XXXIX. konference Sekce gynekologie dětí a dospívajících


Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2008; 73(4): 263-265
Kategorie: ZPRÁVY ČGPS ČLS JEP

Ve dnech 17. až 19. 4. 2008 se v hotelu Patria v Trutnově konala XXXIX. konference Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS ČLS JEP. Spolupořadatelem konference byla Sekce gynekologie dětí a dospívajících SGPS, pro niž to byla XI. konference. Zúčastnilo se celkem 129 účastníků, z toho 83 lékařů z ČR, 17 lékařů ze Slovenska a celkem 29 SZP. 

Organizační část

1. Členská základna k dubnu 2008 má 219 členů, mezi nimi je (kupodivu jen) pět neplatičů. Výbor, který byl zvolen tajnými volbami na podzim 2007, pracuje ve složení:

prof. Hořejší – předseda,

dr. Hynková – místopředsedkyně,

dr. Teslík – vědecký sekretář,

dr. Fousková – pokladnice,

dr. Havlín – pověřený vedením internetové stránky Sekce,

členové doc. Špaček, doc Koliba, dr. Smetanová a dr. Geržová.

2. Připomenuto, že Sekce má svou internetovou stránkou s adresou www.detskagynekologie-cgps.cz.

Vyzýváme k návštěvě této stránky, včetně jejího diskusního fóra, kde se zatím objevují jen dotazy pacientů. Příspěvky do diskusního fóra lze posílat přímo, ostatní příspěvky prostřednictvím dr. Havlína. 

3. Přehled o finanční situaci a bilanci Sekce za rok 2007 jsme od pokladníka ČGPS do poloviny dubna nedostali. Protože Sekce nepořádala v roce 2007 žádnou akci, tvoří její příjmy jen členské příspěvky, náklady kromě členského přípěvku do FIGIJ (= 250 USD) představují jen drobné výdaje spojené s administrativním vedením Sekce. Nevíme ovšem, jaký byl ekonomický výsledek finančního roku 2006, kdy jsme pořádali konferenci ve Františkových Lázních. Akce měla pozitivní bilanci, ale nevíme, kolik z toho Sekci zbylo po zdanění. Budeme opět urgovat zprávu pokladníka ČGPS.

4. Informace o stavu postgraduálního vzdělávání v dětské gynekologii: 

Celkem z dětské gynekologie atestovalo již 75 lékařů (z toho 59 skládalo nástavbovou atestaci podle starého systému vzdělávání a 16 již základní atestaci podle zákona č. 95/04 Sb., dalších asi 40 lékařů je zařazeno do vzdělávací přípravy. Hořejší informoval, že v době asi dohledné se změní i tento nový systém postgraduální výchovy, atestace z malých oborů by se měly stát „CERTIFIKOVANÝM KURZEM“, zřejmě asi za podobných podmínek jako byla dřívější nástavbová atestace. Dětská gynekologie bude rozhodně jedním z těchto certifikovaných kurzů.

5. Systém akreditace pro postgraduální výuku, který byl původně koncipován jako třístupňový, bylo podle MZ ČR nutno změnit (v souladu se zákonem 95/04), připravit jenom jako jednostupňový. Pracoviště, která se ucházejí o akreditaci, a přitom nesplňují předpoklady pro poskytování postgraduální výuky v celém rozsahu, si musí smlouvou zajistit, na kterém pracovišti se „jejich“ školenci budou také vzdělávat, aby si požadované vědomosti a zkušenosti doplnili. Nicméně, během prvního pololetí 2008 se tento systém má změnit tak, aby umožňoval akreditaci pro různé stupně kvality postgraduálního vzdělávání.

6. Dr. Nižňanská, která je po volbách novou předsedkyní Sekce gynekologie dětí a dospívajících SGPS, představila nový výbor (kromě ní ještě dr. Feldmár, dr. Belán, dr. Csicsaiová a dr. Popluhárová). Svou dlouholetou předsedkyni dr. Natašu Ferákovou, která již do posledních voleb nechtěla kandidovat, nový výbor ověnčil titulem čestné a doživotní předsedkyně. Dr. Nižňanská poreferovala stručně o organizačních otázkách dětské gynekologie na Slovensku.

