Laparoskopická sakrokolpopexe pomocí materiálu Seratex Slimsling: pilotní studie


Autoři: M. Vašíček 1;  R. Pilka 2;  J. B. Eim 1
Působiště autorů: Department of Obstetrics and Gynecology, Vyškov Hospital, head J. B. Eim 1;  Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University, University Hospital, Olomouc, head Prof. R. Pilka, M. D., Ph. D. 2
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2019; 84(6): 412-417
Kategorie: Pilotní studie

Souhrn

Cíl práce: Popsat novou techniku laparoskopické sakrokolpopexe pomocí materiálu Seratex Slimsling.

Typ práce: Pilotní studie.

Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Vyškov p.o.; Porodnicko-gynekologická klinika, Lékařská fakluta UP a Fakultní nemocnice Olomouc.

Metodika: Pomocí laparoskopicky inzerovaného materiálu Seratex Slimsling jsme v období od listopadu 2018 do června 2019 v rámci pilotní studie provedli sakrokolpopexi u 12 pacientek s pánevním prolapsem. Všechny pacientky byly operovány na jednom pracovišti stejným operatérem se zkušeností s pokročilou laparoskopickou operační technikou. V pilotním souboru pacientek jsme sledovali věk, paritu, BMI, provedení předchozí hysterektomie, operační čas, krevní ztráty, typ konkomitantní operace, délku hospitalizace, výskyt peroperačních a pooperačních komplikací.

Výsledky: Pacientky zařazené do pilotní studie měly věk 53,2 ± 10,0 (34–74) let, BMI 24,7 ± 4,2, paritu 1,92 (z toho v 95,7 % se jednalo o vaginální porod) a v pěti případech (41,7 %) byla provedena přechozí hysterek­tomie. Průměrná délka operace byla 58,4 ± 6,6 min u případů bez hysterektomie a 102 ± 4,9 u pacientek s konkomitantní hysterektomií. Průměrná krevní ztráta byla 93 ± 78,8 ml a délka hospitalizace 5,25 ± 0,72 dní. Během žádné operace nedošlo k poranění velkých cév nebo ureterů a žádná z operací nebyla konvertována na laparotomii. U jedné z pacientek došlo ke sklouznutí implantátu z oblasti sakrouterinních vazů a následné recidivě prolapsu poševního pahýlu tři měsíce po primární operaci. Pacientka byla následně reoperována půl roku po primární operaci stejnou technikou a dosud je již bez obtíží. Ve sledovaném pooperačním období nedošlo u žádné z pacientek k protruzi implantátu ani k výrazným dyspareuniím či dyskomfortu a kromě výše zmíněné pacientky ani k selhání metody.

Závěr: Laparoskopie má v gynekologické operační technice pro pánevní prolaps od roku 1993 své nezastupitelné místo. Pomocí materiálu Seratex Slimsling je možné provést laparoskopickou sakrokolpopexi s vysokou úspěšností a minimálním výskytem komplikací.

Klíčová slova:

prolaps – laparoskopická sakrokolpopexe – Seratex Slimsling


Zdroje

1. Akl, MN., Long, JB., Giles, DL., et al. Robotic-assisted sacrocolpopexy: technique and learning curve. Surg Endosc, 2009, 23, p. 2390–2394.

2. Anger, JT., Mueller, ER., Tarnay, CH., et al. Robotic compared with laparoscopic sacrocolpopexy: A randomized controlled trial. Obstet Gynecol, 2014, 123(1), p. 5–12.

3. Arthure, HG., Savage, D. Uterine prolapse and prolapse of the vaginal vault treated by sacral hysteropexy. J Obstet Gynaecol Br Emp, 1957, 64(3), p. 355–360.

4. Bojahr, B., Tchartchian, G., Waldschmidt, M. Laparoscopic sacropexy: a retrospective analysis of perioperative complications and anatomical outcomes. JSLS, 2012, 16(3), p. 428–436.

5. Ganatra, AM., Rozet, F., Sanchez-Salas, R., et al. The current status of lapatoscopic sacrocolpopexy: a review. Eur Urol, 2009, 55(5), p. 1089–1103 Epub 2009 Feb 4.

6. Higgs, PJ., Chua, HL., Smith, AR. Long term review of laparoscopic sacropexy. BJOG, 2005, 112(8), p. 1134–1138.

7. Huguier, J., Scali, P. Posterior suspension of the genital axis on the lumbosacral disk in the treatment of uterine prolapse. La Presse Medicale, 1958, 66(35), p. 781–784.

8. Iglesia, CB., Fenner, DE., Brubaker, L. The use of mesh in gynecologic surgery. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct, 1997, 8(2), p. 105–115.

9. Maher, C., Baessler, K., Glazener, CM., et al. Surgical management of pelvic organ prolapse in women, a short version of Cochrane review. Neurol Urodyn, 2008, 27(1), p. 3–12.

10. Manodoro, S., Werbrouck, E., Veldman, J., et al. Laparoscopic sacrocolpopexy. Facts Views Vis Obgyn, 2011, 3(3), p. 151–158.

11. Misrai, V., Rouprêt, M., Cour, F., et al. De novo urinary stress incontinence after laparoscopic sacral colpopexy. BJU Int, 2008, 101(5), p. 594–597.

12. North, C., Ali-Ross, N., Smith, A., Reid, FM. A prospective study of laparoscopic sacropexy for the management of pelvic organ prolapse. BJOG, 2009, 116(9), p. 1251–1257.

13. Pilka, R., Gagyor, D., Študentová, M., Neubert, D., Dzvinčuk, P. Laparoscopic and robotic sacropexy: retrospective review of learning curve experiences and follow-up. Čes Gynek, 2017, 76, p. 261–265.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 6

2019 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se