Antifungal Immunity and its Mechanisms in Relationto Female Genitals


Protihoubová imunita a její mechanismyve vztahu k ženskému genitálu

Cíl studie:
Zhodnocení významu imunologických aspektů mykotických infekcí se zřetelem naslizniční infekce a zvláště na vulvovaginální kandidózu.Typ studie: Souhrnný přehled.Název a sídlo pracoviště: Klinika porodnictví a gynekologie, FN a LF UK v Hradci Králové, Katedrabiologických a lékařských věd, Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, Ústav klinickéimunologie a alergologie, FN a LF UK v Hradci Králové, Ústav klinické mikrobiologie, FN a LFUK v Hradci Králové.Metodika: Kritické shrnutí poznatků o imunologických aspektech mykotických infekcí ženskéhogenitálu na základě literárního přehledu a vlastních zkušeností.Závěr: Současné poznatky o vztahu imunitního systému k vulvovaginální kandidóze získané většinouze studia experimentálních zvířecích modelů podporují větší podíl lokálních mechanismůnež systémové imunity. V rámci rozčleněnosti slizničního systému na jednotlivé oddíly není zcelajasné, jak a do jaké míry se v pochvě podílejí přirozené a získané obranné mechanismy. Vulvovaginálníkandidóza je onemocnění, jehož vznik a průběh ovlivňuje celá řada faktorů, které zahrnujíjak individuální vnímavost makroorganismu a vlastnosti houbového kmene, tak podmínkyprostředí, které mohou jemnou rovnováhu mezi hostitelem a kvasinkou narušovat.

Klíčová slova:
mykotické infekce, vulvovaginální kandidóza, imunita


Authors: J. Špaček 1;  P. Jílek 2;  V. Buchta 2,4;  M. Drahošová 3;  M. Főrstl 4;  I. Kalousek 1
Authors‘ workplace: Gynekologická a porodnická klinika, FN a LF UK, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Tošner, CSc. 2Katedra biologických a lékařských věd, Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové, vedoucí doc. RNDr. V. Semecký, CSc. 3Ústav klinické imunologie a alergol 1
Published in: Ceska Gynekol 2004; (2): 133-140
Category:

Overview

Objective:
A review of immunological aspects of fungal infections with focus on vulvovaginalcandidiasis.Design: Review.Setting: Department of Obstetrics and Gynaecology, Medical Faculty, Hradec Kralove, CharlesUniversity in Prague, Department of Biological and Medical sciences, Faculty of Pharmacy, HradecKralove, Charles University in Prague, Department of Clinical Immunology and Allergology,University Hospital, Hradec Kralove, Department of Clinical Microbiology, University Hospital,Hradec Kralove.Subject and Method: Survey and discussion of current immunological aspects of vulvovaginalcandidias based on literature review and personal experience.Conclusion: The current knowledge of immunity to Candida vulvovaginitis, particularly fromexperimental studies on animal models, support a more relevant role of local protection mechanismsthan systemic immunity. As a consequence of this compartmentalization of the immuneresponse, the role of innate and adaptive immunity remains unclear. The development of vulvovaginalcandidiasis depends on a number of factors, including both the individual predispositionof a macroorganism and the properties of a fungal strain, and the environmental conditions in-fl uencing a delicate balance between the host and the yeast.

Key words:
fungal infections, vulvovaginal candidiasis, immunity

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2004 Issue 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account