7. Ve dnech 11. až 14. června se v Petrohradě v Rusku koná XI. evropský kongres gynekologie dětí a dospívajících. Společný zájezd na něj organizuje dr. Havlín s agenturou America Tours, bohužel je však malý zájem o účast. Vinu na tom zřejmě nese také nedostatečná informovanost o kongresu – informace jsou dosažitelné jen na webové stránce a donedávna byla jen úvodní stránka, a to v ruštině, a přihlašovací formulář. Z ČR se bohužel nikdo letos nepřipravuje ke zkouškám IFEPAG.

8. Hořejší referoval o stavu zakládání EURAPAG (EURopean Association of Paediatric and Adolescent Gynaecology). Výbor rozhodl, že naše Sekce se přihláší o členství v této organizaci a navrhl čtyři delegáty na (Havlín, Fousková, Myšková a Röhrichová) na Shromáždění delegátů, které se bude konat rovněž v Petrohradě 10. 6. a které by mělo schválit návrh stanov, zvolit výkonný výbor (náš výbor navrhuje kandidovat do voleb prof. Hořejšího) a rozhodnout o konání příštího, tj, XII. ECPAG v roce 2011. Členský příspěvek se odvíjí od počtu delegátských mandátů, pro naši Sekci to bude 4x 50 EZR, čili 200 EUR ročně. 

9. Dosavadní praxe byla, že konference našich Sekcí se mají konat vždy dvakrát v ČR a jednou v SR. Tím je konání českých konferencí nepravidelné, což je k jejich škodě. Výbor proto navrhuje, aby se konference české Sekce konaly vždy v polovině dubna, kolegové ze Slovenska budou konat konference asi jednou za dva roky, nejspíše v podzimních termínech. Příští, tj. XXXX. konference naší Sekce bude 16. až 18. dubna 2009.

10. Další konference a kongresy dětské gynekologie jsou programovány  takto:

  •  Berlínské sympozium 23. – 25. 4. 2009.
  •  XIII. světový kongres v Mont Pellier, Francie – 5. až 8. května 2010.
  •  XII. evropský kongres bude v r. 2011– dosud není určen zájemce, resp. pořadatel ani místo kongresu.

Odborná část

V odborné části zazněla následující sdělení:

Možnosti plastické chirurgie v péči o prsy dospívajících dívek a mladých žen

Tvrdek M., Nejedlý A. Klinika plastické chirurgie, UK 3. LF, Praha

Hořejší J. Operační léčba gynatrézií a její výsledky za 35 let.

Gynekoklogicko-porodnická klinika UK 2. LF, Praha (20 min.)

Komplikace po operačním řešení atrézie hymenální. Kazuistika

Hotová Z., Geržová H., Polová A. Porodnicko-gynekologická klinika Ostrava

Hrdonková E., Hudec A., Kališ V, Huml P. Atrézie hymenu. Kazuistika.

Gynekologicko-porodnická klinika UK Plzeň

Špaček J. Časná recidiva granulosového tumoru u sedmnáctileté dívky

Gynekologicko-porodnická klinika UK LF Hradec Králové

Liečba dysfunkčného krvácania u dievčat s koagulopatiami.

Nižňanská Z. I. Gyn.–por. klinika LF UK Bratislava (15 min.)

Sezónnosť a nástup menarche u bratislavských dievčat.

Feráková N. Gyn. por. klinika SZU Bratislava (15 min.)

Audit juvenilních metroragií na Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno v letech 1997-2007.

Sviteková M., Rejdová I. Gynekologicko-porodnická klinika MU Brno

Amenorea při váhovém úbytku – hormonální léčba a její cíl.

Polová A., Geržová H., Hotová Z. Porodnicko-gynekologická klinika Ostrava

Specifika gynekologického vyšetření při podezření na znásilnění a sexuální zneužívání u dětí a dospívajících z pohledu dětského gynekologa. Koliba P., Kovář P. Ostrava, Havířov.

