NOVÉ KNIHY


Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2008; 73(2): 132

Antonín Doležal a kol.: Porodnické operace

Praha: Grada Publishing, 2007, 376 s.

Monografie prof. MUDr. Antonína Doležala, DrSc., a kolektivu Porodnické operace je rozsáhlým dílem zpracovaným ve 20 kapitolách.

Již první dílo A. Doležala Technika porodnických operací vydané v roce 1998, které jsem recenzoval, bylo velmi významným počinem ve zpracování této tematiky. Po osmi letech vychází nová, podstatně rozšířená a doplněná monografie, která úplným způsobem zpracovává danou tematiku.

Tato monografie je velmi potřebná. Díky prenatální a porodnické péči se ztráty matek a dětí omezily na minimum a ČR je v tomto oboru mezi prvními státy světa. Porod je pokládán za proces zcela fyziologický, do kterého není třeba lékařsky vstupovat, a pokud je porodnická operace nutná, očekává se samozřejmě příznivý výsledek. Porodník je v současné době vystaven permanentnímu stresu. Nové poznatky mění indikace k operacím, zlepšuje se předoperační a pooperační péče, podstatná je však znalost techniky porodnických operací. U některých porodnických operací – např. klešťových porodů – je vzhledem k nižší frekvenci získání dostatečné erudice v současných podmínkách obtížné.

Na tomto díle velice oceňuji, že se stává návodem ke klinické praxi dostatečně podrobným. Kniha je psána velmi živým, bohatým a čtivým jazykem, líbí se mně i používání výstižných „hovorových“ výrazů. Tento způsob si může dovolit jen vysoce fundovaný autor. Velice oceňuji i doplnění o kapitolu „Porodnické operace a jejich technika v primitivních podmínkách rozvojových zemí“. Sám jsem v létech 1982-1983 vedl gynekologicko-porodnické oddělení v oblastní nemocnici v Takeu v Kambodži a informace zpracované v této kapitole pokládám za velice užitečné a potřebné pro lékaře, kteří dnes mají možnost v těchto zemích pracovat. Základní principy porodnictví a gynekologie zůstávají stejné, zcela rozdílné jsou podmínky práce a mnohdy jsou rozdílné i indikace, operační technika a pooperační péče. Informace a kazuistiky v této kapitole pro lékaře, kteří jedou poprvé pracovat do rozvojových zemí, jsou neocenitelné.

V monografii též velmi kladně hodnotím, že porodnické operace jsou zpracovány v historických souvislostech a použity latinské (event. řecké) a anglické výrazy. Oceňuji též bohaté literární odkazy.

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že monografie prof. MUDr. Antonína Doležala, DrSc., a kolektivu: Porodnické operace se vzhledem ke své kvalitě opět stane vyhledávaným dílem a součástí knihoven a příručkou pro všechny české porodníky.

Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 2

2008 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se