První těhotenství a porodpo kryokonzervaci oocytů v ČR – význammetodiky pro reprodukční medicínu


First Pregnancy and Delivery after Cryopreservation ofOocytes in the Czech Republic – Importance of the Method forReproduction Medicine

Objective:
The purpose of this work was to develop methods for successful cryopreservation ofhuman oocytes.Design: Case-controlled study and case report.Setting: Sanatorium Pronatal, Prague.Methods: Propanediol (PrOH)-sucrose was used as cryoprotectant medium for cumulus-freeoocytes and stepwise dilution of cryoprotectant post-thaw.Results: The method was used in three patients (38 denuded oocytes) and yielded excellent survivaland fertilization rates (89.5% and 73.5% respectively). In all patients embryotransfer waspossible, one patient got pregnant and delivered a healthy baby.Conclusion: Our data show that cryopreservation may ensure that the integrity of the humanoocyte is adequate for normal fertilization and embryo development.

Key words:
infertility, IVF, oocyte, cryopreservation


Autoři: R. Hűttelová ;  T. Mardešić;  V. Bečvářová;  T. Brachtlová
Působiště autorů: Sanatorium Pronatal, Praha, vedoucí lékař doc. MUDr. T. Mardešić, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (1): 51-55
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Vypracovat efektivní a reprodukovatelnou metodu pro kryokonzervaci oocytů v programuIVF.Typ studie: Kontrolovaná případová studie a kazuistika.Název a sídlo pracoviště: Sanatorium Pronatal, Praha.Metodika: Jako kryoprotektant byl použit propandiol a 3stupňová ekvilibrace probíhala při37 °C. Pomalý mrazicí protokol začínal ve +25 °C a teplota pro seeding byla -7 °C. Ekvilibracepři rozmrazení probíhala v 5 krocích při 37 °C. Pro oplození rozmrazených oocytů byla použitatechnika intracytoplazmatické injekce spermie (ICSI). Kultivace probíhala ve standardníchpodmínkách pro kultivace in vitro.Výsledky: Z 38 zamražených denudovaných oocytů od 3 pacientek bylo 34 oocytů úspěšně rozmrazeno(89,5 % survival rate). Po intracytoplazmatické injekci spermie (ICSI) bylo 25 oocytůoplozeno (73,5 % fertilization rate), embryotransfer byl proveden u všech 3 pacientek a ve dvoupřípadech byla zamražena nadpočetná embrya. Jedna pacientka otěhotněla a bylo prokázánoklinické těhotenství ukončené porodem zdravého plodu.Závěr: Zkvalitnění laboratorních postupů a zavedení intracytoplazmatické injekce umožnilo zavéstkryokonzervaci oocytů do rutinní praxe a dosahovat výsledků srovnatelných s „čerstvými“oocyty.

Klíčová slova:
sterilita, IVF, oocyty, kryokonzervace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se