Cyclic Changes of the Ovary and Uterus - Ultrasonic Image


Cyklické změny na ovariu a děloze v ultrazvukovém obraze

Cíl studie:
Shrnutí poznatků o možnostech ultrazvukového vyšetření dělohy a vaječníků.Typ studie: Přehledný článek.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2, Apolinářská 18.Předmět a metoda studie: Zpracování literárních údajů o možnostech gynekologického ultrazvukového vyšetření.Závěr: Ultrazvukové vyšetření je nepostradatelnou součástí diagnostiky patologií dělohy a ovarií.

Klíčová slova:
gynekologické ultrazvukové vyšetření, diagnostika patologií, děloha, ovaria


Authors: D. Pavlišta;  P. Calda
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Published in: Ceska Gynekol 2001; (3): 213-215
Category:

Overview

Objective of study:
Summary of findings on possibilities of ultrasound examination of the uterus and ovaries.Design: Review.Setting: Gynaecological and Obstetric Clinic First Medical Faculty Charles University and General Faculty Hospital Prague 2, Apolináøská 18.Material and methods: Processing of data in the literature on possibilities of gynaecological ultrasound examination.Conclusions: Ultrasound examination is an indispensible part in the diagnosis of pathological conditions of the uterus and ovaries.

Key words:
gynaecological ultrasound examination, diagnosis of pathological conditions, uterus, ovaries

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2001 Issue 3

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account