První česko-slovenský diskusní den na téma reprodukce –zpráva ze sympozia
Bratislava 16. 2. 2017


Autoři: Z. Ulčová-Gallová 1,2;  K. Malíčková 3
Působiště autorů: Genetika-Plzeň, ředitel MUDr. P. Lošan 1;  Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN, Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Novotný, CSc. 2;  Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK, přednosta prof. MUDr. T. Zima, DrSc. 3
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2017; 82(3): 252-253
Kategorie: Zprávy

Paní RNDr.Tibenská (Medirex Group Academy, prestižní slovenská nezisková organizace zaměřená na podporu vzdělávání v biomedicíně) zorganizovala na téma reprodukce velmi zajímavý seminář, kterého se zúčastnilo kolem stovky posluchačů.

V úvodní přednášce „Konsenzus managementu párů s poruchami plodnosti“ dr. Stenové (Gyn-FIV, Bratislava) jsme se dozvěděli, jak je to dnes na Slovensku se sníženou plodností a porodností (na jednu ženu připadá 1,2 dítěte) a jaký je současný trend ve vyšetřovacích metodách IVF. Paní doktorka zdůraznila, co každý obvodní gynekolog vyšetřuje sám (palpační vyšetření, kolposkopie, cytologie, postkoitální testy, hormonální profily, USG, MOPy apod.) či může nechat vyšetřit (spermiogram, dg. LPK a HSK) dříve, než pošle pár do centra pro asistovanou reprodukci. Přednáška pak pokračovala managementem příslušného centra (sledování folikulů, terapeutická schémata, výsledky úspěšnosti s ohledem na věkové kategorie pacientek apod.).

První blok reprodukční imunologie (RI) otevřela prof. Ulčová-Gallová, která vzpomněla především na teoretické imunology Akademie věd (např. prof. Hašek, dr. Kinský, prof. Tlaskalová-Hogenová, prof. Mestecký a další) a současné osobnosti zabývající se aplikovanou formou RI, které dalo základ právě pracoviště na Gynekologicko-porodnické klinice v Plzni už v roce 1985. Co tomu předcházelo? Předcházel tomu dlouholetý soustředěný a četnými granty podporovaný výzkum antigenů lidských spermií – ty se staly postupně podkladem hemaglutinačních testů, ELISA testů, antigenů zona pellucida – základ pro současné diagnostické metody již běžně užívané, identifikace protilátek proti spermiím a zavádění testů pro séra, ovulační sekrety, folikulární a peritoneální tekutiny, ale i pro ejakulát. Autorka zároveň rozvíjela a modifikovala četné léčebné postupy (lokální a celkové imunosuprese/imunomodulace u mužů i žen, plazmaferéza aj.) s imunologickou příčinou snížené plodnosti. Postupně zavedla panel různých antifosfolipidových protitlátek (v současné době osm základních ve 2–3 Ig izotypech) s vazbou na sníženou plodnost. Ve spolupráci s AV ČR vznikla diagnostika intraakrozomálních enzymů hlaviček spermií u mužů. V současné době sleduje výskyt a význam NK buněk v endometriu pacientek s opakovanými selháváními v reprodukci. Rozvoj léčebných metod v RI profesorka nasměrovala k pacientkám i s jiným onemocněním (endometrióza, PCO, POF a jiné). Z rozsáhlé publikační činnosti (514 článků, 126 v Pubmed) obrátila pozornost posluchačů na poslední publikaci Imunologie a imunopatologie lidské reprodukce – edice Aeskulap, od devíti českých renomovaných osobností.

Prim. MUDr. Malíčková velmi seriózně poukázala na současný trend indikačních kritérií diagnostiky imunologických příčin plodnosti. Poruchy imunitních mechanismů se mohou spolupodílet na neplodnosti, proto je třeba co možná nejpřesněji definovat klinické stavy, při kterých je indikováno reprodukčně imunologické vyšetření. Výsledky imunologických vyšetření je třeba interpretovat komplexně a ve vzájemné spolupráci, aby je bylo možné co nejlépe a smysluplně využít.

