Novorozenecký screening je od ledna rozšířen o další onemocnění


Autoři: Pilka R.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2022; 87(2): 144-145
Kategorie: INFORMACE VEDOUCÍHO REDAKTORA

Součástí novorozeneckého screeningu je od 1. 1. 2022 dobrovolné vyšetření na spinální svalovou atrofii (SMA) a těžké kombinované imunodeficience (SCID) [1]. Doposud se vyšetřovalo osmnáct vzácných onemocnění. Díky novorozeneckému screeningu je možné zjistit onemocnění dříve, než se projeví, a předejít tak nevratnému poškození. Včasná léčba dokáže uchránit zdraví, ale i snížit náklady na pozdější terapii [2]. Rodiče mohou nechat své děti vyšetřit bezplatně ve všech krajích ČR.

„Onemocnění, jako jsou cystická fibróza, fenylketonurie nebo SMA, znamenají pro život dítěte a jeho rodičů výrazné zdravotní a sociální komplikace. Díky novorozeneckému screeningu jsou pacienti včas dia­gnostikováni a záhy kvalitně léčeni. Dokážeme tak zamezit zbytečným komplikacím v důsledku pozdní dia­gnózy, jako jsou trvalá postižení nebo dokonce i předčasná úmrtí. Zařazení dalších nemocí poskytuje těmto dětem možnost na život bez vážných obtíží. Rodičům jednoznačně doporučuji tuto možnost využít,“ říká prof. MUDr. Milan Macek., DrSc., MHA, přednosta Ústavu bio­logie a lékařské genetiky 2. LF a FN Motol, vedoucí Národního koordinačního centra pro vzácná onemocnění a předseda Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP.

Novorozenecký screening je plošné testování narozených dětí na léčitelné nemoci, které je obtížné včas dia­gnostikovat. Provádí se v prvních dnech života a umožňuje děti dia­gnostikovat ještě před výskytem počátečních příznaků [3]. Novorozenecký screening je dobrovolný a dostupný v každé porodnici v ČR.


Screening odhalí závažné nemoci včas

Pravděpodobnost, že bude u novorozence zjištěno ně­kte­ré z vyšetřovaných onemocnění, je velmi malá, přibližně u jednoho dítěte z 1 170 narozených [4]. I přesto je screening důležitý preventivní krok, který může dítě uchránit od budoucích zdravotních komplikací.

„Nemoci, které dnes vyšetřujeme novorozeneckým screeningem, mohou způsobit například vážné svalové nebo dýchací potíže. Díky tomu, že se nemoc odhalí hned po narození, je možné začít s léčbou už v prvních týdnech života. Screening pomáhá nejen dětem, ale poskytuje jistotu také pro rodiče, na které může kvůli náročné léčbě dopadnout psychická i finanční tíseň. Komplikace u pozdě zaléčených dětí mohou znamenat i to, že se jeden rodič musí vzdát zaměstnání a starat se o dítě prakticky 24 hod denně. Tato situace je psychicky i finančně velmi vyčerpávající,“ zdůrazňuje profesor Macek.

Vyšetřuje se z kapky krve po narození

Novorozenecký screening se provádí mezi 48. a 72. hod po narození dítěte, a to odběrem kapky krve z patičky novorozence [5]. Ta je zachycena na filtrační papírek, který je poté analyzován v jedné ze screeningových laboratoří specializujících se na vyšetření vrozených nemocí [6]. Výsledky se rodiče dozví do 14 dnů od odebrání krve, u ně­kte­rých onemocnění to však může trvat i několik týdnů [7]. Pokud nejsou rodiče nebo dětský lékař informováni do dvou měsíců, znamená to, že žádná vyšetřovaná nemoc nebyla odhalena [7]. Rodiče mohou novorozenecký screening u svých dětí ve vzácných případech a ze závažných důvodů odmítnout. To neovlivní případnou léčbu z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

Porodnicko-gynekologicka klinika

LF UP a FN Olomouc


Zdroje

1. Hradilek V, Stolínová B. Novorozenecký screening na SMA už od 1. 1. 2022. 2021 [online]. Dostupné z: https: //smaci.cz/aktuality/na-seminari-v-senaru-byl-oznamen-datum-zahajeni-plosneho-novorozeneckeho-screeningu-na-sma.

2. Co je novorozenecký screening? 2021 [online]. Dostupné z: https: //www.novorozeneckyscreening.cz/co-je-novorozenecky-screening.

3. Tisková zpráva SMA Europe ke spuštění Evropské aliance pro novorozenecký screening. 2021 [online]. Dostupné z: https: //smaci.cz/aktuality/tiskova-zprava-sma-europe-ke-spusteni-evropske-aliance-pro-novorozenecky-screening.

4. Souhrnné výsledky. 2021 [online]. Dostupné z: https: //www.novorozeneckyscreening.cz/ souhrnne-vysledky.

5. Jak se novorozenecký screening provádí? 2021 [online]. Dostupné z: https: //www.novorozeneckyscreening.cz/jak-se-novoroze- necky-screening-provadi.

6. Co je novorozenecký screening? 2021 [online]. Dostupné z: https: //www.novorozeneckyscreening.cz/co-je-novorozenecky-screening.

7. Jak se dozvím výsledek novorozeneckého screeningu? 2021 [online]. Dostupné z: https: // www.novorozeneckyscreening.cz/jak-se-dozvim-vysledek-ns.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 2

2022 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se