Možnosti užití dopplerovské flowmetrie v detekci diskordantního růstu dvojčat


Possible Use of Doppler Velocimetry in the Detection of Discordant Growth of Twins

Objective:
To evaluate the clinical utility of Doppler velocimetry as a comprehensive test for the prediction of discordant twins.

Design:
Prospective clinical study.

Setting:
Department of Gynecology and Obstetrics, Charles University Hospital, Hradec Králové, Czech Republic.

Methods:
Biometrical measurements and Doppler velocimetry of umbilical artery (UA) and middle cerebral artery (MCA) were performed in twins in third trimester. Intertwin differences in biometrical parametres Δ BPD, Δ AC, Δ FL, Δ EFW and in pulsality indexes of studied vessels Δ UA a Δ MCA were expressed. Discordance was identified by the birth weight difference from 20%. Studied parameters were evaluated using ROC analysis.

Results:
Among the 63 sets of twins studied, 33 pars fulfilled the study criteria. 21 pars were bichorionic, 7 monochorionic and 5 with unknown chorionicity. Ten sets of twins were discordant (30.3%). The mean gestational age at delivery was 35.9±1.7 weeks. Overall the best discordancy predictor was Δ EFW with sensitivity and specificity values of 100% and 95.7%, respectively, for the cut-off value Δ EFW 17.9%. The more accurate one of doppler parameters was MCA, with sensitivity and specificity values of 85.7% and 77.9%, respectively, for the cut-off value Δ MCA 25%. UA had senzitivity and specificity 70% and 47.8 %, respectively, for most suitable cut-off value Δ UA 16.7%.

Conclusion:
It is possible to predict the discordant twins birth using middle cerebral artery Doppler velocimetry, but the EFW assessment remains the most accurate method. Umbilical artery Doppler velocimetry did not appeared as effective.

Key words:
ultrasonography, twin pregnancy, Doppler velocimetry, growth discordance


Autoři: I. Musilová ;  K. Hodík
Působiště autorů: Porodnická a gynekologická klinika LF UK a FN Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Tošner, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2007; 72(3): 175-180
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Posoudit klinickou využitelnost dopplerovské flowmetrie jako testu detekce diskordantního růstu dvojčat.

Typ studie:
Prospektivní klinická studie.

Název a sídlo pracoviště:
Porodnická a gynekologická klinika LF UK a FN Hradec Králové.

Metodika:
U dvojčetných gravidit ve třetím trimestru bylo provedeno biometrické vyšetření a dopplerovská flowmetrie umbilikální arterie (AU) a arteria cerebri media (ACM). Byly vyjádřeny interfetální rozdíly v biometrických parametrech Δ BPD, Δ AC, Δ FL, Δ EFW a v indexech pulzatility studovaných cév Δ AU a Δ ACM. Za diskordantní růst byl považován rozdíl porodních hmotností od 20 % výše. Studované parametry byly zhodnoceny pomocí ROC analýzy.

Výsledky:
Z 63 vyšetřených dvojčat splnilo vstupní kritéria 33 párů. 21 gravidit bylo bichoriálních, 7 monochoriálních a u 5 již nebylo možné chorionicitu stanovit. Diskordantní růst vykazovalo 10 gravidit (30,3 %). Průměrné gestační stáří při porodu bylo 35,9±1,7 týdne. Nejpřesnějším prediktorem diskordance růstu byl Δ EFW se senzitivitou 100 % a specificitou 95,7 % při mezní hodnotě Δ EFW 17,9 %. Z dopplerovských parametrů predikovala diskordantní růst přesněji ACM, při mezní hodnotě Δ ACM 25 % se senzitivitou 85,7 % a specificitou 77,8 %. AU měla při nejvhodnější mezní hodnotě Δ AU 16,7 % senzitivitu 70 % a specificitu 47,8 %.

Závěr:
Pomocí dopplerovské flowmetrie arteria cerebri media je možné předpovědět porod diskordantních dvojčat, nejpřesnější metodou však zůstává stanovení EFW. Dopplerovská flowmetrie arteria umbilicalis se neukázala jako efektivní.

Klíčová slova:
ultrasonografie, dvojčetné těhotenství, dopplerovská flowmetrie, diskordance růstu


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se