Protihoubová imunita a její mechanismyve vztahu k ženskému genitálu


Antifungal Immunity and its Mechanisms in Relationto Female Genitals

Objective:
A review of immunological aspects of fungal infections with focus on vulvovaginalcandidiasis.Design: Review.Setting: Department of Obstetrics and Gynaecology, Medical Faculty, Hradec Kralove, CharlesUniversity in Prague, Department of Biological and Medical sciences, Faculty of Pharmacy, HradecKralove, Charles University in Prague, Department of Clinical Immunology and Allergology,University Hospital, Hradec Kralove, Department of Clinical Microbiology, University Hospital,Hradec Kralove.Subject and Method: Survey and discussion of current immunological aspects of vulvovaginalcandidias based on literature review and personal experience.Conclusion: The current knowledge of immunity to Candida vulvovaginitis, particularly fromexperimental studies on animal models, support a more relevant role of local protection mechanismsthan systemic immunity. As a consequence of this compartmentalization of the immuneresponse, the role of innate and adaptive immunity remains unclear. The development of vulvovaginalcandidiasis depends on a number of factors, including both the individual predispositionof a macroorganism and the properties of a fungal strain, and the environmental conditions in-fl uencing a delicate balance between the host and the yeast.

Key words:
fungal infections, vulvovaginal candidiasis, immunity


Autoři: J. Špaček 1;  P. Jílek 2;  V. Buchta 2,4;  M. Drahošová 3;  M. Főrstl 4;  I. Kalousek 1
Působiště autorů: Gynekologická a porodnická klinika, FN a LF UK, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Tošner, CSc. 2Katedra biologických a lékařských věd, Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové, vedoucí doc. RNDr. V. Semecký, CSc. 3Ústav klinické imunologie a alergol 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (2): 133-140
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnocení významu imunologických aspektů mykotických infekcí se zřetelem naslizniční infekce a zvláště na vulvovaginální kandidózu.Typ studie: Souhrnný přehled.Název a sídlo pracoviště: Klinika porodnictví a gynekologie, FN a LF UK v Hradci Králové, Katedrabiologických a lékařských věd, Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, Ústav klinickéimunologie a alergologie, FN a LF UK v Hradci Králové, Ústav klinické mikrobiologie, FN a LFUK v Hradci Králové.Metodika: Kritické shrnutí poznatků o imunologických aspektech mykotických infekcí ženskéhogenitálu na základě literárního přehledu a vlastních zkušeností.Závěr: Současné poznatky o vztahu imunitního systému k vulvovaginální kandidóze získané většinouze studia experimentálních zvířecích modelů podporují větší podíl lokálních mechanismůnež systémové imunity. V rámci rozčleněnosti slizničního systému na jednotlivé oddíly není zcelajasné, jak a do jaké míry se v pochvě podílejí přirozené a získané obranné mechanismy. Vulvovaginálníkandidóza je onemocnění, jehož vznik a průběh ovlivňuje celá řada faktorů, které zahrnujíjak individuální vnímavost makroorganismu a vlastnosti houbového kmene, tak podmínkyprostředí, které mohou jemnou rovnováhu mezi hostitelem a kvasinkou narušovat.

Klíčová slova:
mykotické infekce, vulvovaginální kandidóza, imunita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se