Elektroforetická analýza (SDS PAGE) ovulačního cervikálního hlenu pacientek s poruchou fertility a po neúspěšné IVF


Electrophoretic Analysis (SDS PAGE) of Ovulatory Cervical Mucus in Patients with Fertility Failure and after Unsuccessful IVF

Objective:
To evaluate the presence and activity of local sperm antibodies and electrophoretic analysis of ovulatory cervical mucus (OCM) to prove the correlation of results of Kremer mucus sperm capillary penetration test and i-MAR (mixed antiimmunoglobulin reaction) test with SDS-PAGE.

Design:
Retrospective study.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynecology, Medical Faculty of Charles University, Pilsen.

Methods:
94 patients aged 22–40 (average age 32.3 years) were chosen for our study. Ovulatory cervical mucus was taken from uterine cervical canal in Consultation for Reproductive Immunology. Kremer test and indirect mixed antiglobulin reaction test for IgG, IgA, IgM and IgE were used for detection of sperm antibodies. For the SDS-PAGE analysis, OCM was incubated with sodium dodecyl sulfate. We studied separated protein fractions from OCM.

Results:
Sperm-capillary ovulatory mucus penetration test (Kremer) was 0–10 cm/hour in our group (average value in patiens without sperm antibodies was 2.43 cm/hour, with sperm agglutinating antibodies 1.4 cm/hour), significant levels (>45%) of spermagglutinating antibodies were detected in IgA in 6 patients (6.38%), IgG in 5 (5.32%) patients, sperm-cytotoxic levels (IgA and/or IgG) in 5 patients (5.32%); levels of IgE less than 30% in 3 patients (3.19%). Individual immunological factors gained by SDS-PAGE showed the spectrum of various molecular weights with range of 14.4– 350 kDa. The presence of IgG and/or IgA was in 53 cases (56.38%), with 13 ASA positivities (24.53% correlation with i-MAR test) and no ASA activity in 40 cases (75.47%); 6 ASA positive patiens (31.58%) were not detected by SDS-PAGE.

Conclusions:
Analysis of 94 OCM by SDS-PAGE showed several significant correlates, but their specifications will be based on further immunoblot research.

Key words:
ovulatory cervical mucus, infertility, IVF, SDS-PAGE


Autoři: J. Cibulka 1;  Z. Ulčová-Gallová 2;  K. Babčová 1;  V. Krauz 3;  M. Balvín 3;  K. Bibková 2;  Z. Mičanová 2;  Z. Rokyta 2
Působiště autorů: Lékařská fakulta UK, Plzeň 1;  Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN, Plzeň, přednostka doc. MUDr. Z. Ulčová-Gallová, DrSc. 2;  Ústav soudního lékařství LF UK, Plzeň 3
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2005; 70(5): 331-335
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Stanovení antispermatozoálních protilátek (ASA) a elektroforetická analýza (SDS PAGE) cervikálního ovulačního hlenu (OCM), za účelem porovnání výsledků Kremerova penetračního testu (mucus sperm capillary penetration test) a nepřímého MAR (indirect mixed antiimmunoglobulin reaction) testu s elektroforetickou analýzou SDS PAGE.

Typ studie:
Retrospektivní studie.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Plzeň.

Soubor a metodika:
Do studie jsme zařadili 94 pacientek (22–40 let, průměrný věk 32,3 roku), kterým jsme v Poradně reprodukční imunologie Gynekologicko-porodnické kliniky LF UK v Plzni odebrali ovulační cervikální sekret (OCM). V OCM jsme vyšetřovali antispermatoidní protilátky (ASA) pomocí Kremerova testu a nepřímého MAR-testu pro IgG, IgA, IgM a IgE. Pro polyakrylamidovou gelovou elektroforézu (PAGE) jsme připravili OCM inkubací se vzorkovým pufrem s obsahem denaturačního činidla (SDS) a sledovali jednotlivé bílkovinné frakce.

Výsledky:
Penetrace spermií v kapilárách naplněných ovulačním hlenem (Kremer test) dosahovala hodnot od 0 do 10 cm za hodinu (průměrná hodnota u žen bez ASA 2,43 cm/hod., u pacientek s ASA pak 1,4 cm/hod.). Výskyt spermaglutinačních protilátek nad 45 % v IgA jsme prokázali u 6 (6,38 %) pacientek, v IgG u 5 (5,32 %), u 5 žen (5,32 %) jsme zjistili sperm-cytotoxické protilátky, přítomnost IgE jsme našli ve 3 případech (3,19 %) do 30%, IgM aktivitu vůbec. Individuální spektra bílkovin získaných metodou SDS PAGE vykazovala hodnoty molekulových hmotností v rozsahu 14,4–350 kDa. Metodou SDS PAGE jsme zachytili přítomnost protilátek v IgG a /nebo v IgA v 53 případech (56,38 %): u 40 (75,47 %) jsme neprokázali jejich ASA aktivitu i-MAR testem, u 13 ano (24,53 % korelace s i-MAR testem); 6 ASA pozitivních pacientek (31,58 %) metoda neodhalila.

Závěr:
Analýza 94 OCM metodou SDS PAGE ukázala některé signifikantní korelace, jejichž specifikace bude založena na dalším výzkumu typu immunoblottingu.

Klíčová slova:
ovulační cervikální hlen, sterilita, IVF, SDS PAGE


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 5

2005 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se