Cyclic Changes of the Ovary and Uterus - Ultrasonic Image


Cyklické změny na ovariu a děloze v ultrazvukovém obraze

Cíl studie:
Shrnutí poznatků o možnostech ultrazvukového vyšetření dělohy a vaječníků.Typ studie: Přehledný článek.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2, Apolinářská 18.Předmět a metoda studie: Zpracování literárních údajů o možnostech gynekologického ultrazvukového vyšetření.Závěr: Ultrazvukové vyšetření je nepostradatelnou součástí diagnostiky patologií dělohy a ovarií.

Klíčová slova:
gynekologické ultrazvukové vyšetření, diagnostika patologií, děloha, ovaria


Authors: D. Pavlišta;  P. Calda
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Published in: Ceska Gynekol 2001; (3): 213-215
Category:

Overview

Objective of study:
Summary of findings on possibilities of ultrasound examination of the uterus and ovaries.Design: Review.Setting: Gynaecological and Obstetric Clinic First Medical Faculty Charles University and General Faculty Hospital Prague 2, Apolináøská 18.Material and methods: Processing of data in the literature on possibilities of gynaecological ultrasound examination.Conclusions: Ultrasound examination is an indispensible part in the diagnosis of pathological conditions of the uterus and ovaries.

Key words:
gynaecological ultrasound examination, diagnosis of pathological conditions, uterus, ovaries

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2001 Issue 3

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account