Mola Proliferans during Menopause Imitating Relapseof Choriokarcinoma: Case Report


Mola proliferans v menopauze imitujícírelaps choriokarcinomu – kazuistika

Cíl:
Upozornit na možnost vzniku nové invazivní proliferující moly po 2leté menopauze a pochoriokarcinomu vyléčeném chemoterapií před 5 lety.Název a sídlo pracoviště: Centrum pro trofoblastickou nemoc (CTN), Praha; Ústav pro péči o matkua dítě (ÚPMD), Praha.Kazuistika: Choriokarcinom, který se vyvinul u 50leté ženy v souvislosti s invazivní molou proliferans,byl úspěšně vyléčen chemoterapií. Po 5leté klinické a laboratorní remisi vznikla po 2letémenopauze druhá mola proliferans, která klinicky a laboratorně imitovala relaps původního choriokarcinomu.

Klíčová slova:
choriokarcinom, invazivní mola proliferans, menopauza


Authors: M. Zavadil;  J. Toman;  E. Kučera;  J. Feyereisl;  P. Šafář;  M. Pán
Authors‘ workplace: Centrum pro trofoblastickou nemoc (CTN), Praha, vedoucí doc. MUDr. Miloš Zavadil, DrSc. Ústav pro péči o matku a dítě, Podolské nábřeží 157, Praha 4-Podolí, ředitel doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2002; (5): 278-279
Category:

Overview

Objective:
To show the possibility of new invasive mole arising after 2 years of menopause, afterchoriocarcinoma cured by chemotherapy 5 years ago.Setting: Trofoblastic disease center (TDC), Prague, Institution for care of mother and child, Prague.Case report: Patient 50-years-old with choriocarcinoma, in consequence to invasive mole, wascured by chemoteraphy. After 5 years of clinical and laboratory remision and after two years ofmenopause new pregnancy with invasive mole arised imitating relaps of choriocarcinoma.

Key words:
choriocarcinoma, invasive mole, mola hydatidosa, menopause

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account