Ing. Luxová z Gennetu rozebrala možnosti imunologického vyšetření u muže (séra i ejakulátu). Zabývala se především určováním základních parametrů spermiogramu podle WHO kritérií. Několik působivých histogramů z průtokové cytometrie odlišilo normospermiogramy od patogických, např. s ohledem na vakuolizaci hlaviček spermií, nebo s ohledem na kvalitu akrozomu. Autorka porovnávala i výsledky před léčbou a po léčbě mužů s patologickým nálezem ejakulátu, dotkla se i metod zabývajících se vyšetření integrity spermiové DNA.

Poté následovala přednáška domácích autorů - RNDr. E. Tibenská, PhD. prezentovala současné možnosti imunologického laboratorního vyšetření sterilních a infertilních žen, přičemž význam a indikace jednotlivých analýz přehledně demonstrovala na zkušenostech vlastního pracoviště při vyšetřování mnoha set žen s různými imunopatologiemi ovlivňujícími plodnost. MUDr. K. Bergendiová, Ph.D. (ImunoVital Centrum Bratislava) se pak v závěru prvního bloku sympozia věnovala terapeutickým postupům při poruchách plodnosti, a to zejména aktuálním možnostem imunointervenční léčby.

Druhý blok věnovaný mezioborové spolupráci při poruchách reprodukce uvedla perspektivní mladičká MUDr. Gáborová, z 1. LF UK v Praze. Přednesla působivě svoje první zkušenosti gynekoložky s páry, u kterých uvažuje, že v rámci IVF podstoupí vyšetření v RI. Rozhodovacími kritérii jsou pro ni věk ženy, počet neúspěšných IVF nebo počet potratů.

Prim. MUDr. Drákulová (Bratislava) pokračovala rozborem současných běžných a méně běžných hematologických vyšetření u párů se sníženou plodností s ohledem na hemokoagulační faktory, demonstrovala hemokoagulační kaskádu a její poruchy. Zabývala se i významným nálezem vrozených trombofilních stavů (např. leidenská mutace faktoru V a jiné), vyzdvihla význam proteinu S a dědičných defektů koagulace, jako je např. hemofilie, i získaným trombofilním stavem –antifosfolipidovými protilátkami a antifosfolipidovým syndromem.

Z interní kliniky (Ružinov) vystoupila paní MUDr. Bednárová, která podala ucelený přehled onemocnění štítné žlázy. Zdůraznila její podíl na snížené plodnosti především u žen a význam jejího vyšetření nejen před početím, ale i během gravidity.

Z téhož pracoviště, z urologické kliniky, vystoupil pan MUDr. Bartl, který se snažil vysvětlit imunologické parametry a sexualitu, její individuální rozdíly a cítění, zkušenosti a touhu někdy negativně ovlivněnou právě páry s poruchami plodnosti.

RNDr. Renata Lukačková z organizujícího pracoviště demonstrovala paletu různých genetických vyšetření (molekulární, cytogenetická i prenatální vyšetření), která jsou významná při komplexním pohledu na poruchu reprodukce.

Trochu s nadhledem, s letitou zkušeností a jistou dávkou humoru, vystoupil pan MUDr. Křižan, též z Medirexu, aby vtipně doplnil mezioborové klání svým přístupem ke genetice reprodukce, která má sice neomezený rozhled, ale přízemní hranice.

Všechni přednášející byli příjemně překvapeni dotazy k jejich příspěvkům.

Domníváme se, že první česko-slovenský diskusní den byl plný zajímavých a užitečných postřehů. Gratulujeme upřímně organizátorům za příjemné prostředí sálu Medirexu a děkujeme za pohostinnost, která se dostala všem účastníkům tohoto zasedání.

Prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc.

Genetika-Plzeň a Gynekologicko-porodnickáklinika LF UK Plzeň

e-mail: ulcova-gallova@email.cz


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 3

2017 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se