Forenzní vyšetření v gynekologii dětí a dospívajících. Geržová H., Polová A., Hotová Z., Marušáková R. Por. gyn. klinika Ostrava    

Balneoterapie u dětí a dospívajících. Geržová H., Machálek Z. Por. gyn. klinika FN Ostrava a Sanatoria Klimkovice

Změna kvality života při užívání nízkodávkované hormonální antikoncepce. Havlín M., Röhrichová T., Šmeral P. ADC Sanatorium, Praha (15 min.)

Vaginální aplikace - novinka v oblasti kombinované hormonální antikoncepce. Fait T, Gyn. por. klinika UK 1. LF Praha (15 minut).

Hormonální antikoncepce z pohledu současných znalostí. Ondrová D.

(Gyn.por. klinika LF Olomouc)

Kosmetický přínos dienogestu. Havlín M., ADC Sanatorium, Praha

Současný pohled na vakcinaci proti HPV infekci.

Štěpán J., Sanatorium SANUS, Hradec Králové Současný stav prevence cervikálního karcinomu.

Novotná M. Praha

Telarché a novinky v gynekologické endokrinologii. Kalvachová B. VÚ Endokrinologický, Praha (10 min.)

Reprodukční osa u dívek s centrální předčasnou pubertou po ukončení dlouhodobé léčby depotním agonisticky působícím analogem gonadoliberinu. Šnajderová M., Zemková D., Teslík L., Hořejší J., Pechová M. UK 2. LF a FN Motol (10 min.)

Současné možnosti prenatální diagnostik poruch diferenciace pohlaví.

Smetanová D., Genet Praha.

Ultrazvukové parametre pohlavného dospievania u dievčat.

Černá M., Korbeľ M., Nižňanská Z. I. gyn.–por. klinika LF UK Bratislava

Dôsledky zápalového procesu malej panvy u 15 ročnej adolescentky (kasuistika           Csicsaiová K., Čelovský, M. I. gyn. por. klinika FNLP Košice

Naše zkušenosti se záněty rodidel u dětí a dospívajících.

Neumannová H.,  Brtnická H., Jarešová D., Šottner O., Halaška M. Gyn.por. klinika FN Bulovka

Je potřeba dětské gynekologie? (soubor kazuistik).

Zídková M., Pekařová G. Gyn.por. klinika FN Motol, Benešov

Závažné popôrodné komplikácie mladistvých rodičiek z pohľadu pediatra. Pisarčíková M., Kurák M., Csicsaiová K., Bratský L., Trebuňová K., Filka V., Králiková Ľ. I. GPK FN LP Košice, OAIM DFN Košice,  II. IK DFN

Synechia  vulvae infantum - léčba, prevence. Brtnická H., Jarešová D., Šottner O., Sehnal B., Halaška M. Gyn.por. klinika FN Bulovka

Havlín M. - Referátový výběr z Pediatric and Adolscent Gynecology.

K odbornému programu lze počítat i návštěvu a prohlídku Anenských slatinných lázní Bělohrad, zejména dětské léčebny, kde je nyní nově prováděna gynekologická balneoterapie v indikaci XXXI pro děti ve věku základní školní docházky. (Indikace XXXI pro dívky ve věku dorostovém i nadále léčí Františkovy Lázně.)

Hlavním sponzorem akce je firma Bayer – Schering, dále konferenci sponzorsky podpořily firmy: Anenské slatinné lázně Bělohrad, Biovit Impex, Glaxo Smith Kline, Medial, Merck, Sharp & Dohme IDEA, Město Trutnov, Organon, Richter Gedeon, Sanatoria Klilmkovice, Siemens a Walmark.

Další - jubilejní - již XXXX. konference Sekce gynekologie dětí a dospívajících se bude konat 16. – 18. dubna 2009 na severní Moravě, pravděpodobně v Lázních Sanatoria Klimkovice nebo v Hradci nad Moravicí. 

Jan Hořejší

FN Motol


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 4

2008 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se