Asistovaná reprodukce - současný stava perspektivy


To review the current status and new trends in assisted reproduction.

Design:
The literature on intrauterine insemination, IVF, ICSI, MESA/TESE, preimplantation ge-netic diagnosis, cryopreservation, in vitro maturation, cloning and stem cells.Setting: Assisted Reproduction Centre, Ist Medical Faculty of Charles University Prague andGeneral Hospital Prague, Apolinářská 18, 128 00, Prague 2, Czech Republic.Results: IUI, IVF, ICSI also in combination with MESA/TESE are widely used relatively higheffective procedures. According to Czech Republic Assisted Reproduction Registry, the pregnan-cy rate per transfer using IVF, ICSI is 25%, 30% respectively. Cryopreservation of sperm andembryos is a basic part of assisted reproduction, the resulst with oocytes freezing are still notsatisfactory. Preimplantation genetic diagnosis is performed in few countries only due to techni-cal barriers and ethical restrictions. Other methods like cloning, nuclear transfer, embryotherapyor gene manipulation using embryonic stem cells are still only subjects of research.Conclusion: During the last ten years, assisted reproduction showed rapid development in a num-ber of treated couples and the spectrum of used methods changed radically.

Key words:
assisted reproduction methods, IVF, ICSI, MESA/TESE, cryopreservation, cloning, em-bryotherapy, embryonic stem cells


Autoři: D. Koryntová;  L. Jelínková;  K. Řežábek;  J. Živný
Působiště autorů: Gynek. -porod. klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 1999; (6): 383-388
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Shrnout současný stav a nové trendy v asistované reprodukci.Název a sídlo pracoviště: Centrum asistované reprodukce, Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN, Apolinářská 18, Praha 2.Metodika: Přehled literatury zabývající se intrauterinní inseminací, IVF, ICSI, MESA/TESE, pre-implantační genetickou diagnostikou, kryopreservacemi, in vitro maturací, klonováním a kmeno-vými buňkami.Výsledky: IUI, IVF a ICSI i v kombinaci s MESA/TESE jsou metody široce používané s poměrněvysokou úspěšností. Podle Českého registru asistované reprodukce je pomocí IVF a ICSI pravdě-podobnost otěhotnění na transfer embryí 25 %, resp. 30 %. Kryokonzervace spermatu a embryí jenedílnou součástí programu IVF, výsledky mrazení oocytů jsou zatím neuspokojivé. Preimplan-tační genetická diagnostika se provádí jen v několika málo zemích vzhledem k překážkám tech-nického a etického rázu. Ostatní metody, jako klonování, přenos jader, embryoterapie nebomanipulace s geny na embryonálních kmenových buňkách jsou zatím jen předmětem experimen-tálního výzkumu.Závěr: Během posledních deseti let došlo k prudkému vzestupu počtu párů léčených metodamiasistované reprodukce a radikálně se změnilo i spektrum používaných a nově vyvíjených metod.

Klíčová slova:
asistovaná reprodukce, metody IVF, ICSI, MESA/TESE, kryokonzervace, klonování,embryoterapie, kmenové buňky

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se