Vyšší věk matky jako indikace k invazivní prenatální diagnostice?


Advanced Maternal Age as an Indication for Invasive Prenatal Diagnostics?

Objectives:
To investigate the effectivity of the first trimester screening (FTS), age and other factors as an indication for invasive testing.

Methods:
A retrospective analysis of indications for invasive procedures and their effectivity in the group of women who underwent screening in the first trimester of pregnancy in our center. Women were offered the combined screening program by ultrasound and biochemical markers. Women with risk more than 1 : 300 for chromosome 21, 18 or 13 trisomies, or those over the age of 35 as this is still and indication for invasive tests in the Czech Republic were offered genetic counseling and invasive testing. Chorionic villous sampling (CVS) or amniocentesis (AMC) was than performed.

Results:
Of the 1700 women who underwent FTS, 291 were over 35 in which only 24 had a risk higher than 1 : 300. Detection rate of trisomy 21, 18 and 13 were 100%, (16 cases) for a false positive rate of 4.6%. In the whole screened population 79 had a risk more than 1 : 300. The total number of invasive tests was 150. Amniocentesis was performed in 88 cases, only 27 were done on the basis of screening with 3 aneuploidy detected. 36 amniocenteses were done for age and 25 for other indications - all had normal karyotype. The CVS was performed in 62, 52 on the basis of screening with 13 aneuploidy detected. In the other ten cases 5 for age and 5 for family history the karyotype was normal.

Conclusion:
Altogether 79 invasive procedures based on screening detected all 16 aneuploidies. Remaining 71 invasive tests (n = 41) for age and (n = 30) for other indications had a complete normal karyotype.

Key words:
first trimester screening, advanced maternal age, indications for invasive procedures, chorionic villous sampling, amniocentesis


Autoři: I. Dhaifalah;  I. Míčková;  D. Vrbická;  J. Šantavý;  V. Curtisová
Působiště autorů: Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny FN a LF UP Olomouc, přednosta prof. MUDr. J. Šantavý, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2007; 72(3): 181-184
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Ověřit efektivitu screeningu I. trimestru (FTS), věk a další faktory jako indikace k invazivnímu vyšetření.

Metodika:
Retrospektivní analýza indikací k invazivnímu vyšetření a posouzení jejich efektivity ve skupině žen, které v našem centru podstoupily screening I. trimestru. Těmto ženám byl nabídnut kombinovaný screeningový program, tzn. kombinace ultrazvukového vyšetření a biochemických markerů. Invazivní vyšetření a genetická konzultace byly nabídnuty ženám, u nichž výsledné riziko pro trizomii 21, 18 a 13 bylo vyšší než 1 : 300 nebo ženám ve věku nad 35 let, což je v České republice stále platná indikace ke stanovení karyotypu plodu z plodové vody nebo choriových klků.

Výsledky:
Screening I. trimestru podstoupilo celkem 1700 žen. Z nich 291 mělo víc než 35 let a pouze u 24 z nich bylo riziko vyšší než 1 : 300. Senzitivita záchytu trizomie 21, 18 a 13 byla 100 % (16 případů) s falešnou pozitivitou 4,6 %. Z celého počtu vyšetřených pacientek mělo 79 výsledné riziko vyšší než 1 : 300. Celkový počet provedených invazivních vyšetření byl 150. Amniocentéza byla provedena v 88 případech, z nichž 27 bylo provedeno na základě pozitivního výsledku screeningu s nálezem 3 případů aneuploidie, 36 bylo provedeno z věkové indikace a 25 z jiné indikace – všechny s normálním karyotypem. Odběr choriových klků byl proveden v 62 případech, z nich 52 na základě pozitivního výsledku screeningu s nálezem 13 případů aneuploidie. Ve zbývajících 10 případech bylo 5 provedeno z důvodu pokročilého věku a 5 pro pozitivní rodinnou anamnézu – všechny s normálním karyotypem.

Závěr:
Celkem 79 invazivních výkonů provedených na základě pozitivního výsledku screeningu zachytilo všech 16 suspektních aneuploidií. Zbývajících 71 invazivních výkonů provedených z věkové indikace (n = 41) a z jiné indikace (n = 30) prokázalo normální karyotyp.

Klíčová slova:
screening I. trimestru, vyšší věk matky, indikace k invazivním vyšetřením, odběr choriových klků, amniocentéza


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se