutnost větší publikační činnosti v oboru dětské gynekologie, pokoušet se také prosazoval publikace z našeho oboru do impaktovaných časopisů.

16. světový kongres Francie, Montpellier, 23. - 25. 5. 2010: zájezd připravuje Havlín s cestovní kanceláří America Tours, první informace k tomu předala Röhrichová, členům rozdány i v tištěné formě. Další podrobnosti budou upřesněny v závislosti na počtu zájemců a zejména po upřesnění informací a programu kongresu od pořadatele (prof. Sultan), které jsou dosud naprosto insuficientní.

Vzdělávací akce v dětské gynekologii – upadající zájem o kurzy (Hořejší). Smetanová je ochotna uspořádat kurz Ultrazvuk v gynekologii dětí a dospívajících na půdě Gennetu.

Nižňanská referovala o organizačních problémech dětské gynekologie na Slovensku.

Informace o EURAPAG: po skončení naší konference se zde bude konat schůze EURAPAG Executive Board. Jeho členové jsou hosty této konference a v sobotu přednesou své odborné příspěvky, jak jsou uvedeny v programu.

Informace o FIGIJ: Prezident prof. Ramiro Molina Cartes vyvíjí obrovské úsilí o zlepšení právního postavení FIGIJ, o jeho registraci atd. Jeho činnost je velmi důležitá pro samu existenci FIGIJ, která za prezidentství dr. Aptera skomírala.

IFEPAG – již dlouho se nikdo z ČR nepřihlásil ke zkouškám, nejbližší další budou při příležitosti WCPAG v Montpellier. Hořejší vybízel k jejich absolvování, zdůraznil, že po odborné stránce Češi vždy v těchto zkouškách excelovali, jazykové bariéry není třeba se bát, zkouší se úroveň odborných znalostí. nikoli znalostí angličtiny.

Další, tj. 12. konference Sekce gynekologie dětí a dospívajících SGPS bude současně 41. konferencí Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS. Bude na Slovensku ve dnech 29.-31. 10. 2009 a místem konání bude Senec u Bratislavy, Hotel Senec.

Příští, tj. 42. konference Sekce DG v roce 2010: zvolen termín 8. - 10. 4. 2010, místo bude upřesněno, asi Anenské slatinné lázně Bělohrad. Hořejší zkonzultoval tento termín s vědeckým sekretářem ČGPS, termín byl dosud volný, byl proto odsouhlasen a je tudíž již platný.

Příští – XII. evropský kongres Gynekologie dětí a dospívajících bude v Bulharsku v květnu nebo červnu 2011, pravděpodobně v Plovdivu.

Odborná část

V odborné části zazněla následující sdělení:

HOŘEJŠÍ J., Praha: Hormonálně aktivní nádory v diferenciální diagnóze předčasné puberty v letech 1973 – 2008 (15 minut).

NIŽŇANSKÁ Z., Schering Plough: Komunikace s uživatelkou vaginální antikoncepce.

GERŽOVÁ H., POLOVÁ A., HOTOVÁ Z., LUKÁČOVÁ L., Ostrava: Mužský pseudohermafroditismus.

MACHÁLEK Z., KURAS Z., Klimkovice: Lázeňská léčba gynekologicky nemocných dětí v Klimkovicích.

TESLÍK L., HOŘEJŠÍ J., CHARVÁT M., CHOD J.: 100 operací podle Vecciettiho na Gynekologické a porodnické klinice UK 2.LF a FN Motol.

POLOVÁ A., GERŽOVÁ H., HOTOVÁ Z., LUKÁČOVÁ L., Ostrava: Juvenilní poruchy cyklu nehormonální etiologie.

HOTOVÁ Z, GERŽOVÁ H., POLOVÁ A., LUKÁČOVÁ I, Ostrava: Porody u adolescentních dívek – nejnovější trendy.

LUKÁČOVÁ L., GERŽOVÁ H., POLOVÁ A., LUKÁČOVÁ L., Ostrava: Cervikální léze u adolescentek.

SMETANOVÁ D, Praha: 3D, 4D ultrazvukové vyšetření v diagnostice vrozených vývojových vad vnitřních rodidel.

HRDONKOVÁ E., KALIŠ V., VLASÁK P., HODINOVÁ A., HRDONKA M., Plzeň: Trauma zevního genitálu.

ONDROVÁ D. Olomouc.: Minimalizace viktimizace obětí při vyšetřování trestných činů podle § 241 a 242 tr. zák.

REJCHRTOVVÁ I., ŠPAČEK J., Hradec Králové: HPV infekce v dětském věku.

MOUKOVÁ L., Merck, Sharp & Dohme, Idea: 2leté zkušenosti s HPV vakcinací.

HOLÁSEK M., GlaxoSmithKline: HPV-vakcinace v roce 2009.

POLCAROVÁ D., Ostrava: Chlamydiové infekce I. Od dětského věku po dospělost. Subjektivní obtíže pacientů, diagnostika, léčba.

POLCAROVÁ D., Ostrava: Chlamydiové infekce II – následky chronické infekce onemocnění pro jednotlivce a pro společnost. Komplexní pohled lékařskými obory.

BRTNICKÁ H., SDEHNAL B., HALAŠKA M., NEUMANNOVÁ H., Praha: Borderleine-tumor ovaria u 17leté dívky.

NEUMANNOVÁ H., SEHNAL B., Praha: Tumor ze Sertoliho buněk – syndrom testikulární feminizace.

NEUMANNOVÁ H., SEHNAL B, BRTNICKÁ H., Praha: Nespolupracující dítě – čím nahradit vaginoskopii?

KOŘENEK A., Jeseník: Štítná žláza u adolescentek v graviditě. Je to problém?

GREGOR A., Lázně Bělohrad: První rok zkušeností z gynekologické balneoterapie v Lázních Bělohrad.

STŘASLIČKOVÁ L., Jeseník: Případ akutního břicha u 12leté dívky. Kazuistika.

LASZTŮWKOVÁ E., MARUŠÁKOVÁ R., Ostrava: Práce sestry v ambulanci gynekologie dětí a dospívajících.

KOSOVÁ H., TESLÍK L., ŠKÁBA R., GERŽOVÁ H., HOŘEJŠÍ J., Praha, Ostrava: Ulcus vulvae acutum u kojence.

SLÁDKOVÁ S., APOTEX: Probiotika v gynekologické praxi.

Prezentace členů EURAPAG Executive Board

HEINZ M., Berlin, Německo: The Hormonal Development Therapy (HDT) in childhood and puberty. The differences in principle to the Hormone Replacement Therapy (HRT) after menopause.

TRIDENTI G., Regio Emilia, Itálie: Septate uterus with obstructed hemivagina and ipsilateral renal agenesis in a young woman. Case report.

BUMBULIENE Z., Vilnius, Litva: HPV infection prevalence in Lithuanian adolescent population.

CHRISTOPOULOS P., Athény, Řecko: HPV: pathophysiology and therapy?

SIRAKOV M., Sofia, Bulharsko: Xenoestrogens and the danger for our forthcomming generation.

Součástí programu byla také prohlídka lázní Sanatoria Klimkovice, zejm. jejich dětské části s možností absolvování procedur.

Zapsal Hořejší


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 4

2009 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se