Soubor pacientek s karcinomem prsu v souvislosti s těhotenstvím


A Set of Patients with Breast Cancer Associated with Pregnancy

Objective:
The aim of our study is to follow patients diagnosed with breast cancer associated with pregnancy.

Design:
Prospective follow-up study.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynecology of the 2nd Medical Faculty of the Charles University and Faculty Hospital Motol, Prague.

Methods:
Between the year 2002 and 2006 12 women were reffered to our department, seven with the diagnosis of breast cancer during pregnancy, three within one year after the delivery, two pregnant after the therapy for breast cancer.

A managment was sellected individually with respect to the age of pregnancy, the stage of the disease and to the decision of the women. The average age of the diagnosis, managment, way of delivery, fetal and maternal outcome were recorded.

Results:
The average age was 31.7 years. Two patients underwent a termination of the pregnancy, other delivered a healthy newborn. Two of our patients are dead, three have a metastatic disease, one was lost for follow-up, the rest are further followed.

Conclusions:
Breast cancer diagnosed during pregnancy is a special and rare situation, which needs to be managed individually as there is a lack of information about such patients. These patients should be concentrated in specialized centers.

Key words:
breast cancer, pregnancy, chemotherapy, treatment


Autoři: M. Halaška 1;  L. Rob 1 ;  P. Strnad 1;  H. Stankušová 2;  M. Komár 1;  K. Šuchová 1;  J. Chod 1;  M. Hrehorčák 1;  R. Vlk 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. L. Rob, CSc. 1;  Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN Motol, Praha, primářka oddělení MUDr. J. Prausová, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2007; 72(3): 203-206
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Cílem práce je prezentovat vlastní soubor pacientek s karcinomem prsu v souvislosti s těhotenstvím.

Typ studie:
Prospektivní sledovací studie.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol, Praha.

Metodika:
Mezi lety 2002 a 2006 jsme shromáždili soubor 12 žen s diagnózou karcinomu prsu v souvislosti s těhotenstvím, z toho sedm během těhotenství, tři do jednoho roku po porodu, dvě pacientky, které porodily po odléčeném karcinomu prsu. Terapie byla zvolena individuálně vzhledem k týdnu gravidity, stadiu onemocnění a rozhodnutí samotné pacientky. Zaznamenali jsme informace týkající se věku, způsobu léčby, typu porodu, neonatálních výsledků a stavu pacientek.

Výsledky:
Průměrný věk pacientek byl 31,7 roku. Z pacientek s karcinomem během těhotenství byly 2 těhotenství ukončeny potratem, ostatní pacientky porodily zdravé novorozence. Dvě pacientky zemřely v souvislosti s nádorem, tři žijí s metastatickým procesem, s jednou pacientkou jsme ztratili kontakt, ostatní jsou dále dispenzarizované.

Závěr:
Karcinom prsu v souvislosti s těhotenstvím je vzácná situace, proto by vzhledem k nedostatku informací měly být tyto pacientky soustředěny do specializovaných center.

Klíčová slova:
karcinom prsu, těhotenství, laktace, chemoterapie, léčba


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se