Vzpomínka na porodníka, učitele a organizátora péče o ženu v těhotenství


Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2011; 76(5): 401
Kategorie: Zprávy

Před 100 lety se 19. 12. 1911 narodil v Ostravě profesor porodnictví a gynekologie Alfréd Kotásek, doktor lékařských věd, významný reprezentant československé gynekologicko-porodnické školy K. Pawlíka, Josefa Jerie a Karla Klause. Profesor Kotásek proslavil tuto školu svou činností vědeckou, publikační, přednáškovou a prakticko-organizátorskou, zejména na úseku prevence mateřské úmrtnosti i morbidity.

Profesor A. Kotásek, DrSc., maturoval na gymnáziu v Ostravě. Studoval na lékařské fakultě v Brně, kde byl v roce 1936 promován. Na českou půdu, na I. porodnickou kliniku, přišel před II. světovou válkou jako elév. Přinesl si do Prahy všechny vlastnosti moravské domoviny, úctu k tradicím, pracovitost, důkladnost a věrnost v přátelství.

S profesorem Kotáskem jsem se setkala na porodnické klinice v Praze v Apolinářské ulici v roce 1954, po dvou letech gynekologicko-porodnické praxe v okresní nemocnici. Rigorózní zkoušky z gynekologie a porodnictví jsem složila na II. gynekologicko-porodnické klinice, a proto mi bylo při přijímacím pohovoru uloženo, abych si osvojila základy Pawlíkovy školy prostudováním jeho učebnic a odborných textů, které byly publikovány. Měla jsem samozřejmé obavy ze zkušebního „otestování“. Pohovor však byl odborným rozhovorem, na který vzpomínám jako na dokonalý obraz věcného odborného zájmu. Profesor Kotásek byl učitelem přísným, důsledným, který vyžadoval na klinice svědomitou práci. Pomáhal však vždy těm, kteří byli ochotni jeho moudrým slovům a zkušenostem naslouchat. Jeho vlastnosti jsem ocenila nejvíce až tehdy, když jsem sama stála v rozhodovacích situacích.

Péče o těhotnou ženu, prevence těhotenských rizik, se stala profesorovi Kotáskovi životní náplní vědeckou i praktickou. V naší republice byl hlavním odborníkem pro péči o ženu, byl předsedou odborné gynekologicko-porodnické společnosti v letech 1961-1968. Čtvrt století se podílel na uvádění nových poznatků do praxe našich gynekologů a porodníků. Jeho činnost nebyla omezena jen hranicemi našeho státu.

Druhá moje vzpomínka mluví za vše.

V roce 1988 se připravoval XII. mezinárodní kongres gynekologů a porodníků v Brazílii, v Rio de Janeiro 23. 28. října. Tehdy se objevily u profesora Kotáska první známky vážného onemocnění. Byl již dlouholetým členem mezinárodní společnosti F.I.G.O. a vedoucím jedné z jejích sekcí. Pro zdravotní potíže se nemohl zúčastnit a musel se na tomto důležitém zasedání omluvit; mne jako aktivního účastníka kongresu požádal, abych jeho písemnou omluvu osobně předala prezidentovi kongresu prof. dr. Pinottimu na sekretariátu v Rio. Na sekretariátu byli tehdy přítomni, kromě prezidenta kongresu, někteří členové mezinárodního organizačního výboru: prof. K. A. B. Eskes (Holandsko), prof. S. S. Ratnam (Singapur), prof. M. Fathalla (Egypt), prof. R. J. Sedon (N. Zéland), prof. H. Ludwig (Švýcarsko). Na další dvě jména si již nepamatuji. Byla jsem přijata velmi přátelsky a při neformálním rozhovoru u nabídnuté kávy jsem poznala, jaká úcta a vážnost s velikým přátelstvím poutají hostitele s osobou našeho profesora Kotáska. Profesor J. A. Pinotti připomněl: „ Prof. Kotásek, náš přítel, Fredy, to je velký člověk v porodnické disciplíně. Je naším stálým učitelem. Přednášel u nás na mnoha místech latinské Ameriky, jak zorganizovat péči o těhotnou a rodící ženu. Nebylo mu zatěžko odjet s námi do některých odlehlých míst země, aby se seznámil s podmínkami pro práci brazilských gynekologů a porodníků. Pomohl nám vypracovat plán péče o ženu v těhotenství. A výsledek? Paní profesorko,“ řekl prof. J. A. Pinotti, „nám klesla úmrtnost matek na polovinu.“

Za průkopnickou práci v péči o ženu a její organizaci, za rozsáhlou pedagogickou činnost získal naše uznání, zlatou medaili Univerzity v Olomouci, zlatou medaili z Brna a Bratislavy a naposledy zlatou medaili Karlovy univerzity. Díky bohaté odborné činnosti a mimořádným jazykovým schopnostem (angličtina, němčina, španělština) se stal profesor Kotásek expertem světové zdravotnické organizace (WHO). Byl také členem mnoha zahraničních odborných společností a řádným členem Akademia Leopoldina.

Na sklonku svého života, od roku 1985 do 1990, byl profesor Alfréd Kotásek v týmu II. porodnicko-gynekologické kliniky, kde jako přednosta tohoto pracoviště jsem byla profesorovi Kotáskovi nejblíže.Vděčím mu za mnoho. Byl nevyčerpatelným zdrojem porodnických zkušeností a světových znalostí. Vzpomínám na tato léta, těchto 5 let, velmi často, na jeho velkorysé vypořádání s letitým latentním antagonismem I. a II. porodnické kliniky. V mém životě byla tato lékařská doba, sice naplněna tvrdou prací, ale vedená téměř otcovskými radami učitele, ta nejhezčí.

Dne 24. 9. 1991 jsme se rozloučili v pražském krematoriu s velkou osobností našeho porodnictví prof. MUDr. Alfrédem Kotáskem, DrSc., který odpočívá na Vinohradském hřbitově po dlouholetém statečném boji s nemocí. Odešel také veliký syn Moravy, který doslova uskutečňoval slova J. E. Purkyně: „ Úkolem lékařovým je, ne na krátkou dobu život udržeti, ale od porušení chrániti a k vrcholu obdivuhodné dokonalosti a krásy přiváděti.“

Za všechny pražské žáky a přátele.

Prof. MUDr. Jitka Kobilková, DrSc., FIAC.


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Článek Recenze

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 5

2011 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se