Profesor MUDr. Jan Hořejší, DrSc.
6. 5. 1940 – 18. 11. 2016


Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2017; 82(2): 174-175
Kategorie: Zprávy

V listopadu loňského roku nás opustil profesor MUDr. Jan Hořejší, DrSc., jehož jméno bylo po více než čtyři dekády synonymem pro gynekologii dětí a dospívajících (GDD), která pod jeho vedením dosáhla mimořádně vysoké odborné úrovně a mezinárodního vě­hlasu.

Promoval v červnu 1963 na FVL UK. Během studií pracoval na poloviční úvazek jako asistent v Anatomickém ústavu Univerzity Karlovy a po promoci tamtéž na plný úvazek.

V roce 1966 přešel na 1. gynekologicko-porodnickou kliniku KÚNZ středočeského kraje, kde strávil šest let a složil atestaci I. a II. stupně z gynekologie a porodnictví. Od roku 1973 byla jeho profesní dráha spojena s FN Motol a FDL resp. 2. LF UK. Zde získal atestaci z dětské gynekologie (1983), tituly CSc. (1981) a DrSc. (2001), docenturu (l991) a v roce 1995 byl jmenován profesorem UK.

V dětské gynekologie se školil u doc. Karla Veselého, stážoval také v Moskvě, Londýně a Lausanne.

Během své kariéry zastával řadu funkcí, především vedl oddělení dětské gynekologie, což byla nejmilejší pozice prof. Hořejšího. V letech 1991–1996 a 1999–2002 vykonával funkci přednosty gynekologicko-porodnické kliniky.

Roku 2003 se stal přednostou nově ustavené samostatné Kliniky gynekologie dětí a dospívajících UK 2. lékařské fakulty a FN Motol v Praze. Tato malá klinička se zdatně potýkala se svými úkoly léčebnými, výukovými a výzkumnými. I přes výborné výsledky odborné a uspokojivé výsledky ekonomické byla tato lůžková základna dětské gynekologie zrušena, což zřejmě profesor Hořejší považoval za největší profesní ránu ve svém životě.

Od roku 1997 působil jako předseda subkatedry dětské gynekologie IPVZ, kde zajišťoval výuku a atestační zkoušky. Profesor Hořejší vyškolil stovky našich i zahraničních gynekologů, 85 z  nich získalo atestaci z dětské gynekologie. Kromě nich i řada dalších v této subspecializaci pracuje a vzdělává se. Díky tomu je v Čechách, ale i na Slovensku vytvořena hustá a vysoce kvalitní síť dětské gynekologické péče.

Spektrum jeho odborných zájmů bylo mimořádně rozsáhlé. Zasloužil se o rozvoj operativy v dětské gynekologii, své zkušenosti shrnul v doktorské disertační práci. Při nezvládnutelných juvenilních metroragiích využíval metodu nitroděložní aspirace, která umožňuje i histologické vyšetřování endometria, a tak byl potvrzen cytologicky zjištěný hyperestrinismus jako nejčastější příčina někdy život ohrožujícího krvácení u dívek. Velkým přínosem byl jeho příspěvek k diferenciál­ní diagnostice gynatrézií a z toho vyplývajících operačních postupů jejich korekce.

Odmítal hysterektomii jako řešení izolované hematometry a prováděl neoplastiku hrdla a pochvy, aby tak zachoval budoucí fertilitu. Stejně přistupoval k inkompletním zdvojením vnitřního genitálu s aplazií ledviny. U intersexuálních malformací zavedli s profesorem Fárou nový operační postup, který zahrnuje klitoridektomii, neoplastiku malých stydkých pysků a otevření urogenitálního sinu s plastikou poševního vchodu. Kladl důraz na optimální časování operační léčby u vrozených vývojových vad a zajímaly ho výsledky nejen morfologické, ale i v sexuální a reprodukční sféře. V posledních letech se zasadil o zavedení Vecchiettiho vaginoplastiky jako dominantního způsobu léčby ageneze pochvy.

Napsal skripta (1985) a později vydal monografii Dětská gynekologie (1990), která je stále aktuálním studijním materiálem pro mediky i lékaře. Ve spolupráci s Krátkým filmem Praha natočil výukové snímky „Dětská gynekologie“ a „Operace v gynekologii dětí a dospívajících“ a v IPVZ vydal elektronickou učebnici o hormonální poševní cytologii. V Čechách i ve světě publikoval přibližně 350 článků, 500 přednášek a 30 kapitol v různých učebnicích. Poslední dva roky pracoval na nové učebnici „Dětská gynekologie“ – bohužel neúprosný osud mu nedovolil knihu dokončit. Tohoto úkolu se ujala skupina jeho žáků a učebnice je připravena k vydání na jaře 2017.

Neutuchající byla jeho organizační aktivita uvnitř komunity dětských gynekologů. V roce 1982 zakládá profesor Hořejší Sekci gynekologie dětí a dospívajících ČGPS, kde byl předsedou po řadu volebních období. Sekce má více než 200 členů, nejen gynekologů, ale též i odborníků hraničních pediatrických oborů. Založil tradici pravidelných setkání českých a slovenských lékařů věnujících se GDD – letos se uskuteční již 49. konference. Zajímavé přednášky, obvykle s tematikou mezioborové spolupráce, demonstrace zajímavých kazuistik, příležitost ke kontaktům s kolegy stejného profesního zaměření, příjemné přátelské prostředí a vždy atraktivní průvodní program činí naše konference přitažlivými a hojně navštěvovanými.

Od roku 1986 působil ve FIGIJ (International Federation of Pediatric and Adolescent Gynecology), kde patřil k zakladatelům a examinátorům mezinárodních zkoušek IFEPAG a po několik volebních období působil jako pokladník.

Profesor Hořejší se zasloužil o založení Evropské asociace gynekologie dětí a dospívajících – EURAPAG (European Association Pediatric and Adolescent Gynecology) v Petrohradu v roce 2008 a byl zvolen jejím prvním předsedou. Aktivní byl pan profesor i na půdě ČGPS – zastával funkci vědeckého sekretáře (1993–1997) a předsedy (1997–2001).

Hořejšího mezinárodní věhlas byl oceněn i řadou poct – stal se čestným členem gynekologických a porodnických společností Maďarska, Slovenska, Polska a Bulharska. Působil v mezinárodních redakčních radách Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology (Elsevier, USA) a Adolescent Gynecology, Reproduction and Menopause (Athens, Greece). Též se stal členem prestižního klubu britských gynekologů Fothergill Club. Často byl zván do mezinárodních vědeckých komitétů důležitých sjezdů a jako „invited speaker“.

Kromě širokého profesionálního záběru se profesor Hořejší věnoval také rodině. Manželka je rentgenoložka, jeho dvě děti pokračují v rodinných tradicích: syn Jakub je koncertním mistrem lesního rohu Státní opery Praha a dcera Barbora je internistka na III. interní klinice 1. lékařské fakulty UK. Poslední léta ho naplňovala velkým potěšením a pýchou jeho čtyři vnoučata.

Jménem českých a slovenských dětských a dorostových gynekologů

MUDr. Miroslav Havlín

předseda Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 2

2017 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se