Laparoskopická hysterektomie provedenáultrazvukovou operační technikou:prospektivní studie


Laparoscopic Hysterectomy Using UltrasonicOperative Technique: Prospective Study

Objective:
The use of the harmonic scalpel and Laparosonic Coagulating Shears (LCS) for laparos-copic hysterectomy (LH) was evaluated in thirty six women with other gynaecological conditions.Design: Prospective clinical study.Setting: Department Gynaecology and Obstetrics, Endoscopic Training Centre, Baby FriendlyHospital Kladno, Kladno, Czech Republic.Methods: Clinical data and cases of hysterectomy performed via ultrasonic operative laparoscopywere summarized and assessed. The primary hemostatic treatment was harmonic scalpel andLCS.Patients were assessed to efficacy, safety, utility and applicability of laparosonic operative techni-que.Results: From all laparoscopic procedure were 91,6% succesfully completed. There were threecases which were finished electrosurgically. The mean order of total operating time was 86,03 minand the mean order of blood loss was 170 ml (range 50 - 400 ml). There were no major complicati-ons, only one case of postoperative bleeding from vaginal cuff.Conclusion: Clinical prospective study demonstrates that ultrasonic activated technology in lapa-roscopic hysterectomy is easy to use, cost effective, and affords the surgeon a greater margin ofsafety. The harmonic scalpel produces surgical incision with concomitant hemostasis. This is onlya preliminary report, and further randomised study is needed.

Key words:
laparoscopic hysterectomy, harmonic scalpel


Autoři: Z. Holub;  J. Voráček;  jun. J. Kliment;  J. Lukáč
Působiště autorů: Gynek. -porod. oddělení, Nemocnice Kladno, primář MUDr. Z. Holub, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 1999; (6): 368-371
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Použití harmonického skalpelu a ultrazvukových koagulačních nůžek (LCS) při lapa-roskopické hysterektomii bylo hodnoceno u 36 pacientek s různými gynekologickými chorobami.Typ studie: Prospektivní klinická studie.Název a sídlo pracoviště. Gynekolog.-porod. oddělení, Endoskopické výukové centrum, NemocniceKladno, Česká republika.Metodika: Byly sumarizovány a hodnoceny klinické údaje u pacientek po hysterektomii provede-né ultrazvukovou technikou laparoskopickou cestou. Základní metodou hemostázy byl harmonic-ký skalpel a LCS. U pacientek byla hodnocena úspěšnost, bezpečnost, užitečnost a snadnost připoužití laparosonické operační techniky.Výsledky: Laparoskopická operace byla úspěšně dokončena v 91,6 % všech případů. Ve třech pří-padech byl výkon dokončen elektrochirurgicky. Průměrný celkový operační čas byl 86,03 min.a průměrná hodnota krevní ztráty byla 170 ml (rozmezí 50-400 ml). Nebyla zjištěna žádná závažnáoperační komplikace, pouze v jednom případě došlo k pooperačnímu krvácení z poševní sutury.Závěr: Klinická prospektivní studie prokázala, že použití laparosonicky aktivované technologiepři laparoskopické hysterektomii je prospěšné, ekonomické a dovoluje operatérovi pracovat s vět-ší bezpečností. Harmonický skalpel zajišťuje dostatečnou hemostázu v operační incizi. Tato studieje pouze předběžná a uspořádání randomizovaných studií je nutné.

Klíčová slova:
laparoskopická hysterektomie, harmonický skalpel

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se