First Pregnancy and Delivery after Cryopreservation ofOocytes in the Czech Republic – Importance of the Method forReproduction Medicine


První těhotenství a porodpo kryokonzervaci oocytů v ČR – význammetodiky pro reprodukční medicínu

Cíl studie:
Vypracovat efektivní a reprodukovatelnou metodu pro kryokonzervaci oocytů v programuIVF.Typ studie: Kontrolovaná případová studie a kazuistika.Název a sídlo pracoviště: Sanatorium Pronatal, Praha.Metodika: Jako kryoprotektant byl použit propandiol a 3stupňová ekvilibrace probíhala při37 °C. Pomalý mrazicí protokol začínal ve +25 °C a teplota pro seeding byla -7 °C. Ekvilibracepři rozmrazení probíhala v 5 krocích při 37 °C. Pro oplození rozmrazených oocytů byla použitatechnika intracytoplazmatické injekce spermie (ICSI). Kultivace probíhala ve standardníchpodmínkách pro kultivace in vitro.Výsledky: Z 38 zamražených denudovaných oocytů od 3 pacientek bylo 34 oocytů úspěšně rozmrazeno(89,5 % survival rate). Po intracytoplazmatické injekci spermie (ICSI) bylo 25 oocytůoplozeno (73,5 % fertilization rate), embryotransfer byl proveden u všech 3 pacientek a ve dvoupřípadech byla zamražena nadpočetná embrya. Jedna pacientka otěhotněla a bylo prokázánoklinické těhotenství ukončené porodem zdravého plodu.Závěr: Zkvalitnění laboratorních postupů a zavedení intracytoplazmatické injekce umožnilo zavéstkryokonzervaci oocytů do rutinní praxe a dosahovat výsledků srovnatelných s „čerstvými“oocyty.

Klíčová slova:
sterilita, IVF, oocyty, kryokonzervace


Authors: R. Hűttelová;  T. Mardešić;  V. Bečvářová;  T. Brachtlová
Authors‘ workplace: Sanatorium Pronatal, Praha, vedoucí lékař doc. MUDr. T. Mardešić, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2004; (1): 51-55
Category:

Overview

Objective:
The purpose of this work was to develop methods for successful cryopreservation ofhuman oocytes.Design: Case-controlled study and case report.Setting: Sanatorium Pronatal, Prague.Methods: Propanediol (PrOH)-sucrose was used as cryoprotectant medium for cumulus-freeoocytes and stepwise dilution of cryoprotectant post-thaw.Results: The method was used in three patients (38 denuded oocytes) and yielded excellent survivaland fertilization rates (89.5% and 73.5% respectively). In all patients embryotransfer waspossible, one patient got pregnant and delivered a healthy baby.Conclusion: Our data show that cryopreservation may ensure that the integrity of the humanoocyte is adequate for normal fertilization and embryo development.

Key words:
infertility, IVF, oocyte, cryopreservation

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2004 Issue 1

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account