Prevence vícečetného těhotenství po metodě IVF/ICSI elektivním transferem jednoho embrya – pilotní studie


Prevention of Multiple Pregnancy after IVF/ICSI by Elective Single Embryo Transfer – Pilot Study

Objective:
To reduce the number of multiple pregnancies after IVF/ICSI treatment by an elective single embryo transfer, without significant reduction of pregnancy rate (PR).

Design:
A pilot study.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynecology, University Hospital, Olomouc.

Methods:
The patients were devided into the three groups according to number and quality of transferred embryos: elective Single EmbryoTransfer (eSET, n=14), Single EmbryoTransfer (SET, n=21), and Double EmbryoTransfer – control group (DET, n=85). After 3 days of cultivation the embryos were transferred. In all groups the following parameters were compared: age of the patient, number of oocytes obtained, fertilization rate, number of frozen embryos, pregnancy rate (PR), implantation rate (IR), abortions (AB) and the number of multiple pregnancy.

Results:
In eSET group PR and (or IR) was 42.8%, in SET group PR and (or IR) was 19%. There were no monozygotic twins in these groups. In DET group PR was 40.7% and IR 25.9%. Nine of these 33 pregnancies were twins (27%). Because of small number of the patients detailed statistical analyses were not performed.

Conclusion:
An elective transfer of one „TOP“ embryo can reduce the number of multiple pregnancies without significant decrease of pregnancy rate.

Key words:
in-vitro fertilization, multiple pregnancy, elective single embryo transfer, nuclear precursor body (NPB)


Autoři: M. Svobodová;  J. Březinová;  I. Oborná;  J. Dostál ;  M. Lubušký
Působiště autorů: Centrum asistované reprodukce, Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF UP, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2005; 70(5): 343-347
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Snížit výskyt vícečetných těhotenství po metodách IVF/ICSI elektivním embryotransferem jednoho embrya, při zachování pregnancy rate (PR).

Typ studie:
Pilotní studie.

Název a sídlo pracoviště:
Centrum asistované reprodukce, Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN, Olomouc.

Metodika:
Podle počtu a kvality přenášených embryí byly hodnoceny tři skupiny pacientek: s elektivním přenosem jednoho embrya (eSET, n=14), s přenosem pouze jediného embrya (SET, n=21) a kontrolní skupina se standardně přenesenými dvěma embryi (DET, n=82). Embrya byla přenášena po třídenní kultivaci. U všech pacientek byl sledován věk, počet oocytů, procento oplození (FR), počet zamražených embryí, pregnancy rate (PR), implantační poměr (IR), těhotenské ztráty (AB) a výskyt vícečetných těhotenství. Výsledky: Ve skupině eSET byl PR (resp. IR) 42,8 %, u SET 19 %. Ani v jedné skupině po transferu jednoho embrya se nevyskytla monozygotická dvojčata. Ve skupině DET byl PR 40,7 % a IR 25,9 %, z dosažených 33 těhotenství bylo 9 (27 %) dvojčetných. Vzhledem k velikostem porovnávaných souborů nebylo provedeno podrobnější statistické hodnocení.

Závěr:
Elektivní embryotransfer jednoho embrya může snížit výskyt nežádoucích vícečetných těhotenství při zachování celkového PR.

Klíčová slova:
in vitro fertilizace (IVF), vícečetné těhotenství, elektivní embryotransfer, nuclear precursor body (NPB)


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 5

2005 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se