Importance of Clinical Prognostic Factors in OvarianCancer


Význam klinických prognostických faktorův léčbě ovariálního karcinomu

Cíl studie:
Zhodnocení významu klinických prognostických faktorů v léčbě ovariálního karcinomu.Typ studie: Souhrnný přehled.Název a sídlo pracoviště: Klinika porodnictví a gynekologie, Hradec Králové, Klinika onkologiea radioterapie, Hradec Králové, Bristol-Myers Squibb, s.r.o. Onkologická divize, Praha.Metodika: Diskuse o nevýznamnějších klinických a prognostických faktorech u ovariálního karcinomu.Závěr: Poměrně široké spektrum chování ovariálních epiteliálních nádorů je odrazem celé řadyklinických ukazatelů. K těm nejvýznamnějším patří stadium onemocnění, objem reziduálního tumorupo operaci, celkový stav pacientky a věk, doba mezi ukončením primární léčby a začátkemrecidivy, léková rezistence.

Klíčová slova:
ovariální karcinom, prognostický faktor, stadium, reziduální tumor, léková rezistence


Authors: J. Špaček 1;  J. Petera 2;  Z. Tesařík 3
Authors‘ workplace: Klinika porodnictví a gynekologie, UK, LF v Hradci Králové, přednosta doc. MUDr. J. Tošner, CSc. 2Klinika onkologie a radioterapie, UK, LF v Hradci Králové, přednosta doc. MUDr. J. Petera, PhD. 3Bristol-Myers Squibb, s. r. o., Onkologická divize, Praha 1
Published in: Ceska Gynekol 2002; (5): 280-285
Category:

Overview

Objective:
To present a review of clinical prognostic factors in ovarian cancer.Subject: Review.Setting: Department of Obstetrics and Gynaecology, Medical Faculty Hradec Králové, CharlesUniversity, Prague; Department of Clinical Oncology, Medical Faculty Hradec Králové, CharlesUniversity, Prague; Bristol-Myers Squibb, Department of Oncology, Prague.Subject and Method: Discussion about current evidence from literature.Conclusion: Epithelial ovarian cancers are characterized by a broad spectrum of biological behaviorranging from tumors that have an excellent prognosis and high likelihood of cure to thosethat progress rapidly and have a very poor prognosis. This wide clinical spectrum is partly reflectedby a number of clinical prognostic variables. The most important of these clinical factors isstage, volume of residual tumor remaining after surgical resection, performance status and age,interval between end of primary therapy and beginning of recurrence, drug resistance.

Key words:
ovarian cancer, clinical prognostic factor, stage, tumor residuum, drug resistance

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account