Akutní retrobulbární krvácení v průběhu porodu


Authors: K. Hurt 1;  A. Krajcová 2;  M. Zikán 1
Authors‘ workplace: Department of Gynecology and Obstetrics, First Medical Faculty, Charles University and Teaching Hospital Bulovka, Prague 1;  Epilaser, Department of Plastic Surgery, Prague 2
Published in: Ceska Gynekol 2024; 89(1): 30-33
Category: Case Report
doi: https://doi.org/10.48095/cccg202430

Overview

Cíl: Prezentace akutního retrobulbárního subperiostálního krvácení (následně hematom) v průběhu porodu. Popisujeme jeho výskyt, možné hrozby s ním spojené a metody léčby. Úvod: Akutní retrobulbární krvácení je vždy závažný stav. I když není spojen s jiným očním traumatem, může způsobit trvalou slepotu. Důvodem je konstrikce oka, snížení krevního zásobení, a tím narušení přísunu kyslíku do citlivých tkání sítnice. Po krátké době se funkce těchto tkání začne zhoršovat a ztrácejí svou přirozenou funkci. Primárním diagnostickým postupem je měření nitroočního tlaku (IOP – intraocular pressure). I když ideální diagnostické nástroje nejsou vždy dostupné, doporučuje se v akutních situacích při jeho zvýšení provést laterální kantotomii, event. s inferiorní kantolýzou. Normální nitrooční tlak je 8–21 mmHg. Vlastní pozorování: Ve druhé době porodní se u naší 29leté rodičky náhle objevilo retrobulbární krvácení s následnouexoftalmií a diplopií. Plod byl porozen krátce po této události. Následující průběh porodu vč. sutury hráze i celé šestinedělí byly normální. Naše pacientka měla štěstí, protože její zraková ostrost a IOP byly fyziologické. Mohla být proto zvolena observační léčebná strategie. Po 5 týdnech jsme zaznamenali úspěšnou resorpci hematomu, vymizení exoftalmie a diplopie bez dalších následků. Závěr: Prezentovali jsme retrobulbární subperiostální krvácení u naší pacientky v průběhu porodu. Vyzvedli jsme možné hrozby, které mohou vést až k trvalé slepotě, a doporučené postupy léčby. I když tato situace a její výskyt jsou extrémně vzácné, znalost doporučených postupů může rozšířit profesionální armamentárium zvláště v situacích, kdy není včas k dispozici oční chirurg.

Klíčová slova:

nitrooční tlak – diplopie – retrobulbární krvácení – orbital compartment syndrom – laterální kantotomie – kantolýza


Sources

1. Jacobson DM, Itani K, Digre KB et al. Maternal orbital hematoma associated with labor. Am J Ophthalmol 1988; 105 (5): 547–553. doi: 10.1016/0002-9394 (88) 90249-8.

2. Bach CA, Coquille F, Toussain G et al. Subperiostal orbital hemorrhage induced by effort for vomiting. Rev Stomatol Chir Maxillofac 2010; 111 (4): 225–227. doi: 10.1016/j.stomax.2009.05.007.

3. McNab AA. Nontraumatic orbital hemorrhage. Surv Ophthalmol 2014; 59 (2): 166–184. doi: 10.1016/j.survophthal.2013.07.002.

4. Chan HH, Hardy TG, McNab AA. Spontaneous orbital hemorrhage related to the extraocular muscles. Ophthalmic Plast Reconstr Surg 2019; 35 (3): 256–261. doi: 10.1097/IOP.000 0000000001223.

5. Tran KD, Scawn RL, Whipple KM et al. Mastication induced retrobulbar hemorrhage. Orbit 2013; 32 (6): 387–388. doi: 10.3109/01676830. 2013.815229.

6. Vassallo S, Hartstein M, Howard D et al. Traumatic retrobulbar hemorrhage: emergent decompression by lateral canthotomy and cantholysis. J Emerg Med 2002; 22 (3): 251–256. doi: 10.1016/s0736-4679 (01) 00477-2.

7. Erickson BP, Garcia GA. Evidence-based algorithm for the management of acute traumatic retrobulbar haemorrhage. Br J Oral Maxillofac Surg 2020; 58 (9): 1091–1096. doi: 10.1016/j.bjoms.2020.05.026.

8. Hislop WS, Dutton GN, Douglas PS. Treatment of retrobulbar haemorrhage in accident and emergency departments. Br J Oral Maxillofac Surg 1996; 34 (4): 289–292. doi: 10.1016/s0266-4356 (96) 900004-2.

9. Pamukcu C, Odabaşi M. Acute retrobulbar haemorrhage: an ophthalmologic emergency for the emergency physician. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2015; 21 (4): 309–314. doi: 10.5505/tjtes.2015.16768.

10. Rampat R, Gupta A, Henderson H et al. Nontraumatic orbital hemorrhage during uncomplicated labor. Ophthalmic Plast Reconstr Surg 2019; 35 (2): e54. doi: 10.1097/IOP.0000000000 001227.

11. Winterton JV, Patel K, Mizen KD. Review of management options for a retrobulbar hemorrhage. J Oral Maxillofac Surg 2007; 65 (2): 296–299. doi: 10.1016/j.joms.2005.11.089.

12. Christie B, Block L, Ma Y et al. Retrobulbar hematoma: a systematic review of factors related to outcomes. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2018; 71 (2): 155–161. doi: 10.1016/j.bjps.2017.10.025.

13. Różańska-Walędziak A, Szewczuk O, Walędziak M et al. Spontaneous unilateral exophthalmos after a vaginal delivery. Eur J Ophthalmol 2021; 31 (3): NP57–NP59. doi: 10.1177/11 20672120914534.

14. Tan JC, Chan EW, Looi A. Bilateral orbital subperiosteal hemorrhage following labor. Ophthalmic Plast Reconstr Surg 2011; 27 (3): e59–e63. doi: 10.1097/IOP.0b013e3181e97 a7b.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account